Menu
Patronat honorowy Patronage

Paliwo gazowe w strategii koncernu multienergetycznego w procesie transformacji

Eksperci […]

Eksperci zaproszeni do debaty ocenili perspektywy wykorzystania paliw gazowych w elektroenergetyce, w kontekście wyzwań związanych z transformacją energetyczną Polski. Uczestnicy panelu odnieśli się do głównej tezy debaty, zakładającej „pomostową” rolę gazu ziemnego w procesie głębokich zmian, którym poddana zostanie polska energetyka w najbliższych dwóch dekadach. Zagadnienie to było omawiane na tle obecnych w tym obszarze tendencji na rynkach europejskich, decyzji podejmowanych przez Unię Europejską oraz strategii jednego z największych koncernów multienergetycznych.

● Rola gazu w strategii spółki multienergetycznej – downstream, midstream czy upstream?

● OZE i gaz ziemny w energetyce – małżeństwo idealne czy mezalians?

● Gaz ziemny jako „paliwo pomostowe” w European Green Deal – perspektywa Polski i UE.

● Atuty gazu ziemnego jako paliwa pomostowego (bilansowanie OZE, praca w systemie, niska emisyjność, akceptowalny cykl inwestycyjny).

● Optymalny udział gazu ziemnego w miksie energetycznym Polski na jak długo?

● Perspektywy czasowe i skala wykorzystania „zielonych paliw gazowych” (wodór czy biometan?)

● Rola „zdekarbonizowanych” paliw gazowych w elektroenergetyce oraz ich wpływ na rozwój OZE.

W 2020 roku zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło kolejny rok z rzędu. Mniej prądu wyprodukowaliśmy z węgla (w sumie jego udział w miksie energetycznym spadł do rekordowo niskiego poziomu − 70%). Wzrosły generacja z gazu, wiatru i fotowoltaiki oraz import.
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Moc elektrowni słonecznych w Polsce wzrosła do 4 GW. W samym 2020 roku uruchomiliśmy 2,4 GW nowych instalacji PV za 10 mld zł. Ile z tych pieniędzy zostało w Polsce, wspierając naszą gospodarkę i przemysł? Sprawdzamy.
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej jako pierwszy etap inwestycji w energię odnawialną (OZE) wiąże się z koniecznością zabezpieczenia praw inwestora w przypadku wystąpienia sytuacji, które mogą zniweczyć całe przedsięwzięcie. W tej publikacji przedstawiamy rozwiązanie gwarantujące trwałość umowy (czas dzierżawy) w razie zbycia nieruchomości przez wydzierżawiającego.
Fotowoltaikę wspiera:
Od rana wielu nadawców medialnych i wydawnictw protestuje przeciwko zaproponowanemu przez rząd projektowi ustawy mającej nałożyć nowe opłaty na wydawców.