Menu
Patronat honorowy Patronage

VII forum przemysłu energetyki słonecznej i biomasy, 12-13.06.2014, Racibórz

VII FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ I BIOMASY: Największe spotkanie sektora energetyki prosumenckiej w Polsce

Racibórz, 12-13 czerwca 2014 r.

Instytut Energetyki Odnawialnej zaprasza do udziału w VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy www.forum.ieo.pl . Forum jest największą konferencją w sektorze energetyki prosumenckiej, a także okazją do pokazania realnego potencjału mikroinstalacji OZE, trendów rozwojowych oraz do rehabilitacji energetyki prosumenckiej w polityce energetycznej kraju i ochronie wizerunku w oczach opinii publicznej.

Forum to okazja wskazania kluczowych mankamentów regulacyjnych. Istnieje wiele przesłanek do tezy, że prawo nie działa dobrze. Badania Urzędu Regulacji Energetyki pokazują, że nowelizacja Prawa energetycznego z lipca ub.r. nie doprowadziła do rozwoju rynku. W II półroczu ub. roku przyłączono do sieci elektroenergetycznej tylko 41 szt. mikroinstalacji prosumenckich o mocy 1350 kW, przy ich łącznej liczbie wynoszącej zaledwie 130 szt.

Forum to też okazja do wskazania konkretnych przykładów niewłaściwego stosowania prawa, a nawet przejawów dyskryminacji prosumentów inwestujących w mikroinstalacji elektryczne. Organizatorzy Forum zbierając informacje o takich przypadkach (na stronie internetowej Forum http://www.forum.ieo.pl/bariery) przygotowują „czarną listę barier”. Instytut Energetyki Odnawialnej, w oparciu o analizę ww. przypadków i ograniczeń systemowych przygotowuje na Forum analizy ekonomiczne, analizy prawne i projekty poprawek do Prawa energetycznego oraz wnioski o pro-konsumenckie korekty w programach „Prosument” i „Bocian” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zalecenia do programów operacyjnych funduszy UE 2014-2020, które właśnie teraz, po zatwierdzeniu ramowej umowy Partnerstwa z UE, zaczynają być przygotowywane.

Wśród prelegentów wystąpią m.in.:

Janusz Pilitowski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki, Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów, Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego zespołu ds. Energetyki, Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury, Grzegorz Wiśniewski, Prezes, Instytut Energetyki Odnawialnej, Katarzyna Motak, Prezes, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Jan Bocian, Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Bioenergii, Robin Welling Prezydent European Solar Thermal Industry Federation (Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej), Lutz Ribbe Prezydent Sustainable Development Observatory (SDO) w European Economic and Social Committee, Jan-Olof Dalenbäck Professor in Building Services Engineering / Project manager CIT Energy Management AB, Chalmers University of Technology – Dept of Energy and Environment, Pere Soria General Manager at CircutorEnergy SA, Uwe Hartmann, Dyrektor Zarządzajacy German Society for Solar Energy oraz inni.

Zobacz program Forum: http://www.forum.ieo.pl/pl/program

Rejestracja udziału w Forum trwa do 6 czerwca 2014r. na stronie: http://www.forum.ieo.pl/pl/rejestracja

 

Cytowana przez cire.pl depesza Polskiej Agencji Prasowej powołująca się na informacje WysokieNapiecie.pl o oczekiwanych wzrostach cen energii.

Elektromobilność napędza:

Maciej Bando pokieruje Urzędem Regulacji Energetyki do 2019 roku. Przed nim duże wyzwania. Pierwszym będzie rozpatrzenie wniosków spółek energetycznych o podwyżki cen. Już zapowiedział, co zamierza zrobić.

Zielone technologie rozwijają: