Paliwo gazowe w strategii koncernu multienergetycznego w procesie transformacji

Paliwo gazowe w strategii koncernu multienergetycznego w procesie transformacji

Eksperci zaproszeni do debaty ocenili perspektywy wykorzystania paliw gazowych w elektroenergetyce, w kontekście wyzwań związanych z transformacją energetyczną Polski. Uczestnicy panelu odnieśli się do głównej tezy debaty, zakładającej „pomostową” rolę gazu ziemnego w procesie głębokich zmian, którym poddana zostanie polska energetyka w najbliższych dwóch dekadach. Zagadnienie to było omawiane na tle obecnych w tym obszarze tendencji na rynkach europejskich, decyzji podejmowanych przez Unię Europejską oraz strategii jednego z największych koncernów multienergetycznych.

● Rola gazu w strategii spółki multienergetycznej – downstream, midstream czy upstream?

● OZE i gaz ziemny w energetyce – małżeństwo idealne czy mezalians?

● Gaz ziemny jako „paliwo pomostowe” w European Green Deal – perspektywa Polski i UE.

● Atuty gazu ziemnego jako paliwa pomostowego (bilansowanie OZE, praca w systemie, niska emisyjność, akceptowalny cykl inwestycyjny).

● Optymalny udział gazu ziemnego w miksie energetycznym Polski na jak długo?

● Perspektywy czasowe i skala wykorzystania „zielonych paliw gazowych” (wodór czy biometan?)

● Rola „zdekarbonizowanych” paliw gazowych w elektroenergetyce oraz ich wpływ na rozwój OZE.

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE