Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Gdzie powstaną pierwsze stacje wodorowe

Gdzie powstaną pierwsze stacje wodorowe

W Niemczech na koniec ubiegłego roku działało około setki stacji wodorowych. W Polsce na wodór w transporcie nadal czekamy. Inwestorzy są na ostatniej prostej, kluczowa okazuje się współpraca z lokalnymi władzami.
stacja tankowania wodoru h2

Koncerny, które zamierzają iść w tym kierunku, muszą zainwestować zarówno w same stacje, jak i w wytwarzanie wodoru w standardzie automotive. Na razie nie ma ani jednego, ani drugiego. Czy ten rok przyniesie przełom?

Zaawansowani w inwestycjach są PKN Orlen, Grupa Lotos i Zakłady Energetyczny Pątnów Adamów Konin.  Z kolei Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które miało otworzyć pierwszą stację wodorową w Warszawie, napotkało trudności ze strony miasta i zawiesiło ten projekt – dowiedział się portal WysokieNapiecie.pl.

Wodorowy Orzeł przetworzy odpady

PKN Orlen zapowiada do końca roku uruchomienie hubu wodorowego w Trzebini, który jest teraz w trakcie budowy. – Plany PKN Orlen zakładające rozwój technologii wodorowych są jednym z ważnych celów ujętych w strategii ORLEN2030. Zakłada ona dynamiczny rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki w tym szczególnie odnawialnych źródeł energii. Inwestycje w projekty wodorowe ma również znaczenie dla ogłoszonego przez Koncern celu redukcji emisji gazów cieplarnianych – mówi Jarosław  Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki PKN Orlen.

Do 2030 roku Orlen w obszarze energetyki ma zredukować emisje o 33 proc., a do 2050 osiągnąć pełną neutralność emisyjną. Aby osiągnąć te cele przeznaczy do końca dekady ponad 25 mld zł na inwestycje obniżające emisję CO2 oraz 47 mld zł na projekty energetyczne, w tym na rozwój odnawialnych źródeł energii. – W ostatnich dniach ogłosiliśmy również start programu inwestycyjnego Hydrogen Eagle, który zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych OZE i  instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. Dzięki jego realizacji powstanie również ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo – zapowiada Dybowski.

Projekt zakłada budowę 6 nowych hubów wodorowych, w tym trzech w Polsce, dwóch w Czechach i jednego na Słowacji. – Inwestycje i działania, które obecnie są już realizowane przez koncern w obszarze technologii wodorowych zakładają rozwój mocy wytwórczych oraz co ważne wprowadzenie paliwa wodorowego w jakości automotive. Te działania realizujemy już m.in. dzięki porozumieniom zawartym z samorządami lokalnymi, zainteresowanymi rozwojem zeroemisyjnego transportu publicznego. Kluczowe są dla nas realizowane projekty budowy centralnych źródeł wytwarzania wodoru wysokiej czystości w Trzebini i we Włocławku – dodaje Dybowski.

Stacje wodorowe

Lotos nie podaje daty i czeka na autostrady

Grupa Lotos realizuje do 2023 roku projekt Pure H2, dofinansowany z unijnego funduszu Łącząc Europę. Zakłada budowę instalacji do oczyszczania  i dystrybucji wodoru oraz dwóch punktów tankowania tego paliwa w Warszawie i Gdańsku. Obie stacje będą przystosowane do użytkowania przez wszystkie pojazdy zasilane wodorem – zarówno w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu. Inwestycje objęto jednym zapytaniem ofertowym. Lotos nie wskazuje konkretnego terminu uruchomienia stacji wodorowych. Kluczowym elementem procesu budowlanego będzie także pozyskiwanie zgód i pozwoleń formalnych, w tym na poziomie lokalnym – tłumaczy.

„Nie wykluczamy, że wraz z rozwojem rynku pojazdów wodorowych, pojawią się kolejne tego typu inwestycje, w tym stacje tankowania wodoru przy drogach szybkiego ruchu – zwłaszcza jeśli takie będą wytyczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad” – poinformowała spółka portal WysokieNapiecie.pl.

PAK z kolei ma już podpisaną umowę na dostawę stacji ładowania wodorem w tym roku. Podobnie w tym roku ma zacząć pracę w Koninie elektrolizer do produkcji wodoru, napędzany energią z biomasy.

wodor HE

Nowelizacja ustawy utknęła, a strategia się przeciąga

Budowę infrastruktury wodorowej ma uregulować nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt powstał w ubiegłym roku, przeszedł konsultacje, jednak nie został do tej pory przyjęty przez rząd.  Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje jednak, że nie powinno to stanowić przeszkody w budowaniu takich stacji. „Istnieją już dziś liczne akty prawne oraz międzynarodowe normy techniczne wyznaczające standardy bezpieczeństwa w tym zakresie” – wymienia resort.

– Jeśli chodzi o dostosowanie przepisów, które regulują rozwój sieci stacji tankowania paliwa wodorowego, to na obecnym etapie umożliwiają one jej budowę, odbiór i eksploatację, dlatego rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem budowy dwóch stacji wodorowych na terenie Polski. Pierwsze stacje obsługujące autobusy i auta osobowe powstaną w Poznaniu i Katowicach. Wybór lokalizacji jest efektem wspomnianych porozumień zawieranych z samorządami lokalnymi, które stawiają na rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego – mówi Dybowski.

W maju zostało wydane wspólne stanowisko kilku urzędów, w którym wymienia się około 30 aktów prawnych i ponad 30 norm technicznych, którym podlega infrastruktura wodorowa. W związku z tym podmioty zainteresowane budową tego typu infrastruktury mogą już działać – podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort ten odpowiedzialny jest za przygotowanie polskiej strategii wodorowej. Pierwszy projekt, zaprezentowany w styczniu tego roku, zakładał, że w 2025 roku w Polsce będą działały 32 stacje wodorowe, a po 2025 roku – dodatkowe 150. Po konsultacjach projekt ten jest aktualizowany. W efekcie przyjęcie tej strategii przeciągnie się na drugą połowę roku.

Technologie wspiera:
Materiał Partnera
Już 30 czerwca o godzinie 15:00 Sebastian Jabłoński – ekspert, inwestor i właściciel z branży źródeł odnawialnych – opowie o kontrakcie cPPA, a także podsumuje tegoroczne aukcje OZE.
wiatr pv oze budowa planowanie architekt
close up view of alternative energy engineer pointing to a solar power panel and discussion team for the future power in the studio
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Budowa bloku 100 MW w Puławach - ostatnia duża inwestycja w polskiej energetyce węglowej - wkrótce będzie zbliżać się do półmetka realizacji. Jednak już teraz inwestor, czyli Grupa Azoty, daje do zrozumienia, że preferowana przez wiele lat opcja wykorzystania tam gazu jako paliwa była bardziej racjonalna.
Motaż kotła Budynek kotłowni Puławy Polimex Mostostal
Budowa bloku energetycznego w Puławach, fot. Polimex Mostostal
Poprawnie zamontowana instalacja fotowoltaiczna powinna działać bezawaryjnie 10-15 lat. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich podzespołów można przedłużyć ten okres nawet do 25 lat. Warto jednak pamiętać o szeregu czynności, dzięki którym taki scenariusz stanie się realny. Jak zatem dbać o panele fotowoltaiczne, aby posłużyły nam jak najdłużej?
OZE solar dach
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Materiał Partnera
30 maja 2018 roku Parlament Europejski i Rada dokonały zmiany rozporządzenia 2010/31/UE w sprawie ukazania energetyczności budynków i jednocześnie zmieniły dyrektywę 2012/27/UE wprowadzając nową - 2018/844/UE. W pierwszym punkcie preambuły tego dokumentu czytamy:
elektromobilnosc ladowarki
Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!