Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Odnawialne źródła energii
 4. >
 5. Program "Mój prąd"
 6. >
 7. Mój Prąd 3.0, czyli dopłaty do fotowoltaiki w 2021 – PRZEWODNIK

Mój Prąd 3.0, czyli dopłaty do fotowoltaiki w 2021 – PRZEWODNIK

Oto zasady przyznawania do 3000 zł dotacji do fotowoltaiki w 2021 roku w ramach programu Mój Prąd 3.0. Jego celem jest dofinansowanie ok. 178 tys. domowych instalacji fotowoltaicznych. Podsumowujemy kto, kiedy i jak może otrzymać pieniądze na panele słoneczne w tym roku.
moj prad 3 0 2021 doplaty pv

Spis treści

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Ile wyniesie dotacja do fotowoltaiki w 2021 roku?

Dopłata do instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0 wyniesie maksymalnie 3000 zł. Jednocześnie nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów całej instalacji. Będzie więc niższa niż w latach 2019 i 2020, gdy beneficjenci mogli liczyć nawet na 5000 zł dofinansowania.

Jaki jest budżet programu Mój Prąd 3.0 na 2021 rok?

Rząd i Unia Europejska, za pośrednictwem NFOŚiGW, przeznaczą na program 534 mln zł. Pieniędzy wystarczy zatem dla 178 tys. rodzin.

Czy dotacja z programu Mój prąd jest opodatkowana?

Nie. Dotacja z programu Mój Prąd nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT). Cała kwota trafi więc na rachunek bankowy beneficjenta.

Czy dopłaty można łączyć z innym wsparciem i ulgą podatkową?

Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w tamach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł (nadpłatę podatku urząd skarbowy zwróci po rozliczeniu roku). Nie można natomiast łączyć ze wsparciem w ramach programu „Czyste powietrze” lub jakimikolwiek innymi programami dopłat lub subsydiowanych kredytów.

TERMINY

Od kiedy można składać wnioski w Moim Prądzie 3.0?

Nabór wniosków do trzeciej edycji programu dopłat rozpocznie się 1 lipca 2021 roku i obejmie koszty poniesione po 1 lutego 2020 roku. (zobacz więcej: Mój Prąd 3.0: wysokość dotacji i budżet okrojone o niemal połowę).

Jaki będzie okres wsparcia w Moim Prądzie 3.0?

Wniosek o dofinansowanie w ramach trzeciego naboru do programu Mój Prąd będzie można złożyć dla instalacji zakupionych (decyduje data opłacenia pierwszej faktury) od 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku. Wsparcie obejmie zatem także instalacje, które zostały już zainstalowane.

Co z osobami, które złożyły wniosek po 6 grudnia 2020 roku?

Osoby, które wysłały wniosek o dofinansowanie w ramach drugiego naboru (Mój Prąd 2.0) po dacie jego zakończenia (tj. po 6 grudnia 2020 roku) muszą ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Mojego Prądu 3.0 (poprzedni wniosek został odrzucony).

Jak szybko będą rozpatrywane wnioski o dofinansowanie?

Jak informuje NFOŚiGW: „termin przeprowadzenia pełnej oceny wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od średniej liczby wniosków, które wpłyną w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) do NFOŚiGW.

W przypadku wpłynięcia:

 1. ≤ 500 wniosków o dofinansowanie – do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
 2. 500-1000 wniosków o dofinansowanie – do 45 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
 3. 1000-1500 wniosków o dofinansowanie – do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
 4. ≥ 1500 wniosków o dofinansowanie – do 75 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD.

NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków wskazanych powyżej w przypadku wpływu masowej liczby wniosków (przekraczającej 2000 szt. średnio w tygodniu). Informacja o zmianie terminów opublikowana zostanie na stronie www.mojprad.gov.pl.”

Kiedy będą wypłacane pieniądze?

