Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Centralna ewidencja budynków i pieców coraz bliżej

Centralna ewidencja budynków i pieców coraz bliżej

Posłowie zagłosowali za nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która wprowadza Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Obowiązkowe będzie składanie deklaracji o wszystkich źródłach energii do 1 MW, nie określono jasno terminów, jednak CEEB ma działać już - przynajmniej częściowo - w przyszłym roku.
domek

Sejm poparł w czwartek 17 września zmianę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, choć wątpliwości niektórych posłów opozycji wzbudziła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Ewidencja obejmie domy i wszelkie budynki jak magazyny, kościoły, garaże, hotele, biura, gospodarstwa rolne czy szpitale. Decydującym kryterium będzie tu moc wykorzystywanego źródła ciepła – do 1 MW mocy, na które nie trzeba mieć pozwolenia. W tej sposób rząd planuje namierzyć źródła smogu.

Przed ewidencją przestrzegał poseł Konfederacji Grzegorz Braun. „Po co władzy centralny system ewidencji tego, co tradycyjnie zastrzeżone było dla wiedzy bliskich, sąsiadów” – pytał. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Gabriela Lenartowicz wskazała z kolei, że będzie to „pusty akt”, ponieważ vacatio legis dotyczące powstania takiej ewidencji jest rozbite na kilka etapów.  Przepisy o CEEB mają wejść w życie „z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych” umożliwiających jej wprowadzenie. Termin ten ma określać dopiero odpowiednie rozporządzenie ministra właściwego ds. budownictwa.

Czytaj także: Rząd chce wiedzieć wszystko o piecach Polaków

ubi

Co znajdzie się w deklaracjach i CEEB

Poseł KO Mirosław Suchoń ocenił, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to może być „informatyczne przygotowanie do wprowadzenia podatku katastralnego”. Tę obawę zgasił szybko wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. CEEB ma bowiem opierać się w dużej mierze na rejestrach, które już są dostępne.

Trzeba będzie natomiast złożyć obowiązkowe deklaracje dotyczącej źródeł energii. Deklaracja ma zawierać adres nieruchomości, imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, jego telefon, adres poczty elektronicznej, informacje o liczbie i rodzaju  źródeł ciepła oraz wykorzystywanych w nich paliwach. Właściciele i zarządcy nowych budynków na złożenie deklaracji będą mieli 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła, budynków już istniejących – 12 miesięcy od ogłoszenia komunikatu przez ministra właściwego ds. budownictwa. Zakłada się,  niezłożenie deklaracji w terminie ma być kara grzywny, jednak dopiero po tym, jak wójt, burmistrz czy prezydent powziął informację o wykroczeniu. – Zakłada się, że całą funkcjonalność CEEB uzyska do końca 2022 r. , a funkcjonalność dotyczącą składania deklaracji przez obywateli – rok wcześniej – mówi portalowi WysokieNapiecie.pl Dorota Cabańska, p.o Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Czytaj także: Domy trafią pod lupę urzędników

Lista podmiotów, którym będą udostępniane informacje z CEEB liczy 25 pozycji. Znajdują się na niej instytucje kontrolne, jak nadzór budowlany, administracja skarbowa, inspekcja ochrony środowiska, ministerstwa, urzędy, GUS, URE, władze wojewódzkie i samorządowe, zakłady ubezpieczeń. Szczegóły, jakie informacje będą zbierane w CEEB i udostępniane na zewnątrz określi rozporządzenie.

Jak powstanie CEEB

Dane do CEEB mają pochodzić nie tylko z deklaracji mieszkańców, ale także z innych rejestrów oraz z kontroli i interwencji. Wymieniono tu kontrole kominiarskie, kontrole przedsiębiorców prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, kontrole palenisk, gospodarowania odpadami, ściekami.

System ten będzie również umożliwiał zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, przyłączeniu do sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej, informacji o wszelkich formach pomocy publicznej (dotacje, preferencyjne kredyty) przyznanych na termomodernizację bądź wymianę kotłów, jak również o formach pomocy społecznej lub innych wsparciach ze środków publicznych udzielanych mieszkańcom.

Czytaj także: Dopłaty do fotowoltaiki w premii termomodernizacyjnej

W bazie znajdzie się ok. 5 mln budynków. Szacuje się, że rocznie wprowadzone będą dane dotyczące ok. 500 tys. Budowa systemu informatycznego jest przewidziana na lata 2020-23, pieniądze mają pochodzić w większości z unijnego funduszu Polska Cyfrowa.

Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji

Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zawiera także przepisy, które mają przyspieszyć dwa sztandarowe programy walki ze smogiem – Czyste Powietrze i Stop Smog. Ten ostatni program zostanie uproszczony i przejdzie z nadzoru resortu rozwoju do Ministerstwa Klimatu. Wprowadzony ma być Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji, który będzie mógł poręczyć kredyty udzielane we współpracy z bankami.

Ustawa daje też możliwość wydawania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaświadczeń o dochodach, co jest konieczne w przypadku starania się o wyższe dotacje z programu Czyste Powietrze.

 

 

Gaz-System bada zainteresowanie uczestników rynku gazu terminalem  LNG w Zatoce Gdańskiej. W planach jest zakotwiczenie tam jednostki typu FSRU i stworzenie punktu wejścia o przepustowości co najmniej 4,5 mld m sześc. rocznie. 
gaz system lpg gdansk
Partner działu Klimat:
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!