Dotacja do punktu ładowania wyniesie nawet 47,5 tys. zł

Dotacja do punktu ładowania wyniesie nawet 47,5 tys. zł

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do stacji i punktów ładowania energią elektryczną pojazdów i stacji tankowania wodorem. Na dotacje do inwestycji przedsiębiorców, samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych planuje przeznaczyć do 800 mln zł. Potrzebna będzie na to zgoda Komisji Europejskiej.

Dotacje do punktów ładowania, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i stacji wodorowych mają rozwinąć infrastrukturę paliw alternatywnych. Obecnie w Polsce działa około 1,7 tys. punktów ładowania i są one przede wszystkim publicznie dostępne. Brak wystarczającej liczby punktów ładowania powoduje, że pojazdy o napędzie elektrycznym nie cieszą się w Polsce dużą popularnością - czytamy w oceny skutków regulacji przygotowanego projektu rozporządzenia. Nie oszacowano jednak, jak wiele takich punktów może powstać dzięki dotacjom.

Pomoc publiczna

Dotacje będzie można dostać na utworzenie lub zwiększenie mocy punktu ładowania do 150 kW, budowę lub rozbudowę ogólnodostępnej stacji ładowania oraz budowę lub rozbudowę stacji tankowania wodoru. Będą przysługiwały przedsiębiorcom (niezależnie od wielkości firmy),  samorządom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

W przypadku stacji ogólnodostępnych pomoc wyniesie do 50 proc. kosztów lub 75 proc. w gminach do 100 tys. mieszkańców. Wyższy poziom dotacji nie dotyczy lokalizacji wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad. Przy punktach i stacjach innych niż ogólnodostępne  dotacja pokryje do 25 proc. kosztów, wyjątkiem będą punkty ładowania do 22 kW - wtedy dotacja wzrasta o kolejne 25 proc.

Wysokość dotacji

Zaproponowano, by dotacja do punktu ładowania lub zwiększenia jego mocy wyniosła:

- 7,5 tys. zł przy mocy do 11 kW;

- 10 tys. zł przy mocy do 22 kW;

- 27,5 tys. zł przy mocy do 100 kW;

- 47,5 tys. zł przy o mocy 150 kW.

W przypadku stacji tankowania wodoru dotacja wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 mln zł na jedną stację.

Czytaj także: Kto zarobi na polskim wodorze

Program NFOŚiGW

Rozporządzenie ma wyznaczyć górne limity stawek dopłat za jeden punkt ładowania oraz wysokość dofinansowania stacji. Konkretny program przygotuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjęcie rozporządzenia jest natomiast konieczne, by zgodę na to wydała Komisja Europejska. Pomoc publiczna będzie mogła być udzielana po uzyskaniu notyfikacji. Budżet na dotacje wyniesie do 800 mln zł, mają one być wydane do końca 2023 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru został skierowany 18 grudnia do uzgodnień, opiniowania i konsultacji. Termin na zgłaszanie uwag wynosi 21 dni.

 

Technologie dostarcza

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]