Menu
Patronat honorowy Patronage

Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

Materiał Partnera
W imieniu dwóch największych organizacji branżowych energetyki wiatrowej w Polsce - Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) i Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) mamy zaszczyt zaprosić do udziału w kluczowym wydarzeniu branży offshore w Polsce – konferencji „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego”, która odbędzie się 15 lutego 2018 r. w Szczecinie.

Konferencji towarzyszyć będzie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jesienią 2017 r. z radością przyjęliśmy powstanie w Sejmie Zespołu, którego głównym celem jest przygotowanie Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej. Z analiz PSEW jasno wynika, że potencjał polskich farm wiatrowych to co najmniej kilka GW w następnej dekadzie, i nawet 7 GW w perspektywie 2035 r. i to uwzględniając możliwości sieci. To na posiedzeniu Zespołu ze strony PSE padły jasne deklaracje, że operator sieci przesyłowej jest w stanie zbudować na czas linie przesyłowe, konieczne do przyłączenia przyszłych polskich farm wiatrowych na Bałtyku. Mało tego, PSE przewiduje, że w przyszłości centralnie sterowane konwencjonalne źródła energii nie będą pokrywały już zapotrzebowania wynikającego wprost z krzywej popytu. Będą natomiast uzupełniać w razie potrzeby moc, dostarczaną przez niedysponowane centralnie źródła odnawialne. Z punktu widzenia operatora sieci, offshore nie będzie zatem elementem jej destabilizacji – jak to zwykło się słyszeć, ale wprost przeciwnie, może być jednym z elementów prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego kraju.

Wszystko wskazuje na to, że koszty energetyki konwencjonalnej będą już tylko rosnąć, przede wszystkim z powodu coraz wyższych kosztów emisji CO2, oraz coraz ostrzejszych norm emisji innych niebezpiecznych substancji – pyłów, tlenków siarki, azotu, itd. Droższa zatem będzie i energia, pochodząca ze spalania paliw kopalnych. Tymczasem  koszty energetyki wiatrowej, a zwłaszcza morskiej, nieustanie spadają. Uśredniony koszt produkcji energii z morskich farm wiatrowych spadł w ciągu ostatnich lat trzykrotnie. Wiatraki na morzu są na najlepszej drodze osiągnięcia grid parity. Zatem najlepszą, a na pewno najtańszą alternatywą dla zastępowania starych źródeł konwencjonalnych nie są nowe źródła tego samego typu, ale OZE, w tym energetyka wiatrowa, a w szczególności wielkoskalowe offshore, jako wyjątkowo stabilne źródło odnawialne. Wiatrak, ustawiony na morzu produkuje bowiem energię przez 90 proc. czasu, choć oczywiście nie cały czas z mocą maksymalną.

Za wyborem tej drogi przemawia także presja planowanych przez UE regulacji, „pakietu zimowego” i projektowanego celu OZE na rok 2030. Parlament Europejski ostatnio stanął na stanowisku, że ten cel w skali całej Unii ma wynieść 35 proc. To znaczący wzrost w wobec tego, co wcześniej uzgodnili w Radzie UE przedstawiciele rządów, proponując 27 proc. Co prawda poszczególne kraje będą miały cele indywidualne, ale w przypadku Polski oznacza to konieczność znaczącego, jak nie radykalnego podniesienia udziału OZE. I znowu, energetyka wiatrowa, a zwłaszcza duże instalacje offshore są najbardziej pewną metoda na osiągnięcie wymaganego efektu. Musimy zatem już teraz rozpocząć w branży energetyki wiatrowej dyskusję zarówno nad działaniami, które umożliwią osiągnięcie kolejnych celów unijnej polityki, jak i koordynacją tych działań.

To co niepokoi, to brak jasnych i czytelnych strategii rządowych dla offshore, harmonogramów działań, itp. Liczymy jednak, że również dzięki naszym wysiłkom i zabiegom, takie plany powstaną, a potem zostaną zrealizowane.

Nie ma tygodnia bez doniesień o nowościach i innowacjach w obszarze energii wiatrowej na morzu. Doświadczenia innych krajów jasno wskazują, że rozwojowi offshore towarzyszy rozwój wysoko specjalizowanych i technologicznie zaawansowanych usług i przemysłu. Trzeba przecież wyprodukować odpowiednie elementy, przetransportować je na miejsce i złożyć w działający wiatrak. Niezbędna jest budowa infrastruktury towarzyszącej. Wszystkie elementy systemu produkcji energii z wiatru na morzu wymagają potem serwisowania. Offshore tworzy więc dużą liczbę miejsce pracy, i to tych najbardziej w gospodarce pożądanych – przy produkcji i serwisie zaawansowanych technologii.

Chcesz w tym uczestniczyć? Twoja firma już produkuje na rzecz offshore lub planuje uruchomienie produkcji? Myślisz o usługach dla branży? Zapraszamy!

http://offshoredlapolski.pl/index.php?lang=pl

Partnerzy portalu

Polska energetyka po raz pierwszy nie zrealizowała takiej wielkości produkcji zielonej energii, jak to zakładał rząd. W tym roku ta produkcja spadnie, w przyszłym też. Prawdopodobne jest, że zdecydujemy się na płacenie wysokich kar.

Partnerzy portalu

Rada Ministrów przyjęła strategię dla górnictwa węgla kamiennego. Pracowano nad nią tak długo, że duża część założeń jest już nieaktualna, a niektóre są sprzeczne z prognozami polityki energetycznej państwa. Na szczęście nierentowne kopalnie są zamykane zgodnie z planem.

Partnerzy portalu

Nissan opublikował właśnie cennik nowego leafa, najlepiej sprzedającego się auta elektrycznego na świecie. W cenę zakupu w Polsce wejdzie ponad 3 tys. zł do wydania w szybkich ładowarkach największej sieci w kraju - GreenWay. To oznacza ok. 15 tys. km jazdy za darmo albo... rok darmowego zasilania własnego domu.

Partnerzy portalu

Decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 r., a proces notyfikacji rynku mocy zakończony w I kw., poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Technologie wspiera:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu