Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Technologia
 4. >
 5. Jak produkuje się bezpieczne konstrukcje fotowoltaiczne?

Jak produkuje się bezpieczne konstrukcje fotowoltaiczne?

Materiał Partnera
Nieustanny rozwój branży fotowoltaicznej, zorientowanie klientów na jakość, dbałość o bezpieczeństwo, łatwość w montażu i niezawodność stanowią podstawowe kryteria wdrażania nowych rozwiązań. Sukces nowego produktu jest uzależniony od wielu czynników, w tym od zaangażowania całego zespołu specjalistów. Najistotniejsze to innowacyjność oraz orientacja na potrzeby rynku. Rąbka tajemnicy uchyla polski producent systemów fotowoltaicznych Corab. 
6.2.2 Artykul corab 0308

Etap 1. Pomysł.

Źródła pomysłów są niemal nieograniczone. W dużej mierze pochodzą od klientów i są odzwierciedleniem ich oczekiwań wobec produktu. Jednak w firmie Corab nie odchodzi się również od tradycyjnego podejścia kreowania rozwiązań opartych o badania potrzeb rynku oraz współpracę z producentami modułów.

Aby nowy produkt odniósł sukces, musi być innowacyjny. Poprzez innowacje rozumiemy kreatywne działania wychodzące poza utarte schematy. Najlepszymi przykładami są np. zastąpienie tradycyjnych klem do montażu modułów PV wsuwkami Slide In lub stworzenie uniwersalnej konstrukcji pozwalającej na montaż modułów o różnorakiej powierzchni.

Następnie ma miejsce selekcja pomysłów. Każdy nowy pomysł jest poprzedzony badaniami marketingowymi oraz analizą finansową, których celem jest badanie potrzeb rynku oraz sprawdzenie opłacalności wdrożenia nowego produktu. W tym miejscu jest podejmowana decyzja o przejściu pomysłu do kolejnego etapu.

Etap 2. Projekt.

Kolejnym etapem jest proces projektowania. Powstaje dokumentacja techniczna, przeprowadzone zostają m.in. obliczenia wytrzymałościowe. Następuje optymalizacja, której zadaniem jest między innymi dobór materiału o odpowiednich właściwościach fizycznych oraz geometrii. W kolejnym kroku ma miejsce przegląd projektu i sprawdzenie jego zgodności z założeniami. Na etapie badawczo-rozwojowym zostaje także opisany proces wytwarzania.6

Po zakończeniu procesu projektowania powstaje prototyp oraz przeprowadza się walidację. Samo pojęcie wprowadziła norma ISO 9000, która definiuje walidację jako potwierdzenie polegające na przedstawianiu obiektywnych dowodów na spełnienie wymagań dotyczących użycia lub zastosowania wyrobu. W kontekście bezpieczeństwa konstrukcji fotowoltaicznych walidacja dotyczy projektowania wyrobów. Walidacja jest przeprowadzana pod kątem obowiązujących norm, oraz wymagań użytkownika końcowego, którego wymagania zwykle wykraczają poza obowiązujące normy. Walidacja opiera się na analizie dokumentacji projektowej oraz wielu innych testach, np. próby obciążeniowe, montaż konstrukcji, sprawdzenie warunków użytkowych, trwałość i jakość połączeń, ocena zgodności, bezpieczeństwo, badania w komorach solnych, badania zmęczeniowe, itd.

Do wykonania  prototypów powinien zostać wykorzystany materiał spełniający możliwie wszystkie założone podczas projektowania i zawarte w technologii, wymagania techniczne                                          i wytrzymałościowe. Następnie po przeprowadzeniu badań eksploatacyjnych wyrobu (walidacji) sporządzana jest ekspertyza spełnienia przez wyrób wymagań, uwag dokonanych z przeglądu i weryfikacji.

Po pozytywnym zakończeniu walidacji i oceny zgodności projekt jest dopuszczony do kolejnych etapów i staje się produktem.

Etap 3. Ochrona patentowa

W pierwszej kolejności należy przeanalizować, czy wyrób jest faktycznie innowacyjny i spełnia zasadę nowości. Należy sprawdzić, czy w Urzędzie Patentowym nie został zgłoszony wyrób podobny.6

Jeśli produkt jest na tyle innowacyjny, że spełnia wszystkie wymagania formalne należy przygotować komplet dokumentów i złożyć je w UPRP. Procedura rozpoczyna się w momencie przyjęcia zgłoszenia, zatem już od tego czasu wyrób objęty jest ochroną prawną. Dobrą praktyką jest skorzystanie z pomocy rzecznika patentowego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd przekazuje dokumenty, które poświadczają fakt przyznania patentu.

Etap 4. Jakość i bezpieczeństwo.

Systemy mocowań paneli fotowoltaicznych muszą być bezpieczne, muszą spełniać obowiązujące normy i przepisy. Nowe produkty muszą przejść pozytywnie wiele testów i badań, które potwierdzą ich wysoką jakość oraz bezpieczeństwo.

Jakie normy spełniają konstrukcje fotowoltaiczne Corab?

 • PN-EN 1090 -1,2,3:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,
 • PN-EN 1990:2004 Eurokod – podstawy projektowania konstrukcji
 • PN-EN 1991-1-1:2005 Eurokod 1: Odziaływanie na konstrukcje – Część 1-1: Odziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
 • PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Odziaływanie na konstrukcje. Część 1-3: Obciążenie śniegiem
 • PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Odziaływanie na konstrukcje. Część 1-3:Oddziaływanie wiatru.
 • PN-EN 1999-1-1:2011 Eurokod 9 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych – Część 1-1: Reguły ogólne
 • PN-EN 60068-2-11:2002 Badania środowiskowe – Część 2-11: Próby – Próba Ka: Mgła solna
 • PN-EN ISO 6988:2000 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne – Próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci
 • Dyrektywa unijna 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
 • PB – TUV-78:2012 System montażu paneli słonecznych. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 • PC – TUV-I21 Procedura certyfikacji konstrukcji do mocowania systemów montażu paneli fotowoltaicznych

Etap 5. Przygotowanie produkcji.

Po pozytywnym przejściu poprzednich etapów produkt kierowany jest do działu przygotowania produkcji. Ma tu miejsce wytworzenie oprzyrządowania niezbędnego do produkcji docelowego wyrobu. Oprzyrządowanie musi  zapewniać powtarzalność produkcji. Wprowadzane są tu wszelkiego rodzaju korekty technologiczne. Dobierane są również półprodukty i komponenty przeznaczone do wytwarzania. Opracowywany jest również system pakowania oraz składowania. Wszelkie operacje są ściśle powiązane z technologią wytwarzania i zadaniami związanymi z optymalizacją i planowaniem procesu produkcji.

Etap 6. Produkcja.

Proces produkcji odbywa się na wcześniej przygotowanych liniach technologicznych. Nad prawidłowością procesów czuwa dział kontroli jakości, który na bieżąco monitoruje kolejne etapy aż do powstania finalnego wyrobu. Kontrola jakości wykazuje, że proces jest powtarzalny, a wytwarzany produkt jest jednorodny i zgodny ze specyfikacją. Specjalistyczne automatyczne linie technologiczne są obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Proces produkcji odbywa się w powtarzalnych warunkach. Wdrożony jest System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015. Dodatkowo nad jakością czuwa zewnętrzna jednostka certyfikująca, co potwierdza Certyfikat TÜV Rheinland Polska Monitoring+Testing.

Poznaj systemy fotowoltaiczne Corab

Fotowoltaikę wspiera:
Technologie wspiera:
Technologie wspiera:
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Polska chce przeznaczyć ok. 28 mld zł na transformację energetyczną z Krajowego Planu Odbudowy. Największy kawałek tortu dostanie czyste powietrze, morskie farmy wiatrowe, sieci energetyczne, inwestycje w wodór i efektywność energetyczną
oze wiatr pv sieci
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera:
Od godz. 11 do 13 zapraszamy na debatę on-line organizowaną przez Towarzystwo Obrotu Energią, pod patronatem WysokieNapiecie.pl, poświęconą proponowanej przez rząd likwidacji obowiązkowej sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie przez jej wytwórców.
gielda rynek ceny handel prad

Partnerzy portalu