Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. E-mobilność
 4. >
 5. Dopłaty do samochodów elektrycznych „Zielony samochód” – PRZEWODNIK

Dopłaty do samochodów elektrycznych „Zielony samochód” – PRZEWODNIK

Dopłatę do samochodu elektrycznego w programie „Zielony samochód” będą mogły dostać osoby fizyczne, a wśród warunków są też minimalny przebieg roczny auta czy konieczność oznakowania go naklejką z logo NFOŚiGW. Jak złożyć wniosek, ile możemy dostać i co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Oto dokładny przewodnik po ruszających właśnie dopłatach do aut elektrycznych.
stacja ladowania orlen ev bmw i3s

Dopłaty do samochodów elektrycznych „Zielony Samochód”

Zgodnie z informacjami WysokieNapiecie.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił dziś, 16 czerwca, trzy programu dofinansowania do zakupu samochodów elektrycznych:

 • „Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”
 • „eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)”
 • „Koliber – taxi dobre dla klimatu”

doplaty do aut elektrycznych ev zielony

Poniżej przedstawiamy przewodnik po pierwszym z nich – dopłatach do samochodów kupowanych do użytku prywatnego.

Kto będzie mógł uzyskać dopłatę do samochodu elektrycznego?

Z programu „Zielony samochód” będą mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne, które przez dwa lata nie będą wykorzystywać auta w działalności gospodarczej, w szczególności nie wprowadzą go do ewidencji środków trwałych. Zakaz dotyczy także działalności rolniczej

Ile wynosi maksymalna cena samochodu elektrycznego umożliwiająca dopłatę?

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup samochodu elektrycznego w cenie do 125 tys. zł brutto (z podatkiem VAT). Na samochody zakupione w wyższych cenach nie będzie można uzyskać ani złotówki dofinansowania.

Ile wyniesie dopłata do zakupu auta elektrycznego?

Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego wyniesie maksymalnie 15 proc. wartości auta, ale nie więcej niż 18750 zł.

Na jaki samochód elektryczny będzie można otrzymać dopłatę?

Dotacje będą przysługiwać jedynie do pojazdów fabrycznie nowych, wcześniej niezarejestrowanych. Objęte będą nimi jedynie auta w 100% elektryczne.

Dopłaty nie będą zatem przysługiwać na auta hybrydowe, hybrydy plug-in, ani auta elektryczne, ale z agregatem napędzanym paliwem. Nie otrzymamy ich także przy zakupie auta na wodór.

Jakie samochody elektryczne do 125 tys. zł możemy kupić?

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wyliczyło, że dziś w limicie 125 tys. zł brutto zmieści się osiem modeli „elektryków” dostępnych na polskim rynku:

samochody elektryczne ev ceny

Kiedy dostaniemy pieniądze?

Dotacja będzie wypłacana jedynie jako refundacja poniesionych kosztów, już po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu samochodu.

Czy wsparcie będzie można łączyć z innymi dopłatami?

Nie. Dofinansowanie nie będzie można łączyć z innymi formami wsparcia z publicznych środków krajowych lub unijnych.

Minimalny przebieg

Beneficjent dotacji będzie musiał zobowiązać się do pokonywania zakupionym autem elektrycznym przynajmniej 10 tys. km rocznie w ciągu 24 miesięcy od zakupu, a NFOŚiGW traktuje ten obowiązek bardzo poważnie – jego złamanie będzie podstawą do wypowiedzenia umowy o dotację, oznaczającego konieczność jej zwrotu z odsetkami.

W ciągu 30 dni od upływu okresu trwałości (po 24 miesiącach) beneficjent będzie musiał wysłać do NFOŚiGW zaświadczenie o badaniach technicznych pojazdu wraz z wpisem do CEPiK, z którego będzie wynikać, że auto pokonało w tym czasie przynajmniej 20 tys. km.

Obowiązkowa naklejka na samochodzie

Beneficjent zobowiązuje się do oznaczenia pojazdu logotypem NFOŚiGW i utrzymywania tego logotypu przez cały okres obowiązywania umowy, licząc od dnia rejestracji auta, czyli przez 24 miesiące. Naklejkę trzeba będzie umieścić w jednym z poniższych miejsc:

1) tylnej klapie bagażnika pojazdu nad tablicą rejestracyjną,

2) tyle pojazdu obok tablicy rejestracyjnej, na jej wysokości,

3) na bocznych drzwiach przednich pojazdu, po dowolnej stronie, w górnej części drzwi,

4) na przednim nadkolu pojazdu, w jego górnej części.

Naklejkę trzeba będzie wyprodukować na własny koszt i przekazać do umieszczenia w salonie samochodowym przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu, a następnie dbać aby „nie straciła kolorów” i „nie przestała być czytelna”.

NFOŚiGW dodaje, że „rekomendowane jest przygotowanie naklejki na folii transparentnej przeznaczonej do oklejania karoserii samochodowej, wykonanie wydruku np. w technologii HP LATEX i zastosowanie laminatu ochronnego UV”. Naklejka ma mieć przeźroczyste tło i rozmiar 44×7 cm.

ngosigw zielony prad naklejka
Wizualizacja samochodu z naklejką „Wpieramy elektromobilność” i logo NFOŚiGW, z którą beneficjent dotacji zobowiązuje się jeździć przez dwa lata.

Ile samochodów z dofinansowaniem będzie można kupić?

W danym naborze będzie można uzyskać dofinansowanie do zakupu jednego auta.

Kiedy będzie można sprzedać samochód elektryczny kupiony z dofinansowaniem?

Podpisując z NFOŚiGW umowę na dofinansowanie zakupu auta elektrycznego, kupujący będzie musiał zobowiązać się do niezbywania go przez co najmniej dwa lata od zakupu.

Gdzie musi być zarejestrowany samochód elektryczny?

Samochodu, do którego uzyskało się dofinansowanie, nie będzie można zarejestrować poza Polską, także w ciągu dwóch lat od zakupu. Auto musi zostać zarejestrowane na osobę pozyskującą dotację z NFOŚiGW.

Obowiązek ubezpieczenia z cesją

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, samochód objęty dofinansowaniem będzie musiał przez cały okres trwałości (24 miesiące od rejestracji) być objęty także polisą AC z cesją na rzecz NFOŚiGW. Jak wyjaśniło portalowi WysokieNapiecie.pl Biuro Prasowe funduszu beneficjent będzie zobowiązany do cesji tylko części wierzytelności z umowy ubezpieczenia – do  wysokości kwoty dofinansowania, czyli w praktyce do 15% sumy ubezpieczenia w pierwszym roku. Ubezpieczenie musi być kontynuowane przez dwa lata. Przerwa w ubezpieczeniu będzie oznaczała konieczność zwrotu dotacji z odsetkami. Skany dowodu opłacenia kolejnej polisy lub raty trzeba będzie w całym tym okresie wysyłać elektronicznie do NFOŚiGW.

Co się stanie jeżeli odsprzedamy samochód wcześniej lub zostanie zniszczony?

Jeżeli przed upływem dwóch lat beneficjent sprzeda auto, na które otrzymał dofinansowanie lub zarejestruje je poza Polską albo auto trafi w tym czasie do kasacji, beneficjent będzie musiał zwrócić dopłatę proporcjonalnie do okresu w jakim umowa nie zostanie zrealizowana. Jeżeli np. sprzedamy auto po roku, będziemy musieli zwrócić połowę dotacji.

NFOŚiGW będzie mógł kontrolować pojazd

W całym okresie trwałości (24 m-ce od rejestracji lub umowy o dofinansowanie) NFOŚiGW będzie mógł skontrolować pojazd i jego dokumenty w miejscu zamieszkania beneficjenta, siedzibie funduszu w Warszawie lub wskazanej przez niego stacji kontroli pojazdów. W praktyce zastrzeżenie to ma jednak charakter bardziej teoretyczny niż faktyczny.

Kiedy trzeba kupić auto?

Dopłaty będą wypłacane do samochodów kupionych od 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania budżetu.

Ile wynosi budżet „Zielonego samochodu”?

W pierwszym konkursie ogłoszonym przez NFOŚiGW do rozdysponowania jest 37,5 mln zł, które powinny wystarczyć na zakup nieco ponad 2 tys. aut elektrycznych przez osoby prywatne. Można się jednak spodziewać, że po przekazaniu do NFOŚiGW kilkuset milionów złotych z likwidowanego do 30 września Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, zostaną zorganizowane kolejne nabory.

Do kiedy będzie obowiązywać program dopłat?

Do końca 2020 roku NFOŚiGW będzie przyjmować zgłoszenia, a do 2021 roku wypłacać dofinansowanie.

