Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Od 1 stycznia 2021 nowe obowiązki dla OZE

Od 1 stycznia 2021 nowe obowiązki dla OZE

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wytwórców energii odnawialnej z całej Polski obowiązują nowe przepisy dotyczące przysyłania danych o energii elektrycznej wytwarzanej i wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej.
oze ustawa
Przekazywanie do Polskich Sieci Elektroenergetycznych informacji pomiarowych pozyskanych od wytwórców będzie odbywało się za pośrednictwem operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SOGL), to kodeks operacyjny określający wymagania wobec OSP, OSD oraz tzw. „significant grid users” (SGUs, tj. uczestników rynku obejmujących m. in. wytwórców, odbiorców i inne podmioty, których funkcjonowanie ma wpływ na pracę systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy, utrzymania poziomów częstotliwości oraz efektywnego wykorzystania połączonego systemu i zasobów. Wytyczne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r. i obowiązują od dnia 14 września 2017 r. Rozporządzenie powstało z połączenia projektów: Operational Security (NC OS) – w zakresie bezpieczeństwa pracy systemu / bezpieczeństwa ruchowego, Operational Planning & Scheduling (OP&S) – w zakresie planowania operacyjnego oraz grafikowania i Load-Frequency Control & Reserves (LFC&R) – w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz rezerw operacyjnych. Link do ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1485: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&qid=1536922662610&from=PL Decyzja Prezesa URE 7 września 2018 r, znak DRE.WRE.0812.1.6.2018.MDę, zatwierdzająca propozycję Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA dotyczącej określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej, określonej w dokumencie zatytułowanym: „Propozycja wszystkich OSP dotycząca określenia bloków LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej zgodnie z art. 141 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego” https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/20181001_decyzja_URE_LFC_block/5ae0a4a8-4455-43a3-b9be-10e6f3273c87 Decyzja Prezesa URE znak nr DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ z dnia 15 marca 2019 r. zatwierdził propozycję dotyczącą zakresu wymiany danych z wyłączeniem punktu 3.4., zatytułowanego: „Wymiana danych strukturalnych pomiędzy Wytwórcami a OSD”. https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/20190319+_decyzja_Prezesa_URE_zakres_wymiany_danych/cd0ff72d-b1fd-45f4-ad81-40065e5ec9bb
Wojciech Basiewicz – Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał, w renomowanych wrocławskich kancelariach, specjalizując się m.in. procesach sądowych w sprawach gospodarczych, obsłudze bankowych portfeli wierzytelności, due diligence. W latach 2009 – 2014 kierował zespołem prawnym jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Aktualnie prowadzi Kancelarię Basiewicz Kasprzyk Sp.p. z siedzibą we Wrocławiu.   Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Wspiera przedsiębiorców w bieżącej działalności, a od kilku lat specjalizuje się w przede wszystkim w prawie energetycznym doradzając klientom w procesach uzyskiwania koncesji OPC oraz OZE, a także w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki.
Zielone technologie rozwijają:
Zostało pięć miesięcy na zatwierdzenie inwestycji wartych ok. 50 mld zł. Jeśli Ministerstwo Klimatu, Urząd Regulacji Energetyki i Komisja Europejska nie zdążą do 30 czerwca zatwierdzić wszystkich dokumentów, to trzeba będzie uchwalić nową ustawę o morskich wiatrakach.
Polski offshore
Zielone technologie rozwijają:
Niemiecka transformacja energetyczna była kosztowną inicjatywą, ale jej przeciwnicy popełniają prosty błąd. Sumują koszty dopłat i uzyskaną abstrakcyjną kwotę podają jako rachunek za transformację - piszą Kacper Szulecki i Przemysław Stępień.
oze wiatr pv sieci
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera:
Na koniec 2020 roku mieliśmy w Polsce ponad 20 tys. samochodów eklektycznych i hybryd plug-in. Więcej niż w, liczących 1,4 mld mieszkańców, Indiach, Afryce czy Ameryce Południowej. W tym roku możemy wyprzedzić także Australię. Liczbę rejestracji aut elektrycznych powinny przyśpieszyć dopłaty. Wiemy kiedy rząd planuje je wprowadzić.
samochody elektryczne w polsce 2020 marki
Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera:
We wtorek posłowie zagłosują za nowelizacją Prawa energetycznego. Zwiększy ona wsparcie dla elektrowni hybrydowych wyposażonych w magazyny energii, których wykorzystanie mocy przekroczy 60%. Sprawdziliśmy jakie technologie mogą wygrać w tak skrojonych aukcjach OZE.
biogaz pv magazyn tech oze
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera: