Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Odnawialne źródła energii
  4. >
  5. Ostatni dzwonek na PIT. Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu podatkowym

Ostatni dzwonek na PIT. Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu podatkowym

To ostatnie dni na złożenie rozliczenia podatkowego za 2019 r. Termin składania PIT-ów przedłużono w tym roku do 1 czerwca. Po raz pierwszy właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą odliczyć od dochodu wydatki na termomodernizację i fotowoltaikę. Na co należy zwrócić uwagę?
odliczenie podatku paneli fotowoltaicznych pv ulga pc

Ulga termomodernizacyjna to nowe odliczenie od dochodu za 2019 rok.  Z ulgi tej mogą skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej, jednolitej  stawki 19 proc. czy opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Od podstawy opodatkowania można odliczyć wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych do 53 tys. zł.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Ulga przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W takim budynku maksymalnie 30 proc. powierzchni może być wydzielone na cele lokali użytkowych.

Jeżeli podatnik nie ma tytułu prawnego, z którego wynikałoby jego prawo własności do nieruchomości, a jedynie jest jej posiadaczem, wówczas nie może skorzystać z odliczenia.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi już istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nie ma zastosowania w przypadku nowo budowanego domu.

Limit wydatków

Jeśli ktoś jest właścicielem kilku domów jednorodzinnych, to może w każdym z nich przeprowadzić przedsięwzięcie termomodernizacyjne i odpisać wydatki od podstawy opodatkowania – nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Liczy się limit przypadający na podatnika.

Ograniczenie dotyczy tylko limitu podatnika, jeśli żona i mąż są współwłaścicielami domu, to każde z nich ma do wykorzystania 53 tys. zł.

Jakie wydatki można odliczyć?

Wydatki wskazuje rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. To wykaz  materiałów budowlanych, urządzeń i usług.

Katalog materiałów budowlanych liczy kilkanaście pozycji. Wymienione są m.in. rodzaje pieców grzewczych, stolarka okienna i drzwiowa, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, węzeł cieplny, wentylacja mechaniczna, materiały służące ociepleniu przegród. Zapisy nie zawsze są jasne, więc podatnicy powinni sprawdzać, co jest wpisywane na fakturach. Na przykład stolarka okienna kwalifikuje się do odpisu podatkowego, ale rolety zewnętrzne – już nie.

odliczenie podatku paneli fotowoltaicznych pv ulga pc

Jak wskazał doradca podatkowy Mariusz Makowski w bazie Krajowej Informacji Skarbowej jest ponad 30 interpretacji do zapytań podatników. Dotyczą one konkretnych wydatków, np. ocieplenia dachu. W jednej interpretacji podatkowej wskazano, że dach nie jest wymieniony w katalogu wydatków, w drugiej interpretacji uznano to za ocieplenie przegród budowlanych. – Urzędnicy niekoniecznie znają się na inwestycjach budowlanych – powiedział Makowski podczas Akademii Czystego Powietrza, zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gdy nie ma technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na domu i instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym lecz służy budynkowi mieszkalnemu to taką inwestycję można też uwzględnić.

Uwaga na faktury

Dowodem dokonania inwestycji termomodernizacyjnej są faktury VAT. Jak wskazał Makowski,  gdy firma wykonawcza nie jest płatnikiem VAT nie można rozliczyć takiego wydatku do ulgi. Sam paragon za towar czy usługę nie wystarczy.

Nie ma przy tym znaczenia, ile rzeczy zostało kupionych, np. można zamontować dwa piece w dwóch różnych miejscach (domach) należących do właściciela. Data na fakturze jest ważna – w zeznaniu podatkowym za 2019 r. można odliczyć wydatki poniesione tylko w tym roku. Faktur nie będzie można przenieść na kolejny rok.

Równie ważna jest osoba, na którą jest wystawiona faktura -musi to być właściciel lub współwłaściciel domu, który rozlicza w PIT ulgę.  – W fakturze jednoznacznie należy wskazać, kto ponosi wydatek – powiedział doradca.

Czytaj także: Jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku

Mały dochód, duży odpis

Jeżeli dochód w danym roku jest niewystarczający do odliczenia ulgi to wówczas kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Leasing paneli fotowoltaicznych?

Wiele firm proponuje panele fotowoltaiczne w leasingu. O ile inwestycja w fotowoltaikę mieści się w uldze termomodernizacyjnej, to bez faktury zakupu instalacji nie można odliczyć wydatków.

– Podatnik do czasu zakończenia umowy leasingu nie jestem właścicielem paneli, co oznacza, że opłat leasingowych nie można odliczyć w uldze. Prawo do ulgi daje dopiero ostatnia faktura, na podstawie której następuje wykup – to musi być faktura na zakup paneli fotowoltaicznych – powiedział doradca podczas Akademii Czystego Powietrza.

Czytaj także: Dopłaty do paneli fotowoltaicznych

Dotacje spływają w kolejnym roku

Jeśli na przedsięwzięcie termomodernizacyjne podatnik dostał dotację, na przykład z programu Czyste Powietrze, to kwoty, które zostały mu zwrócone, nie mogą być policzone jako koszty przedsięwzięcia. Wydatki termomodernizacyjne są pomniejszane o dotację. Co jednak, jeśli dotacja nie została jeszcze wypłacona? Wtedy należy od dochodu odpisać poniesione wydatki (do kwoty 53 tys. zł), a dotację doliczyć do dochodu w zeznaniu za kolejny rok, w którym podatnik ją otrzymał (czyli np. w 2020 r.).

Czytaj także: Jak odliczyć od podatku panele fotowoltaiczne i rozliczyć dotację z programu Mój Prąd 

Zakończenie inwestycji

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jak wskazuje doradca podatkowy Mariusz Makowski, przepisy nie precyzują, co należy uznać za zakończenie inwestycji. Nie zawsze właściciel domu dostaje protokół odbioru. Makowski radzi, by na wszelki wypadek sporządzić dokumentację fotograficzną z datą, kiedy inwestycja została ukończona.

Ulgę termomodernizacyjną wykazujemy w załączniku podatkowym PIT-0. Załącznik ten dołączamy do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT36-L, PIT-28. W PIT-0 wpisujemy kwotę poniesionych wydatków.

Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!