Dotacje z programu Mój Prąd są wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez. Rozpatrywanie wniosków następuje na bieżąco. Jednak w drugiej edycji programu, ze względu na ogromną liczbę wniosków i konieczność ich poprawiania przez beneficjentów, rozpatrywanie ostatnich z nich zajęło ponad pół roku.

Do kiedy potrawa trzeci nabór?

Wnioski w ramach programu Mój Prąd 3.0 można składać do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania budżetu.

moj prad 3 0 2021 doplaty pv

NA JAKIE INSTALACJE?

Do czego można uzyskać dotację w programie Mój Prąd?

Program Mój Prąd 3.0 wesprze jedynie instalacje fotowoltaiczne. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu dotacje w 2021 roku nie będą wspierać zakupu magazynów energii czy ładowarek samochodów elektrycznych. Dotacje do tych rozwiązań mają się pojawić w 2022 roku w ramach programu Mój Prąd 4.0.

Do jakiej wielkości instalacji fotowoltaicznej uzyskamy dopłatę?

Wsparcie będzie można uzyskać na instalacje PV o mocy od 2 kW do 10 kW montowane na istniejących budynkach mieszkalnych.

Jakiej wielkości instalacje fotowoltaiczne są zwykle stawiane z dotacjami i ile kosztują?

Jak wynika z danych NFOŚiGW przeanalizowanych przez WysokieNapiecie.pl średnia moc instalacji fotowoltaicznej współfinansowanej z Mojego Prądu wynosi 5,6 kW, produkuje nieco ponad 5 MWh energii elektrycznej rocznie i kosztuje 25,6 tys. zł brutto (4,6 tys. zł/kW). Dotychczasowy poziom dofinansowania (5000 zł) pokrywał zatem ok. 20% kosztów całej instalacji. Średni poziom dofinansowania w ramach Mojego Prądu 3.0 wyniesie więc ok. 12%.

Czy dopłata z programu Mój Prąd przysługują na rozbudowywaną instalację PV?

Nie. Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie będzie dofinansowywana.

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze?

Dotacjami objęte są instalacje fotowoltaiczne wraz z montażem (przede wszystkim panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna).

Jakie urządzenia można zamontować?

Urządzenia wchodzące w skład dofinansowywanej instalacji muszą być montowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Czy można dostać dopłatę do instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym?

Jak informuje NFOŚiGW: „nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i była zawarta umowa kompleksowa.”

Jaka może być moc instalacji względem zapotrzebowania domu?

Zgodnie z informacją NFOŚiGW: „moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) w tym samym okresie rozliczeniowym”.

KTO I JAK SKŁADA WNIOSEK?

Kto może otrzymać dofinansowanie do paneli PV?

O dopłatę z programu Mój Prąd 3.0 mogą występować jedynie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby (podobnie jak w poprzednich edycjach programu). Wnioskodawcą powinna być osoba, która ma podpisaną umowę na zakup i dystrybucję energii. Jeżeli faktura na zakup instalacji PV będzie wystawiona np. na męża lub dziecko odbiorcy energii i beneficjenta programu, składając wniosek powinien on wyjaśnić to np. dopiskiem na fakturze. W razie wątpliwości NFOŚiGW może poprosić wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienie sytuacji.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW?

Wniosek w formie elektronicznej może złożyć beneficjent (właściciel instalacji fotowoltaicznej), korzystając z generatora wniosków NFOŚiGW. Beneficjent może też upoważnić instalatora lub inny podmiot do złożenia wniosku w jego imieniu.

Jak można złożyć wniosek on-line o dotację do fotowoltaiki?

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez stronę: www.mojprad.gov.pl

Od 2021 roku nie jest możliwe składanie wniosków w formie papierowej, nawet za pośrednictwem instalatorów, którzy mieli wcześniej zwarte umowy o partnerstwo z NFOŚiGW.

Czy w przypadku posiadania dwóch domów można otrzymać dwa dofinansowania?

Tak. Właściciel może złożyć więcej wniosków. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

DO KIEDY WYSTARCZY PIENIĘDZY?

Ile osób będzie mogło skorzystać z dopłat?.

Budżet Mojego Prądu 3.0 jest o ponad połowę mniejszy od ostatecznego budżet dwóch pierwszych naborów (łącznie było to 1,1 mld zł). Ze względu na niższe maksymalne wsparcie przyznawane w 2021 roku, dofinansowanie będzie mogło uzyskać jednak niewiele mniej rodzin – 178 tysięcy (w stosunku do ok. 220 tys. beneficjentów poprzednich naborów). Rząd szacuje, że w ten sposób zostaną zbudowane instalacje prosumencie o mocach średnio 5,6 kW i łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 995 MW.

Do kiedy wystarczy pieniędzy na dotacje z Mojego Prądu?

Według szacunków portalu WysokieNapiecie.pl od grudnia 2020 roku do końca czerwca 2021 roku w Polsce zainstalowano już ok. 140 tys. mikroinstalacji prosumenckich kwalifikujących się do dofinansowania w ramach trzeciego naboru programu Mój Prąd. Biorąc pod uwagę maksymalną liczbę tegorocznych beneficjentów (178 tys. rodzin). Dofinansowanie w tej edycji programu obejmie już tylko instalacje powstające w najbliższych tygodniach. Prawdopodobnie budżet wyczerpie się już w lipcu lub na początku sierpnia.

moj prad 3 dofinansowanie pv fotowoltaiki prosumenci

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA

Jak długo instalacja ma działać?

W programie Mój Prąd 3.0 okres trwałości wynosi 5 lat. W tym czasie beneficjenci nie pozbyć się instalacji. Sprzedając dom muszą pamiętać o cesji obowiązków na kupującego i poinformowaniu o niej NFOŚiGW.

Informacja o dofinansowaniu na płocie?

Zgodnie z zasadami programu: „Beneficjent (Grantobiorca końcowy) po uzyskaniu dofinansowania, ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu – ( w miejscu lokalizacji inwestycji – np. na budynku/ogrodzeniu) – informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (sugerowany format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”

O instalacji trzeba opowiadać?

Zgodnie z informacją NFOŚiGW: „Beneficjent (Grantobiorca końcowy) ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Beneficjent realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zobowiązany jest prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu oraz w okresie trwałości projektu”.

Kiedy trzeba będzie zwracać dopłatę?

Trzeba pamiętać, że składając wniosek w programie Mój Prąd potencjalny beneficjent zobowiązuje się do utrzymania dotowanej instalacji słonecznej przez przynajmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. W przeciwnym razie pieniądze trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

O CZYM JESZCZE PAMIĘTAĆ?

Mój Prąd a WFOŚiGW

Programem Mój Prąd zajmuje się wyłącznie NFOŚiGW w Warszawie. Wniosków nie przyjmują i nie rozpatrują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

WIĘCEJ PYTAŃ?

Gdzie jest regulamin programu i wzory dokumentów?

Całą dokumentację można znaleźć na stronie internetowej Mojego Prądu

Gdzie uzyskać odpowiedzi na inne pytania?

Pytania można wysyłać na adres trzeciego naboru wniosków, ale czas oczekiwania na odpowiedzi może być bardzo długi ze względu na ogromne zainteresowanie programem: [email protected]

Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
W lipcu Komisja Europejska przedstawi propozycję zmiany dyrektywy o odnawialnej energii. Najwięcej kontrowersji dotyczy spalania drzew, ale biomasa jest największym odnawialnym źródłem energii w UE.
BiomasaLesna
Zielone technologie rozwijają:
Umowa na gazową Ostrołękę • Kto odpowiada za awarię w Bełchatowie • Kolejna runda rozmów w sprawie Turowa• Rekordowe ceny gazu
tydzien energetyka
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera:
W Niemczech na koniec ubiegłego roku działało około setki stacji wodorowych. W Polsce na wodór w transporcie nadal czekamy. Inwestorzy są na ostatniej prostej, kluczowa okazuje się współpraca z lokalnymi władzami.
stacja tankowania wodoru h2
Technologie wspiera:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!