Menu
Patronat honorowy Patronage

Konferencja NEUF 2014, 26.06.2014, Warszawa

Zapraszamy do udziału w X międzynarodowej konferencji NEUF 2014 „Energetyka a gospodarka niskoemisyjna czyli co zrobić, żeby się opłacało”.

Konferencja odbędzie się 26 czerwca 2014 w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Uroczyste otwarcie planujemy na godz. 9:00.

Zgłoszenia do bezpłatnego uczestnictwa w konferencji można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po ponad 20 latach funkcjonowania polskiej gospodarki rynkowej wyczerpują się dotychczasowe, proste rezerwy wzrostu i nadszedł czas na to, by wybrać dalszą ścieżkę rozwoju. Mamy do wyboru dwie: utrzymanie regulacyjnego i instytucjonalnego status quo oraz powolną adaptację do wyzwań i trendów światowych lub wybór scenariusza skutecznej modernizacji zakładającego innowacje i efektywność wykorzystania zasobów energetycznych poprzez premiowanie niskoemisyjnych rozwiązań w energetyce czy transporcie.

Będziemy podczas NEUF 2014 mówić o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego, a w tym:

 • O inwestycjach infrastrukturalnych w energetyce – co możemy zrobić, aby procesy inwestycyjne były bardziej przyjazne dla inwestora (ustawa korytarzowa, uproszczone procedury przetargowe relacja inwestor-wykonawca)
 • O niskoemisyjnej energetyce rozproszonej (energetyka na obszarach słabo zurbanizowanych – potrzeby inwestycyjne i finansowanie
 • O rozwiązaniach ICT dla energetyki od projektu po serwis (integracja systemów, oprogramowanie IT dla przemysłu, urządzenia mobilne, automatyka, zarządzanie)
 • O niskoemisyjnej energetyce węglowej
 

Z przyjemnością informujemy, że udział w X Międzynarodowej konferencji NEUF potwierdzili znakomici prelegenci zagraniczni:

 • Jos Delbeke, Dyrektor Generalny  Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Klimatu
 • Tobias Frevel, Dyrektor Zarządzający w Energieforen Leipzig, Niemcy
 • Tom Howes, Zastępca Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i instrumentów finansowych w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, Komisja Europejska
 • André Poschmann, Kierownik Działu Koordynacji i „Monitorowania Energiewende”, Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego, Niemcy
 • Mario Ragwitz, Zastępca Dyrektora Centrum Kompetencyjnego Polityki Energetycznej i Energii, Fraunhofer Institut ISI, Niemcy
 • Urban Rid, Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii, Niemcy

Oraz polscy:

 • Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki RP
 • Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Jacek Piechota, Minister Gospodarki RP w latach 2001-2003
 • Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu ENERGA-OPERATOR
 • Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Surojit Kumar Ghosh, Country Manager, Członek Zarządu ArcelorMittal Poland
 • Mieczysław Borowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende
 • Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej
 • Stanisław Tokarski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny TAURON Wytwarzanie S.A.
 • Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Członek SRRGN
 • Andrzej Szymański, Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży, LandisGyr
 • Michał Ajchel, Wiceprezes ds. Energetyki, Schneider Electric
 • Marek Maniecki, Wiceprezes Zarządu, Globema
 • Cezary Szwed, Członek Zarządu PSE S.A.
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia, Urząd Regulacji Energetyki
 • Gerard Gałeczka, Dyrektor Biura Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych/Biura Innowacji i Wdrożeń Nowych Produktów, Polski Koks
 • Wojciech Hann, Partner Deloitte
 • Jerzy Kalinowski, Dyrektor ds. Realizacji Projektów, EDP Renewables Polska
 • Mirosław Kowalik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Alstom Power
 • Leon Kurczabiński, Dyrektor Zespołu Strategii Sprzedaży Katowickiego Holdingu Węglowego
 • Maciej Sokołowski, Dyrektor Departamentu Prawa Energetycznego, Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy
 • Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 • Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Wszelkich informacji na temat tegorocznej konferencji NEUF udziela Agnieszka Ferreira (manager ds. projektów firmy Procesy Inwestycyjne), e-mail: [email protected], tel. 601774480.

Wprost Biznes pisze o, ujawnionych na łamach WysokieNapiecie.pl, rządowych planach ratowania Kompanii Węglowej.

Elektrownie węglowe w USA są już tylko zamykane. Wyparł je tańszy gaz ziemnyAmerykanie, z dotychczasowych kontestatorów polityki klimatycznej, stają się jej forpocztą. Co to oznacza dla Polski?

Uwalnianie polskiego rynku gazu dopiero się zaczęło, a już wymyka się spod kontroli na tyle, źe pozycja PGNiG w perspektywie najbliższych lat wydaje się zagrożona. Receptą okaże się podział koncernu?