Ministerstwo Klimatu chce 301,5 zł/MWh jako cenę maksymalną z offshore

Ministerstwo Klimatu chce 301,5 zł/MWh jako cenę maksymalną z offshore

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało kwotę 301,5 zł za MWh jako maksymalną cenę za energię elektryczną, wyprodukowaną w morskiej farmie wiatrowej, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda.

Projekt odpowiedniego rozporządzenia do ustawy o wparciu dla  morskich farm wiatrowych został 16 lutego opublikowany i skierowany do uzgodnień, opiniowania i do 7-dniowych konsultacji publicznych.

Rozporządzenie to określi cenę maksymalną za energię elektryczną, wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda w I fazie systemu wsparcia.

Będzie to zatem cena, jaka może zostać przyznana w drodze decyzji Prezesa URE.

W uzasadnieniu znalazły się parametry i wskaźniki, na podstawie których ustalono proponowaną cenę maksymalną.

Jako odległość farmy od brzegu przyjęto 45 km, głębokość - 40 m, średnią moc farmy - 1 GW, współczynnik wykorzystania mocy (Capacity Factor) – 45,7%, prędkość wiatru – 9,46 m/s na wysokości 100 m, rok uruchomienia 2026, techniczny czas życia i okres amortyzacji  – 25 lat. Założono zerowe koszty bilansowania.

Dodatkowo przyjęto kurs euro na poziomie 4,31 €/PLN, kurs dolara - 3,81 $/PLN, inflację na poziomie celu inflacyjnego NBP na 2022 r. czyli na poziomie 2,7 % rdr.

Zielone technologie rozwijają

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]