Koniec ustawy o korytarzach przesyłowych?

Koniec ustawy o korytarzach przesyłowych?

Mimo wniosku NIK do premiera, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie chce przyjmować osobnej ustawy ułatwiającej budowę energetycznych sieci przesyłowych. Zamiast tego ułatwienia miałby się znaleźć w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, nad którym prace mogą trwać latami.

"Biorąc pod uwagę znaczenie modernizacji sieci przesyłowych dla zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, NIK zgłasza wniosek do Prezesa Rady Ministrów o przyspieszenie prac nad projektem [ustawy o korytarzach przesyłowych]" czytamy w, opublikowanym wczoraj, raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

Mimo wniosku NIK nic nie wskazuje na to, aby ustawa o korytarzach przesyłowych, której kolejne wersje publikowane są już piąty rok z rzędu, została szybko przyjęta. Wręcz odwrotnie. Po przekazaniu prac nad nią z Ministerstwa Gospodarki do Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, wprowadzanie w życie ułatwień może potrwać jeszcze dłużej.

Zdaniem MIR specustawy, a taką miałaby być "ustawa korytarzowa", są jedną z wad obecnego systemu planowania przestrzennego. Dlatego resort chce połączyć ułatwienia przy budowie linii energetycznych i gazowych także z drogami publicznymi i liniami kolejowymi.

– Po analizie projektu ustawy przygotowanego w MG, prowadzone aktualnie prace zmierzają w kierunku unifikacji (w racjonalnym zakresie) podejścia oraz ujęcia w jednej regulacji prawnej zagadnień dotyczących wszystkich inwestycji celu publicznego, w szczególności o charakterze liniowym i zasięgu ponadlokalnym – poinformował nas resort.

W ministerstwie usłyszeliśmy ponadto, że pod koniec kwietnia Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przekazała ministrowi pierwszy projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zawierający w dziale VII zasady realizacji inwestycji celu publicznego.

W projekcie zabrakło najbardziej kontrowersyjnej propozycji z projektu ustawy o korytarzach przesyłowych – algorytmu pozwalającego na szybkie wyliczanie odszkodowań za przeprowadzenie np. linii energetycznej przez nieruchomość. Zamiast tego – podobnie jak obecnie – każda działka będzie wyceniana oddzielnie, o co zabiegały organizacje rzeczoznawców majątkowych.

Jednak mimo rezygnacji z części kontrowersyjnych rozwiązań, prace nad przepisami ułatwiającymi budowę i obsługę sieci energetycznych mogą trwać jeszcze bardzo długo. Nie ma co liczyć, że zupełnie nowy kodeks zostanie szybko przyjęty.

Zamiast tego rząd nadal łata prawo. Do podpisu prezydenta trafiła właśnie rozszerzona wersja specustawy o budowie gazoportu. Z ułatwień, które pierwotnie miały służyć budowie portu LNG i niezbędnych sieci, skorzystają teraz niemal wszystkie planowane gazociągi przesyłowe w kraju.

Zobacz także...

Komentarze

2 odpowiedzi na “Koniec ustawy o korytarzach przesyłowych?”

  1. A MOŻE KOMUŚ Z KRAKOWA NIE ODPOWIADA, ABY KATOLICZKI OTRZYMAŁY ODSZKODOWANIE!!!!!!!!!!!!
    OJ PANIE ANDRZEJU NIEŁADNIE, NIEŁADNIE PANI TERESO!!!!!!!!!!
    CAŁY CZAS UTRUDNIACIE NAM ŻYCIE!!!!!!!!!!1
    A W STANACH SZALEJĄ SNIEŻYCE!!!!!!!!!

  2. Faktycznie, prace nad ustawą o tzw. korytarzach przesyłowych, na którą czekają tysiące właścicieli gruntów, przez które biegną wszelkiego rodzaju rury, przewody, itp., dziwnie się ślimaczą. Prowadząc od wielu miesięcy korespondencję, najpierw z Ministerstwem Gospodarki, a potem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, dochodzę do wniosku, że i w roku 2015 nie ma szans na skuteczne przeprowadzenie projektu ustawy przez Parlament. W piśmie z maja br. MIiR poinformowało mnie, iż projekt ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, decyzją Rady Ministrów z 11 lutego br. został skierowany do dalszych prac w MIiR oraz że trafi on pod obrady Rady Ministrów w IVkw. br., zaś w piśmie z 7 listopada br.termin ten został przesunięty na I połowę 2015r. Tak więc trudno się spodziewać, że po pięciu latach prace nad ustawą zostaną zamknięte, a oczekujący na nią będą mogli wreszcie uzyskać z urzędu stosowne odszkodowania, zadośćuczynienie, czy też inne formy rekompensaty z tytułu naruszenia prywatnej własności gruntów. Również uregulowanie kwestii tzw. służebności gruntu będzie wtedy znacznie prostsze i mniej kosztowne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej