Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej – którzy przedsiębiorcy mogą jeszcze z nich skorzystać?

Rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej – którzy przedsiębiorcy mogą jeszcze z nich skorzystać?

Mało który przedsiębiorca wie, że słynna ustawa o zamrożeniu cen energii z grudnia 2018 roku w swym ostatecznym kształcie wprowadziła mechanizm wsparcia rekompensujący wzrost cen. Mechanizm ten w praktyce sprowadza się do jednorazowego dofinansowania w wysokości 15 zł za każdą zakupioną i zużytą megawatogodzinę energii elektrycznej w III i IV kwartale 2019 roku, maksymalnie nawet 200 000 euro.
rynek sieci energia prad ceny

Pomoc przysługuje średnim i dużym przedsiębiorcom (z pewnymi wyjątkami – przedsiębiorstwa energochłonne) z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Wzrost ten powinien nastąpić w drugiej połowie 2019 roku i spowodować podwyżkę cen w stosunku do 30 czerwca 2018 r. Dofinansowanie obejmuje jedynie ten wolumen energii, którego dotyczył wspomniany wzrost. Opisywany mechanizm nie powiela się z rekompensatami przewidzianymi dla przedsiębiorstw energochłonnych oraz jest inną ulgą niż obniżenie stawki akcyzy (mimo identycznej „obniżki” wynoszącej 15 zł/MWh).

Dofinansowanie obliczane jest jako iloczyn wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r oraz jednostkowej stawki dofinansowania (15 zł/MWh). Oznacza to, że im wyższe jest zużycie energii, tym wyższą rekompensatę można otrzymać.

Przykładowo spółka zajmująca się produkcją mebli, która w II półroczu 2019 r. zużyła ponad 2,3 GWh otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 35 tys. zł, natomiast duże przedsiębiorstwo z branży budowlanej, które w analizowanym okresie zużyło ponad 21,2 GWh może ubiegać się o wsparcie w wysokości ok. 320 tys. zł. W przypadku sieci marketów spożywczych, dla sklepu o powierzchni 300 m2 przy zużyciu na poziomie 65 MWh (okres lipiec-grudzień), dofinansowanie dla każdej z placówek może wynieść około 1 tys. zł.

Zobacz także: Eksperci wyliczają jak i ile można zaoszczędzić na rachunkach za prąd w firmie

Wnioski można składać w terminie do 30 czerwca 2020 roku. W przypadku pozytywnej weryfikacji, zarządca rozliczeń cen zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty dofinansowania w terminie 40 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Dofinansowanie wypłacane jest przez zarządcę rozliczeń cen i stanowi pomoc de minimis. Nie każdy podmiot może uzyskać pełne wnioskowane wsparcie, co wynika z przewidzianej formy pomocy.

Pomoc de minimis ze względu na swą niską wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W związku z tym, zgodnie z prawem europejskim, nie stanowi ona pomocy publicznej.

Łączna kwota pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 euro w okresie 3 lat obrotowych. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów pułap ten wynosi 100 000 euro. Co do zasady pomoc de minimis dla sektorów rolnego, rybołówstwa oraz akwakultury ma szczególny charakter i występują w nich szczególne zasady.

Zobacz także: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kiedy jest obowiązkowy i co ma zbadać?

Co ważne – ograniczenie kwotowe dotyczy także tzw. grup kapitałowych wspólnie. Zgodnie z definicją „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

  1. jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
  2. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
  3. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
  4. jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej w lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Informacje odnośnie przyznanej pomocy de minimis zbiera Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dane pochodzą ze sprawozdań sporządzanych przez podmioty udzielające pomocy i przechowywane są w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej.

Ostatni dzwonek dla przedsiębiorstw

Forma oraz zasady przyznawania dofinansowania sprawiają, że wsparcie może być ograniczone i do określenia jego wysokości należy przeprowadzić indywidualną analizę. Pewne jest jedno – bez złożenia wniosku przedsiębiorstwo nie skorzysta z przewidzianych na mocy ustawy rekompensat. W końcu odzyskane środki mogą stanowić nieprzewidzianą część budżetu, którą można przeznaczyć na dalsze wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Takie rozwiązania pomogą również ograniczać nakłady ponoszone na energię w długofalowej perspektywie.

A może to być ostatnia taka okazja. Rząd pracuje wprawdzie nad systemem rekompensat na rok 2020, ale na pomoc liczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne.

Zobacz także: Niższe rachunki za energię w firmie na 50 sposobów – PRZEWODNIK

Autorzy:

Adam DominiakPrezes zarządu w Ellipsis Energy, audytor energetyczny, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Doradza w zakresie efektywności energetycznej i gospodarki energetycznej wielu zakładom produkcyjnym w Polsce. Wieloletni wykładowca termodynamiki i wymiany ciepła w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Pasjonat innowacji w biznesie i produkcji, rzecznik patentowy.

Bartosz Dobrowolski – wiceprezes zarządu w Ellipsis Energy, audytor energetyczny, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od lat szuka rozwiązań przynoszących oszczędności energii i kosztów z nią związanych. Autor i koordynator ponad 400 audytów efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw. Doradca w zakresie kierunków i możliwości optymalizacji i inwestycji związanych z energetyką w przemyśle. Ekspert w zakresie efektywności energetycznej oraz Systemu Białych Certyfikatów.

Natalia Klauza– Audytor energetyczny w Ellipsis Energy, absolwentka Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych – rekomendowany audytor w specjalności „audyty energetyczne przedsiębiorstw”

W związku z sytuacją związana z koronawirusem Grupa LOTOS podjęła decyzję o zmianie formuły konferencji prasowej, podczas której przedstawi wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za 2019 rok i IV kwartał 2019 roku. Konferencja odbędzie się tylko online.
lotos+konferencja
Rynek energii rozwija:
Operator przesyłowy gazu Gaz-System podpisał umowę na przyłączenie do sieci przesyłowej gazu planowanej przez PGE elektrociepłowni Czechnica pod Wrocławiem. To pierwsza jednostka, która może powstać dzięki nowemu systemowi wsparcia. O ile okaże się ono wystarczające
New natural gas pipeline construction,Gilchrist County Florida
New natural gas pipeline construction,Gilchrist County Florida
Serwis przytacza informacje Bartłomieja Derskiego o wprowadzeniu Jaguara i-Pace do oferty wynajmu samochodów na minuty w usłudze innogy GO.
media (2)
Serwis przytacza fragmenty artykułu dziennikarze WysokieNapiecie.pl na temat zmian w taryfie wprowadzonej w celu zachęcenia do zmiany ogrzewania.
gazeta biznes media