Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Rynek
 4. >
 5. Fundusz Transformacji Energetyki – drugie podejście

Fundusz Transformacji Energetyki – drugie podejście

Pieniądze ze sprzedaży praw do emisji CO2, które do tej pory tonęły w budżecie państwa, mają częściowo pójść na modernizację energetyki. Do 2031 r. będzie to ponad 112 mld zł.
NFOSiGW-kasa

Po konsultacjach społecznych pojawiła się druga wersja projektu zmiany ustawy o systemie handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych, który ma powołać do życia Fundusz Transformacji Energetyki (FTE). Zrezygnowano z ustanawiania odrębnego funduszu celowego, zamiast tego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzy u siebie odrębny rachunek, gdzie trafią środki dla FTE. Takie rozwiązanie omija konieczności stosowania wymogów ustawy o finansach publicznych przy realizacji projektów.

Jednocześnie decydującą rolę w podziale środków z funduszu odegra Rada Funduszu Transformacji Energetyki, która ma składać się z przedstawicieli premiera, ministerstw (MAP, klimatu, energii, gospodarki, finansów) oraz pełnomocnika rządu ds. infrastruktury strategicznej. To Rada określi kierunki wsparcia, procentowy podział środków i będzie rekomendowała strategiczne przedsięwzięcia do dofinansowania, natomiast NFOŚiGW ma tworzyć programy, zawierać umowy i je potem nadzorować i rozliczać.

FTE będzie finansowany z 40 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży na aukcjach praw do emisji dwutlenku węgla w latach 2023-30. Do tego zaliczone zostanie 50 proc. kwoty ze sprzedaży puli uprawnień niewykorzystanych w ramach derogacji. Pierwsze pieniądze – ponad 2,5 mld zł – pojawią się na koncie FTE w przyszłym roku. Maksymalny limit wydatków do 2031 r. ustalono na 112 439 009 000 zł.

Czytaj także: Idą potężne pieniądze na transformację energetyki

W porównaniu z pierwszą wersją projektu, zmieniono formułę wydawania środków, ponieważ FTE ma finansować nie tylko inwestycje ale bardziej ogólnie „przedsięwzięcia”. Lista także jest dłuższa i obejmuje:

 • energetykę jądrową
 • OZE
 • sieci przesyłowe i dystrybucyjne
 • wytwarzanie ciepła, rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych oraz infrastruktury związanej z dostarczaniem ciepła systemowego oraz rozwoju systemów monitorowania i zarządzania systemami ciepłowniczymi
 • spalarnie odpadów, w tym na paliwo RDF, zasilające systemy ciepłownicze
 • gazowe jednostki
 • magazyny energii elektrycznej i ciepła
 • rozwój sieci odbioru ciepła odpadowego z zakładów przemysłowych i wykorzystania jej na cele ciepłownicze
 • innowacyjne technologie
 • wytwarzanie i wykorzystanie wodoru
 • poprawę efektywności energetycznej
 • wychwyt, przetwarzanie i składowanie dwutlenku węgla
 • wspierania sprawiedliwej transformacji, w tym szkolenia pracowników
 • inne przedsięwzięcia służące transformacji sektora energetycznego.

Wykluczono przedsięwzięcia związane bezpośrednio z wykorzystaniem węgla. Natomiast dopuszcza się finansowanie sieci ciepłowniczych podłączonych do jednostek na węgiel, oraz przedsięwzięcia typu CCS, które nie wpływają bezpośrednio na moce wytwórcze. Dofinansowanie z FTE będzie pomocą publiczną, więc będzie wymagało zgody Komisji Europejskiej.

Zmiana ustawy ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z projektem można zapoznać się na stronie RCL. Wyznaczony czas na konsultacje wynosi 21 dni.

Rynek energii rozwija:
Materiał Partnera
Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems [DW1] zagościły moduły marki Meyer Burger. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku powiedzenie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości?
BayWa
Technologie wspiera:
Fotowoltaikę wspiera:
Za 10 lat połowa energii elektrycznej zużywanej w Polsce może pochodzić z odnawialnych źródeł. Taki wyczekiwany, ale spóźniony scenariusz znalazł się najpierw w planie inwestycyjnym Polskich Sieci Energetycznych (PSE), odpowiedzialnych za krwioobieg polskiej energetyki, a następnie w wypowiedzi minister klimatu.
sieci oze
Za kierownicą BMW iX przemierzyliśmy pustkowia Arktyki, aby pokazać Wam jak z siarczystymi mrozami radzą sobie w praktyce auta elektryczne. Czy bateria zamarza, czy trzeba ograniczać ogrzewanie, czy zastosowanie podczerwieni coś zmienia, czy auto da się w tych temperaturach naładować, o ile więcej prądu zużywa? Podsumujmy zimową edycję eRajdu.
default
default
Technologie wspiera:
Elektromobilność napędza: