Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Zwiększaj efektywność energetyczną dzięki opomiarowaniu urządzeń elektrycznych

Zwiększaj efektywność energetyczną dzięki opomiarowaniu urządzeń elektrycznych

Materiał Partnera
Redukcja kosztów energii elektrycznej jest możliwa dzięki precyzyjnemu opomiarowaniu i analizie jej zużycia. W uporaniu się z tym wyzwaniem pomogą nowoczesne technologie. Energy Management as a Service (EMaaS) to usługa, która pozwala na wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie zużyciem energii w organizacjach różnej wielkości bez konieczności inwestowania w sprzęt i oprogramowanie.
sieci budowa rynek praca
Engineering working on high-voltage tower, check the information on paper at sunset background

Wysokie koszty energii elektrycznej są problemem wielu organizacji: zakładów produkcyjnych, samorządów, spółek komunalnych, walcowni, czy hut. Również mniejsze podmioty, takie jak sklepy, restauracje, warsztaty czy salony samochodowe, odczuwają wysokie koszty energii elektrycznej.

Pierwszym krokiem do redukcji wydatków na zakup energii elektrycznej jest precyzyjne opomiarowanie jej zużycia. Dzięki inteligentnym licznikom możemy zbierać dane na temat zużycia energii w czasie. Urządzenia te za pomocą internetu przesyłają dane do systemów, które tworzą raporty. Dotychczas problemem był jednak koszt dostępnych na rynku tego typu rozwiązań: kupno liczników i oprogramowania, instalacja aplikacji w serwerowni, wdrożenie – to wszystko składało się na poważną kwotę inwestycji. Z tego powodu oszczędności były mocno ograniczone lub też odsunięte w czasie.

Efektywność energetyczna nie wymaga nakładów inwestycyjnych

EMaaS, czyli Energy Management as a Service to system, który umożliwia opomiarowanie urządzeń elektrycznych i przygotowanie szczegółowych raportów dotyczących zużycia energii. Aplikacja i zbierane przez nią dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach Chmury Krajowej, dostawcy usługi. Zaletą tego rozwiązania jest brak nakładów inwestycyjnych – klient płaci miesięczną niewielką opłatę (poniżej 100 zł) za licznik energii elektrycznej wpięty do systemu. W zamian otrzymuje kompleksowy system umożliwiający zbieranie i analizę zużycia energii.

Usługa EMaaS jest skierowana do przedsiębiorstw różnej wielkości. Użytkownikami mogą być nie tylko duże przedsiębiorstwa przemysłowe o wysokim zapotrzebowaniu na energię, ale ze względu na brak kosztów wdrożenia i niski koszt miesięczny z jego zalet mogą korzystać nawet małe i średnie przedsiębiorstwa, np. pizzerie czy supermarkety. Dzięki EMaaS wydatki na energię elektryczną mogą również zmniejszyć samorządy, urzędy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, gospodarstwa rolne, dostawcy usług komunalnych (wodociągi, elektrociepłownie), farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe.

Aktywne uczestnictwo w rynku mocy

Jeżeli odbiorca energii ma również możliwość jej produkcji (panele fotowoltaiczne na dachu warsztatu, czy awaryjny agregat prądotwórczy i inne) EMaaS umożliwia aktywne uczestnictwo w rynku mocy i uzyskanie dodatkowego przychodu dzięki redukcji mocy lub sprzedaży wyprodukowanej energii w określonych godzinach.

Z rozwiązań rynku mocy mogą skorzystać odbiorcy korzystający z przyłącza do sieci co najmniej 300 kW, którzy spełniają minimum jeden warunek:

  • posiadają wolumen redukcyjny – deklaracja redukcji mocy o określoną ilość MW/kW na wezwanie Polskich Sieci Energetycznych

lub

  • posiadają źródło energii elektrycznej o określonej mocy (np. agregat, instalacja fotowoltaiczna), które może być włączane na wezwanie Polskich Sieci Energetycznych.

Ile można zyskać? Aktualna stawka wynosi 259,87 zł za kW/rok. Oznacza to, że każdy 1MW zgłoszony do aukcji może przynieść nawet 259 000 zł zysku rocznie.

Ile można zaoszczędzić?

W pewnym zakładzie przemysłowym korzystano z maszynowni sprężonego powietrza o mocy 0,9 MW. W ramach wdrożenia systemu zarządzania energią zamontowane zostały mierniki energii elektrycznej, sprężonego powietrza, a także czujniki ciśnienia i temperatury w układzie. Zebrane dane przeanalizowano i w efekcie powstały optymalne profile pracy dla maszynowni, opracowano projekt jej modernizacji (m.in. odzysk ciepła ze sprężarek do ogrzewania). W efekcie łączne koszty energii elektrycznej i cieplnej spadły o 125 tys. zł rocznie.

W innym dużym zakładzie wyposażonym w rozbudowane układy wentylacyjne w halach produkcyjnych opomiarowano kilkanaście central wentylacyjnych. Zamontowano mierniki energii elektrycznej urządzeń wentylacyjnych, ale również czujniki temperatury na hali oraz w kanałach wentylacyjnych. Wszystkie dane zebrano w systemie EMaaS i przeanalizowano. Na tej podstawie opracowano optymalne algorytmy centralnego sterowania dla całego systemu wentylacji, który finalnie został zainstalowany. W efekcie optymalizacji oszczędności zużycia energii elektrycznej wyniosły około 120 tys. zł w skali roku.

Innym przykładem oszczędności jest możliwość monitorowania i optymalizacji pracy farm fotowoltaicznych. EMaaS pozwala na szczegółowy monitoring pracy falowników, okablowania, paneli i pozycjonerów nadążnych. Dzięki temu można zdiagnozować ich stan i interweniować w przypadku nieprawidłowej pracy. Przykładowo: uszkodzone panele potrafią obniżać efektywność całego systemu nie tylko poprzez przerwę w produkcji prądu, ale wręcz jej pobór.

Możliwe do uzyskania oszczędności są bardzo duże: w przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW, roczny koszt obniżonej efektywności z powodu niewykrytych awarii to wg ostrożnych szacunków 75 tys. zł rocznie. Przy założeniu trwałości instalacji PV na 25 lat, oznacza to przychód niższy o 1,875 mln zł (bez uwzględnienia inflacji). Brak należytej konserwacji elementów instalacji fotowoltaicznej oznacza blisko 2 mln zł niższy przychód w skali całości cyklu życia projektu.

 

Więcej informacji na temat EMaaS:

https://chmurakrajowa.pl/dziennik-chmurowy/jak-zwiekszyc-efektywnosc-energetyczna-dzieki-emaas/

Technologie wspiera:
Według raportu Instytutu Energii Odnawialnej rynek fotowoltaiki jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce. Największy przyrost nowych mocy zainstalowanych w źródłach fotowoltaicznych został odnotowany w segmencie mikroinstalacji, co oznacza duże zainteresowanie tego typu konstrukcjami ze strony prosumentów indywidualnych i biznesowych. Mimo dużej popularności, nie są one jednak wolne od usterek. Na podstawie wiedzy ekspertów firmy zajmującej się opieką serwisową i posprzedażową paneli fotowoltaicznych przedstawiamy najczęstsze problemy, na które są narażone instalacje fotowoltaiczne.
fotowoltaika
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
W 2020 roku zużycie węgla na świecie spadnie o 5 proc. – najbardziej od II wojny światowej. Po nieznacznym odbiciu czekają nas dalsze spadki – ocenia MAE. To oznacza, że "peak coal", czyli szczyt zużycia węgla (8 mld ton), przeżyliśmy w 2013 roku. Także w Polsce spadki są już bardzo wyraźne. Nawet Chiny skończyły ze smoczym apetytem na węgiel.
zuzycie wegla na swiecie 2020-2025 prognoza
Budowa giełdowego rynku energii w Polsce napotykała na trudności, ale Towarowa Giełda Energii na końcu odniosła sukces. M. in. dlatego, że dziś wyznacza w sposób transparentny rynkowe ceny. Receptą na przyszłość jest ekspansja, na nowe obszary, nowe rynki i nowe usługi - zgodnie oceniali obecny i byli prezesi polskiej giełdy energii w czasie debaty z okazji 20-lecia działalności TGE.
pieniadz gielda zysk