Jak złożyć wniosek?

Trzeba będzie wypełnić go on-line w generatorze wniosków NFOŚiGW dostępnym tutaj: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ podpisując podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (przez ePUAP).

Kiedy wysłać wniosek?

Wniosek można złożyć przed lub po zakupie pojazdu. Ważne, aby uzyskać decyzję o dofinansowaniu i dostarczyć skany dokumentów w ciągu 45 dni od zakupu, wliczając w to czas potrzeby na rozpatrzenie wniosku przez NFOŚiGW.

Ile potrwa rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie?

NFOŚiGW zakłada takie terminy rozpatrywania wniosków (w trybie ciągłym):

 • 3 dni na zarejestrowanie wniosku od chwili jego wysłania on-line,
 • 3 dni na ocenę wniosku wg kryteriów dostępu od chwili jego rejestracji,
 • 5 dni na ewentualne uzupełnieni wniosku przez wnioskodawcę od chwili otrzymania takiego wezwania z NFOŚiGW,
 • 3 dnia na ponowną ocenę (wg kryteriów dostępu), jeżeli wniosek był uzupełniany,
 • 17 dni na ocenę na ocenę wg kryteriów jakościowych,
 • 7 dnia na ew. uzupełnienie dokumentów potrzebnych do oceny jakościowej,
 • 10 dni od oceny jakościowej na ewentualne wezwanie wnioskodawcy „w celu uszczegółowienia warunków finansowania”
 • 13 dni na podjęcie uchwały przez zarząd NFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania,
 • 16 dni na przygotowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie od chwili podjęcia uchwały.
 • 5 dni dodatkowego czasu na uzupełnienie dokumentów przez wnioskodawcę gdy na którymkolwiek etapie oceny wniosku okazałoby się to konieczne.
 • 5 dni na złożenie odwołania w przypadku odrzucenia wniosku.
 • 15 dni na rozpatrzenie odwołania.
 • 45 dni na przesłanie do NFOŚiGW skanów faktury i dokumentów pojazdu oraz cesji polisy ubezpieczeniowej pojazdu, licząc od dnia jego zakupu.
 • 30 dni na przelew dofinansowania od chwili dostarczenia całości dokumentów.
 • 30 dni na dostarczenie przez beneficjenta skanów opłacenia kolejnej polisy ubezpieczeniowej lub kolejnej raty, zapewniających ubezpieczenie przez 24 miesiące od zarejestrowania auta.
 • 30 dni od upływu okresu trwałości (24 m-cy) na wysłanie do NFOŚiGW oświadczenia, że auto było użytkowane zgodnie z umową (nie do działalności gospodarczej lub rolniczej) oraz zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów wraz z wpisem do CEPiK, potwierdzającego osiągnięcie przynajmniej 20 tys. km przebiegu w całym dwuletnim okresie.

Odmowa przyznania dofinansowania nie uniemożliwia ponownego złożenia wniosku w ramach tego samego naboru.

Całość będzie się odbywać za pomocą platformy elektronicznej i korespondencji e-mailowej. Podpisanie umowy z NFOŚiGW także będzie się odbywać elektronicznie.

Kiedy dostaniemy pieniądze na konto?

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie i zakupie pojazdu będziemy mieć 45 dni na dosłanie do NFOŚiGW skanów: faktury zakupu, dowodu rejestracyjnego, polisy AC/OC wraz z cesją praw na NFOŚiGW i dowodem opłacenia składki lub pierwszej raty.

Dopiero od tego momentu zacznie biec 30-dniowy termin w którym NFOŚiGW przeleje pieniądze na nasze konto bankowe.

Rząd zlikwiduje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego miał dopłacać do zakupu samochodów elektrycznych. Zamiast niego dotacje szykuje NFOŚiGW. „Zielony samochód” wesprze zakup osobowych aut elektrycznych, „eVAN” elektryczne dostawczaki, a „Koliber” elektryczne taksówki.
ladowanie e-samochodu ev
Mini Cooper z napędem elektrycznym wygląda i kosztuje tyle co porównywalna wersja spalinowa. Do tego jeździ lepiej, choć… na krótkie dystanse. Czy zadziorny „elektryk” z Oksfordu ma sens i dla kogo? Sprawdziliśmy w trasie i policzyliśmy.
mini cooper electric se ruch
Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera: