Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Technologia
 4. >
 5. Ograniczenia w dotacjach na infrastrukturę ładowania

Ograniczenia w dotacjach na infrastrukturę ładowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otworzył nabór na wnioski w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, mającego na celu wykreowanie warunków do masowego powstawania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wsparcie przeznaczone jest dla inwestycji o określonych parametrach – wyłączone z dotacji są między innymi ogólnodostępne stacje ładowania składające się z jednego punktu ładowania, niezależnie od jego mocy.
wodór ladowanie ev

Zgodnie z programem naboru, dofinansowanie przysługuje do:

 • budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania. Chodzi tu więc o stacje nieogólnodostępne – na przykład udostępnione wyłącznie dla posiadaczy danej marki pojazdów, klientom czy kontrahentom danego przedsiębiorstwa, mieszkańcom budynku, bądź wyłącznie na potrzeby własne;
 • budowy bądź przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW;
 • budowy bądź przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji wodoru.

Warto zaznaczyć, że aby ogólnodostępna stacja ładowania kwalifikowała się do dofinansowania musi posiadać co najmniej dwa punkty ładowania. Warunek ten jest szczególnie istotny, jeżeli inwestor planuje budowę tzw. wallboxów, czy słupków (urządzenia te występują również z jednym złączem). Nawet jeśli jeden punkt spełnia warunek mocy w naborze (np.: ma moc 100 kW), czy też pozostałe ustawowe przesłanki dla „ogólnodostępnej stacji ładowania”, to nie zakwalifikuje się do dotacji.

Powyższe zawarte zostało w programie naborów dla ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz o mocy nie mniejszej niż 150 kW. Zapis ten wynika z treści Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru, które stanowi podstawę dla ogłoszenia przedmiotowych naborów.

Co ciekawe, w innych miejscach treść Programu odwołuje się do ustawowej definicji „stacji ładowania”, dla której decydująca jest moc, przynależne stanowisko postojowe oraz odpowiednie oprogramowanie, niezależnie od liczby punktów ładowania. Znowelizowana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazuje, że stację ładowania należy rozumieć jako:

 • urządzenie budowlane obejmujące co najmniej jeden punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub
 • wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy

wyposażone w oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania, wraz ze stanowiskami postojowymi, których liczba odpowiada liczbie punktów ładowania umożliwiających jednoczesne świadczenie tej usługi oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego”.

Podobnie, przepisy unijne odwołujące się do pomocy inwestycyjnej na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych nie wskazują warunku, aby dotacją mogły być objęte jedynie te stacje, które składają się z co najmniej dwóch punktów ładowania.

W związku z tym, zanim zostanie podjęta decyzja o zaaplikowaniu o dofinansowanie, warto sprawdzić czy planowana inwestycja spełnia ograniczenia NFOŚiGW – to jest czy stacja ładowania składa się z dwóch punktów ładowania.

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej NFOŚiGW planowany jest kolejny nabór wniosków o dofinansowanie punktów ładowania. Jego ogłoszenie ma nastąpić po wejściu w życie zmian przepisów w zakresie pomocy publicznej – rozporządzenia GBER.

Autorzy:

Aleksandra Pawłowicz – Starszy Konsultant w Zespole Grants and Incentives Advisory, EY Polska.

Michał Banaszek Konsultant w Zespole Grants and Incentives Advisory, EY Polska.

Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera:
Jedna z polskich hut już ogranicza produkcję stali w godzinach, gdy musi kupować prąd po 2 tys. zł/MWh, czyli 10-krotnie drożej niż przed rokiem. We Francji w pierwszym tygodniu stycznia z tego samego powodu stanie huta cynku, a przemysłowcy boją się… ucieczki miejsc pracy do Polski. W Chinach produkcja stali i cementu już spadła poniżej poziomu sprzed pandemii, a dalsze spadki spodziewane są w 2022 roku.
huta
Prezes URE podał wyniki aukcji na 15-letnie umowy zakupu energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW. Rząd zakontraktuje energię o wartości 2,5 mld zł z 62 firmami. Zwycięzcy będą sprzedawać „zielony” prąd średnio za 228 zł/MWh – o połowę taniej od rynkowych cen prądu w listopadzie. Dla porównania wczorajsza cena energii na rynku spot przekroczyła już 1,6 tys. zł/MWh.
Clean energy powerplant
Powerplant with photovoltaic panels and eolic turbine
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera: