Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Sieci
  4. >
  5. Jak efektywnie wykorzystać drony w branży elektroenergetycznej?

Jak efektywnie wykorzystać drony w branży elektroenergetycznej?

Materiał Partnera
Drony (bezzałogowe statki powietrzne) to coraz powszechniejsze i ekonomicznie korzystne narzędzie stosowane w wielu dziedzinach życia. Niegdyś budzące zachwyt i/lub strach wśród obserwatorów, dziś spowszedniało w społeczeństwie, które przyzwyczaiło się do istotnej roli, jaką odgrywają w wielu branżach. Elektroenergetyka również pokochała drony i obecnie ciężko sobie wyobrazić proces budowy linii elektroenergetycznych bez ich zastosowania. W niniejszym artykule przedstawimy kilka zastosowań dronów w sektorze energetycznym, które istotnie optymalizują prace projektowo-wykonawcze całego sztabu ludzi.
Instalacja odstraszaczy ptaków na linii elektroenergetycznej pod napięciem
Instalacja odstraszaczy ptaków na linii elektroenergetycznej pod napięciem

Zastosowanie dronów w elektroenergetyce

Drony zapewniają bezpieczne inspekcje infrastruktury elektroenergetycznej oraz szybkie i wydajne gromadzenie danych przestrzennych, które wykonywane technikami tradycyjnymi (obchody piesze, pomiary geodezyjne, oględziny stanu technicznego przy wsparciu alpinistów, podnośników czy prace przy użyciu helikopterów) są albo bardzo drogie lub długotrwałe, albo potencjalnie niebezpieczne.

Przy odpowiednim wsparciu doświadczonych pilotów dronów, ta stosunkowo niedroga usługa może przynieść firmom bardzo wiele korzyści wprowadzając elastyczność w dużym wachlarzu stosowalności oraz wykluczając ryzyko, które istnieje przy załogowej inspekcji.

Inspekcje wykonywane dronem

Inspekcja odgorna zamontowanego osprzetu liniowego
Inspekcja odgórna zamontowanego osprzętu liniowego

Aktualne dane terenu na etapie projektu i realizacji inwestycji elektroenergetycznej

Pozyskanie aktualnych danych jest nie do przecenienia, jeżeli chodzi o wybór optymalnej trasy przebiegu nowo budowanej linii elektroenergetycznej. I choć w praktyce dane w postaci ortofotomap pochodzące z ogólnodostępnego Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego są w większości przypadków wystarczająco aktualne oraz odwzorowują rzeczywisty stan terenu, zdarzają się pojedyncze przypadki budynków lub konstrukcji, których nie można było na nich zaobserwować.

Takie sytuacje powodują niepotrzebne problemy, które mogą pojawić się w trakcje realizacji inwestycji energetycznej, a których w łatwy sposób można było uniknąć. W Eltel Networks dla każdej propozycji przebiegu nowo budowanej linii tworzona jest ortofotomapa oraz zapis filmowy z przelotu drona wzdłuż proponowanej trasy. Materiały te są bardzo przydatne dla projektantów i kierowników projektu.

Inspekcje odgórne infrastruktury energetycznej

W porze letniej, w ciągu jednego dnia doświadczony pilot drona może przelecieć około 20 km linii, jeżeli celem jest wykonanie ortofotomapy lub filmu oraz 10 km linii w celu inspekcji odgórnej w zapisie fotograficznym i termowizyjnym. Inspekcje odgórne pozwalają na oględziny korozji, uszkodzonych łańcuchów izolatorowych, nieprawidłowo zamontowanych elementów infrastruktury energetycznej oraz detekcję ich podwyższonej temperatury, świadczącej o konieczności wymiany. Efektem prewencyjnej diagnostyki stanu sieci przesyłowej i dystrybucyjnej jest zwiększenie detekcji usterek, co może prowadzić do zmniejszenia ilości przerw w dostawie prądu i niższych kosztów napraw przez wzgląd na precyzyjniejsze delegowanie zadań zespołów utrzymania sieci.

Brak potrzeby wyłączania linii energetycznych to zdecydowanie jedna z największych zalet inspekcji wykonywanych przez drony. Oprócz wspomnianych oględzin, podczas których można zauważyć usterkę bez konieczności wchodzenia na słupy elektroenergetyczne, można uniknąć wchodzenia na tereny prywatne lub z ograniczonym dostępem. Tyczy się to przede wszystkim zbiorników wodnych oraz terenów górskich.

Skaning laserowy naziemny i lotniczy

Chmura punktów będąca wynikiem skaningu laserowego transformatora
Chmura punktów będąca wynikiem skaningu laserowego transformatora

W procesie projektowym infrastruktury energetycznej zastosowanie znajdzie także skaning laserowy. Tu możemy wyróżnić dwa rodzaje skaningu: naziemny i lotniczy. Oba typy skaningów Eltel Networks wykonuje w ramach procesu projektowego oraz jako element dokumentacji powykonawczej (usługę skaningu naziemnego można sprawdzić na naszej stronie).

Naziemny skaning laserowy

Skaning naziemny TLS (terrestrial laser scanning) jest metodą bardzo dokładną i dającą najwięcej informacji o obszarze, w którym został przeprowadzony. TLS stosuje się, gdy informacje potrzebne są punktowo, np. przy projektowaniu stacji elektroenergetycznych czy w przypadku ich przebudowy. Doskonale sprawdza się również w pozyskiwaniu danych o elementach kratowych oraz mniejszych elementach infrastruktury elektroenergetycznej.

Lotniczy skaning laserowy

Skaning lotniczy jest szybką metodą zbierania danych z długich odcinków liniowych. Jest to doskonała metoda w inspekcji drzewostanu w pasie technicznym, pozyskiwania danych do obliczeń regulacji zwisów oraz – przy zaawansowanym sprzęcie – informacji o przebiegu trasy na terenach zalesionych.

Rozciąganie linki wstępnej

1 gif ENE przekroczenie Nogatu Pelplin
Rozciąganie linki wstępnej nad rzeką Nogat przy użyciu drona

W fazie wykonawczej projektu elektroenergetycznego często zdarza się, że trasa linii przebiega przez trudnodostępny teren. Wymienić można rzeki, jeziora oraz inne tereny podmokłe. W takich sytuacjach rozciągnięcie przewodów w przęśle bywa zadaniem mocno utrudnionym, czasochłonnym i wykorzystującym często niekonwencjonalne techniki.

Na szczęście, od kilku lat na rynku istnieje usługa, która pozwala minimalnym kosztem czasu skutecznie zoptymalizować to przedsięwzięcie. Oczywiście znowu z pomocą przychodzą drony – ale tym razem specjalnie zaprojektowane do podnoszenia rzeczy. Potężne maszyny o udźwigu ponad 20 kg rozciągają linkę wstępną, za pomocą której można ostatecznie przeciągnąć przewody na drugą stronę

Do skutecznego przeprowadzenia tego zadania wymagane jest doświadczenie operatora drona i dobra komunikacja z brygadą liniową. W zależności od potrzeb brygady liniowej można rozciągnąć od jednej do wszystkich linek wstępnych potrzebnych na danym etapie budowy elektroenergetycznej.

Zobaczcie, jak Eltel Networks rozciąga linkę wstępną nad Nogatem, na trasie linii 110 kV Pelplin – Malbork.

Ochrona ptaków i ostrzeganie o infrastrukturze elektroenergetycznej na szlakach wodnych

Instalacja znaczników typu FireFly na linii 110 kV pod napięciem, Wizna
Instalacja znaczników typu FireFly na linii 110 kV pod napięciem, Wizna

Ptaki są szczególnie narażone na śmierć w wyniku kontaktu z infrastrukturą elektroenergetyczną. Szacuje się, że rocznie na świecie liczba śmiertelnych ofiar kolizji z przewodami energetycznymi może sięgać 1 miliarda ptaków, przede wszystkim dużych rozmiarów (bociany, dropie) oraz drapieżnych. Najbardziej obrazowym przypadkiem jest linia elektroenergetyczna na szlaku migracji ptactwa po zmroku. Zmęczone wędrówką ptaki lecą z obniżoną czujnością i mogą nie zauważyć w porę przewodów, powodując śmiertelne zderzenie.

Na szczęście, zaobserwować można trend wzrostu świadomości na temat antropogenicznego wpływu na środowisko i operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych coraz częściej zabiegają o to, by zmniejszyć skalę takich sytuacji. W tym celu na przewodach instaluje się odblaskowe, fluorescencyjne płytki mające ostrzec ptaka o przeszkodzie i zmienić jego tor lotu.

Montaż odstraszaczy ptaków (typu FireFly) na linii pod napięciem

Jako przykład takiej realizacji można podać linię 110 kV Wizna – Jeżewo w miejscu przejścia nad rzeką Narew. Wykonawcą robót, na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, na linii należącej do PGE Białystok był Eltel Networks.

Zobaczcie, jak montujemy specjalistyczne oznakowania na przewodach odgromowych i fazowych pod napięciem przy użyciu drona i specjalnego uchwytu.

To nie jedyna realizacja związana z podwieszaniem elementów ostrzegawczych w trudnodostępnych miejscach, gdzie zastosowanie znajdują drony. Dzięki opatentowanemu na terenie Polski systemowi do podwieszania znaczników typu FireFly, Eltel Networks jest w stanie szybko i skutecznie oznakować przewody w trudnych warunkach oraz bez konieczności wyłączania linii, co jest niemożliwe w przypadku stosowania innych metod.

Oznakowanie wodnych szlaków turystycznych

Innym typem zagrożenia jest przejście linii elektroenergetycznych nad turystycznymi szlakami wodnymi, gdzie informacja o przewodach jest konieczna do zabezpieczenia sportów żeglarskich bądź kitesurfingowych. Wykorzystanie drona i odpowiednie doświadczenie operatora umożliwia sprawne oznakowanie linii pod napięciem nawet w takim trudno dostępnym terenie (jeziora, rzeki, skrzyżowania dróg wodnych).

Z pełną ofertą usług dronowych w służbie elektroenergetyki można zapoznać się na naszej stronie www. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Michałem Pestą, [email protected], telefon +48 695 173 028.

Eltel Networks oferuje usługi dronowe dla sektora energetyki, budownictwa, OZE i środowiska naturalnego
Eltel Networks oferuje usługi dronowe dla sektora energetyki, budownictwa, OZE i środowiska naturalnego
Technologie wspiera:
W przyszłym tygodniu jest planowane podpisanie kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego w Grudziądzu o mocy ok. 550 MW. Elektrownię, której inwestorem jest Energa z grupy PKN Orlen, wybuduje Siemens - ustalił portal WysokieNapiecie.pl.
Blok gazowo-parowy o mocy 596 MW, który w Płocku dla PKN Orlen wybudował Siemens. Fot. mat. pras.
Blok gazowo-parowy o mocy 596 MW, który w Płocku dla PKN Orlen wybudował Siemens. Fot. mat. pras.
Zielone technologie rozwijają:
Gaz nie przestanie płynąć z głupiego powodu braku jasnych reguł – stwierdził włoski premier Mario Draghi. Dodał, że nikt oficjalnie nie stwierdził, że płacenie w rublach narusza sankcje. Niemieckie firmy jego zdaniem już stosują się do nowego schematu.
yellow pipes and valve
fragment of infrastructure to sending the gas