Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Ustawa o OZE blisko końca prac w Sejmie

Ustawa o OZE blisko końca prac w Sejmie

Rząd ponownie zmienił krąg instalacji prowadzących współspalanie biomasy, które będą mogły liczyć na wyższe wsparcie. Zapadła także decyzja o okresie przejściowym między nowym i starym systemem wsparcia.

ole-m images thumb120

Dotyczy: projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii
Etap: Sejm (podkomisja)
Następny etap: Sejm (komisja)

Rząd ponownie zmienił krąg instalacji prowadzących współspalanie biomasy, które będą mogły liczyć na wyższe wsparcie. Zapadła także decyzja o okresie przejściowym między nowym i starym systemem wsparcia.

Na wniosek Ministerstwa Gospodarki posłowie rozszerzyli definicję dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego o kotły fluidalne o mocy do 50 MW, które współspalają przynajmniej 30 proc. biomasy (biogazu, biopłynów).

Z danych URE przekazanych sejmowej komisji wynika, że chodzi obecnie o dwie instalacje należące do dwóch firm papierniczych – Mondi Świecie oraz Stora Enso Narew. Obie instalacje zachowają pełne wsparcie i będą mogły wystartować w aukcjach w ramach nowego systemu.

Wbrew zabiegom inwestorów, których instalacje już pracują, lub zostaną oddane do użytku przed końcem 2015 r., posłowie nie przyjęli poprawki przedłużającej możliwość wejścia do systemu zielonych certyfikatów jeszcze do połowy 2016 r., a więc tak, aby nowy i stary system się pokrywały i nie powstała luka inwestycyjna.

Posłowie pozostawili do rozstrzygnięcia na etapie komisji jeszcze kilka zagadnień, z których najistotniejsze to:

  1. wprowadzenie feed-in tariff dla instalacji wodnych, wiatrowych i słonecznych do 3 kW w wysokości 750 zł/MWh oraz o mocy do 10 kW w zróżnicowanej wysokości dla 7 różnych technologii, z których najmniej otrzymywać miałyby małe biogazownie połączone z oczyszczalniami ścieków (450 zł/MWh), a najwięcej rolnicze (700 zł/MWh). Instalacje fotowoltaiczne tej wielkości mogłyby liczyć na 650 zł/MWh.
  2. wprowadzenie obowiązku sprzedaży całej energii produkowanej przez kolejnych 90 dni sprzedawcy zobowiązanemu w przypadku, gdy korzysta się z prawa do otrzymywania stałej ceny z poprzedniego roku z rynku konkurencyjnego (tzw. ceny URE).
  3. wprowadzenie możliwości bezpośredniej sprzedaży energii przez prosumenta drugiemu odbiorcy w ramach tej samej sieci dystrybucyjnej bez ponoszenia dodatkowych opłat, w tym  dystrybucyjnej.

Komisja nadzwyczajna ds. energetyki i surowców energetycznych rozpatrzy projekt ustawy o OZE na najbliższym posiedzeniu za dwa tygodnie.

Rynek energii rozwija:

O wielkich pieniądzach w zderzeniu z polityką klimatyczną mówił w rozmowie z Pawłem Sulikiem w audycji Post Factum red. Bartłomiej Derski.pl

Minister skarbu Włodzimierz Karpiński stwierdził, że połączenie górnictwa i energetyki jest możliwe tylko w sytuacji gdy będzie to racjonalny biznes. Ale czy w ogóle da się na śląskich kopalniach zrobić interes?

guido 4

Niemiecki rząd popada w schizofrenię – z jednej strony chce wymusić na elektrowniach węglowych dodatkową redukcję CO2, z drugiej strony nakłania szwedzkiego Vattenfalla aby inwestował w nowe kopalnie węgla brunatnego w dawnym NRD.

janschwalde

Największy sprzedawca energii kończy wojnę cenową. Stawki dla przemysłu już zaczynają rosnąć. Co zrobią konkurenci?

wyniki sprzedazy pge
Rynek energii rozwija: