Magazyn energii u prosumenta. Jest kłopot z liczeniem mocy

Magazyn energii u prosumenta. Jest kłopot z liczeniem mocy

Rozbudowa mikroistalacji o magazyn energii będzie stanowiła dla prosumentów nie lada wyzwanie, ponieważ zwiększają moc swojej mikroinstalacji, a więc mogą przejść na mniej korzystne rozliczenie opustów. Czy jednak magazyn można uznać za "źródło energii"?

Pan Andrzej, czytelnik portalu WysokieNapiecie.pl, postanowił wyposażyć swoją mikroinstalację fotowoltaiczną w magazyn energii. Uznał, że to dobre rozwiązanie, dzięki któremu będzie mógł wykorzystać u siebie wyprodukowaną przez jego instalację energię. Po wykonaniu inwestycji zgłosił magazyn energii Tauronowi, z którym ma podpisaną umowę kompleksową. W ciągu 30 dni dostał odpowiedź. Okazało się jednak, że według operatora systemu dystrybucyjnego "magazyn energii traktowany jest jako źródło energii, a jego moc liczy się do mocy mikroinstalacji".

"Mam zainstalowaną instalację 6,46 kW i magazyn 10 kWh o mocy katalogowej 5 kW. Tauron te wartości zsumował i okazuje się, że moc mojej instalacji wynosi 11,46 kW" - opowiada pan Andrzej.

To ważne,  bo po doliczeniu mocy magazynu do  mocy zainstalowanej fotowoltaiki przekracza jako prosument próg 10 kW i wpada w mniej korzystne rozliczenie nadwyżek energii - zamiast 80 proc. będzie mógł odebrać z sieci 70 proc. energii.  Pan Andrzej próbuje teraz wyjaśnić decyzję Taurona i zgłosił się z tym problemem do portalu WysokieNapiecie.pl.

URE: dwie odrębne moce

Zapytaliśmy Urząd Regulacji Energetyki, czy magazyny są traktowane jako źródło wytwórcze i liczą się do mocy mikroinstalacji. W świetle definicji magazynu energii elektrycznej oraz magazynowania energii elektrycznej, magazyn nie może być traktowany jako: „źródło wytwórcze” - tłumaczy URE

"Magazynowanie polega na  przetworzeniu energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, przechowaniu tej energii (w magazynie), a następnie ponownym jej przetworzeniu na energię elektryczną" - argumentuje URE.

Czytaj także: Zupełnie nowe magazyny energii

"W świetle przepisów ustawy – Prawo energetyczne, łączna moc zainstalowana elektryczna magazynu energii elektrycznej, jest parametrem odrębnym od łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki/instalacji wytwórczej, przy czym w procesie realizacji przyłączenia do sieci jednostki/instalacji wytwórczej, której część będzie stanowił magazyn energii elektrycznej, moce te są traktowane łącznie w jednym przypadku, tj. celem ustalenia, czy w danym przypadku wystąpi potrzeba sporządzenia, na potrzeby przyłączenia, dokumentu pt. ekspertyza wpływu instalacji na system elektroenergetyczny" - dodaje URE.

Tauron: magazyn staje się źródłem

Dystrybutor z płd-zach. Polski, do sieci którego podłączony jednak wydaje się mieć odmienne zdanie. "Magazyn energii elektrycznej jest urządzeniem, które w cyklu rozładowania oddaje energię do sieci, a więc staje się źródłem prądu, podobnie jak panel fotowoltaiczny. Dlatego obecnie Tauron Dystrybucja wyznacza moc znamionową instalacji OZE uwzględniając wszystkie urządzenia prądotwórcze (panele fotowoltaiczne i magazyn energii). Dzieje się tak ponieważ istnieje techniczna możliwość, że prąd oddawany do sieci będzie jednocześnie generowany przez panele oraz oddawany z magazynu energii" - odpowiedziała na zapytanie portalu WysokieNapiecie.pl Ewa Groń, rzeczniczka prasowa Tauron Dystrybucja.

Przyznaje jednocześnie, że potrzebna jest interpretacja przepisów ustawy o OZE. "Jednak z uwagi na ostatnie zmiany w ustawie o Odnawialnych źródłach energii w zakresie definicji mocy zainstalowanej instalacji OZE, zależy nam na posiadaniu jednolitej interpretacji przepisów, obowiązujących wszystkich Operatorów Sieci. Dlatego z innymi OSD podjęliśmy inicjatywę zredagowania wspólnego pytania do URE i uzyskania spójnej dla całego kraju interpretacji zapisów prawa" - napisała Ewa Groń.

"Zależnie od odpowiedzi od URE będziemy podejmować kolejne działania. Jeżeli stosowany przez nas obecnie sposób ustalania mocy przyłączeniowej ulegnie zmianie, zmienimy również sposób rozliczenia z klientami" - podaje rzeczniczka prasowa Tauron Dystrybucja.

Moc przyłączeniowa czy moc zainstalowana?

- W mojej ocenie przyjęte przez Tauron Dystrybucja podejście dotyczące ustalania mocy przyłączeniowej dla magazynu, który jest częścią mikroinstalacji jest prawidłowe - ocenia mecenas Przemyław Kałek, z kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.

Jak dodaje, magazyn, jeśli jest częścią mikroinstalacji, korzysta z tego samego miejsca przyłączenia, dla którego ustalana jest moc przyłączeniowa. Zgodnie z definicją moc przyłączeniowa to moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci, określona w umowie o przyłączenie do sieci jako wartość maksymalną wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy w okresach 15-minutowych, służącą do zaprojektowania przyłącza.

"Należy jednak odróżnić moc przyłączeniową od mocy zainstalowanej mikroinstalacji. O ile ta pierwsza wartość ma znaczenie w procesie przyłączeniowym, to ta druga wartość rozstrzyga o kwalifikacji danej instalacji jako mikroinstalacji i tym samym prawie do korzystania z rozliczenia opustowego" - zaznacza mecenas Kałek.

Czytaj także: Czy magazyn ciepła jest magazynem prądu?

Zwraca dodatkowo uwagę, że uproszczona formuła przyłączenia na podstawie zgłoszenia stosowana jest wtedy, gdy moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się dany podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia. - Uważam, że na potrzeby korzystania ze zgłoszenia rozstrzyga moc zainstalowana mikroinstalacji, a nie łączna moc zainstalowana mikroinstalacji i magazynu - podsumowuje mecenas Przemysław Kałek.

Magazyny prosumenckie bardzo powoli wkraczają na polski rynek i jak na razie nie danych, ile ich jest w Polsce.  OSD prowadzą rejestry magazynów energii elektrycznej przyłączonych do ich sieci, w tym magazynach wchodzących w skład jednostki wytwórczej, ale  o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, a więc nie obejmujące mikroinstalacji prosumenckich.

Zielone technologie rozwijają

Technologie dostarcza

Fotowoltaikę instalują

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]