Od 1 stycznia 2021 nowe obowiązki dla OZE

Od 1 stycznia 2021 nowe obowiązki dla OZE

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wytwórców energii odnawialnej z całej Polski obowiązują nowe przepisy dotyczące przysyłania danych o energii elektrycznej wytwarzanej i wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej.

Przekazywanie do Polskich Sieci Elektroenergetycznych informacji pomiarowych pozyskanych od wytwórców będzie odbywało się za pośrednictwem operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).

Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SOGL), to kodeks operacyjny określający wymagania wobec OSP, OSD oraz tzw. "significant grid users” (SGUs, tj. uczestników rynku obejmujących m. in. wytwórców, odbiorców i inne podmioty, których funkcjonowanie ma wpływ na pracę systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy, utrzymania poziomów częstotliwości oraz efektywnego wykorzystania połączonego systemu i zasobów. Wytyczne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r. i obowiązują od dnia 14 września 2017 r.

Rozporządzenie powstało z połączenia projektów: Operational Security (NC OS) - w zakresie bezpieczeństwa pracy systemu / bezpieczeństwa ruchowego, Operational Planning & Scheduling (OP&S) - w zakresie planowania operacyjnego oraz grafikowania i Load-Frequency Control & Reserves (LFC&R) - w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz rezerw operacyjnych.

Link do ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1485:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&qid=1536922662610&from=PL

Decyzja Prezesa URE 7 września 2018 r, znak DRE.WRE.0812.1.6.2018.MDę, zatwierdzająca propozycję Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA dotyczącej określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej, określonej w dokumencie zatytułowanym: "Propozycja wszystkich OSP dotycząca określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej zgodnie z art. 141 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego"

https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/20181001_decyzja_URE_LFC_block/5ae0a4a8-4455-43a3-b9be-10e6f3273c87

Decyzja Prezesa URE znak nr DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ z dnia 15 marca 2019 r. zatwierdził propozycję dotyczącą zakresu wymiany danych z wyłączeniem punktu 3.4., zatytułowanego: „Wymiana danych strukturalnych pomiędzy Wytwórcami a OSD”.

https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/20190319+_decyzja_Prezesa_URE_zakres_wymiany_danych/cd0ff72d-b1fd-45f4-ad81-40065e5ec9bb


Wojciech Basiewicz - Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał, w renomowanych wrocławskich kancelariach, specjalizując się m.in. procesach sądowych w sprawach gospodarczych, obsłudze bankowych portfeli wierzytelności, due diligence. W latach 2009 – 2014 kierował zespołem prawnym jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Aktualnie prowadzi Kancelarię Basiewicz Kasprzyk Sp.p. z siedzibą we Wrocławiu.   Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Wspiera przedsiębiorców w bieżącej działalności, a od kilku lat specjalizuje się w przede wszystkim w prawie energetycznym doradzając klientom w procesach uzyskiwania koncesji OPC oraz OZE, a także w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki.

Zielone technologie rozwijają

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]