Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Dotacja do punktu ładowania wyniesie nawet 47,5 tys. zł

Dotacja do punktu ładowania wyniesie nawet 47,5 tys. zł

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do stacji i punktów ładowania energią elektryczną pojazdów i stacji tankowania wodorem. Na dotacje do inwestycji przedsiębiorców, samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych planuje przeznaczyć do 800 mln zł. Potrzebna będzie na to zgoda Komisji Europejskiej.
szybkie ladowanie ev hpc

Dotacje do punktów ładowania, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i stacji wodorowych mają rozwinąć infrastrukturę paliw alternatywnych. Obecnie w Polsce działa około 1,7 tys. punktów ładowania i są one przede wszystkim publicznie dostępne. Brak wystarczającej liczby punktów ładowania powoduje, że pojazdy o napędzie elektrycznym nie cieszą się w Polsce dużą popularnością – czytamy w oceny skutków regulacji przygotowanego projektu rozporządzenia. Nie oszacowano jednak, jak wiele takich punktów może powstać dzięki dotacjom.

Pomoc publiczna

Dotacje będzie można dostać na utworzenie lub zwiększenie mocy punktu ładowania do 150 kW, budowę lub rozbudowę ogólnodostępnej stacji ładowania oraz budowę lub rozbudowę stacji tankowania wodoru. Będą przysługiwały przedsiębiorcom (niezależnie od wielkości firmy),  samorządom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

W przypadku stacji ogólnodostępnych pomoc wyniesie do 50 proc. kosztów lub 75 proc. w gminach do 100 tys. mieszkańców. Wyższy poziom dotacji nie dotyczy lokalizacji wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad. Przy punktach i stacjach innych niż ogólnodostępne  dotacja pokryje do 25 proc. kosztów, wyjątkiem będą punkty ładowania do 22 kW – wtedy dotacja wzrasta o kolejne 25 proc.

Wysokość dotacji

Zaproponowano, by dotacja do punktu ładowania lub zwiększenia jego mocy wyniosła:

– 7,5 tys. zł przy mocy do 11 kW;

– 10 tys. zł przy mocy do 22 kW;

– 27,5 tys. zł przy mocy do 100 kW;

– 47,5 tys. zł przy o mocy 150 kW.

W przypadku stacji tankowania wodoru dotacja wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 mln zł na jedną stację.

Czytaj także: Kto zarobi na polskim wodorze

Program NFOŚiGW

Rozporządzenie ma wyznaczyć górne limity stawek dopłat za jeden punkt ładowania oraz wysokość dofinansowania stacji. Konkretny program przygotuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjęcie rozporządzenia jest natomiast konieczne, by zgodę na to wydała Komisja Europejska. Pomoc publiczna będzie mogła być udzielana po uzyskaniu notyfikacji. Budżet na dotacje wyniesie do 800 mln zł, mają one być wydane do końca 2023 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru został skierowany 18 grudnia do uzgodnień, opiniowania i konsultacji. Termin na zgłaszanie uwag wynosi 21 dni.

 

Na koniec trzeciego kwartału zwały węgla kamiennego w całym kraju przekroczyły 23,5 mln ton i do końca roku pewnie jeszcze wzrosną. Elektrownie nie chcą go już odbierać, bo same nie mają go gdzie spalać, ale kopalnie wciąż fedrują, czekając aż rząd dogada się ze związkowcami co do likwidacji części z nich.
zrodla energii wegiel gaz oze 10 2020
Pierwsze aukcje na przepustowość roczną gazowego interkonektora z Litwą - GIPL są planowane na lipiec 2022 roku - poinformował Gaz-System. W tym samym 2022 r. gazociąg ma uzyskać zdolność operacyjną.
gipl
Ostatnia szansa aby zwiększyć udział „zielonej” energii w Polsce w 2020 roku i pomóc naszemu krajowi wywiązać się z unijnych zobowiązań to… napalenie na Święta drewnem w piecu. To dziś najważniejsza technologia OZE w Polsce.
Man putting log to wood burning stove. Close up
Man putting log to wood burning stove. Close up
Zielone technologie rozwijają:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!