Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Odnawialne źródła energii
  4. >
  5. Program "Mój prąd"
  6. >
  7. Premia za panele fotowoltaiczne przy termomodernizacji wzrośnie do 21 proc.

Premia za panele fotowoltaiczne przy termomodernizacji wzrośnie do 21 proc.

Właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych będą mogli skorzystać z wyższej premii termomodernizacyjnej. Uproszczono procedury i dodano możliwość podniesienia premii za montaż OZE o mocy już od 1 kW. Premia może być interesującym wsparciem dla osób, które nie korzystają z zatkanego wnioskami programu "Czyste Powietrze" czy dedykowanego fotowoltaice programu "Mój Prąd".
dom pv oze dachowka

Przepisy o premii termomodernizacyjnej obowiązują już od kilkunastu lat. Z dotacji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego można skorzystać za pośrednictwem banków komercyjnych. Ich lista jest teraz całkiem spora – liczy 12 banków, w tym największe sieci w Polsce. Premia termomodernizacyjna nie jest tak atrakcyjna jak wysokie dotacje z programu Czyste Powietrze, ale łatwiej po nią sięgnąć. Uproszczenia i podniesienie progu dotacji magą ją uatrakcyjnić. Przepisy zmienionej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zostały w połowie lutego przyjęte przez parlament i ustawa czeka na podpis prezydenta. Warto się jej przyjrzeć  i sprawdzić, na jaki zwrot kosztów inwestycji można liczyć.

Kto może sięgnąć po premię

Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Po zmianach o takie wsparcie będą mogły również ubiegać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy.

Warunkiem jest zaciągnięcie na przedsięwzięcie kredytu. Według noweli, premia termomodernizacyjna ma przysługiwać, jeżeli kwota kredytu stanowi co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Premia wpływa więc w formie spłaty części kredytu. Nie można go zaciągać na przedsięwzięcia finansowane z innych środków publicznych.

Jakie działania?

Lista działań praktycznie się nie zmienia. W przypadku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego chodzi o działania, które powodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszeni strat energii, przyłączenie do sieci ciepłowniczej (w związku z czym obniża się koszt ciepła o co najmniej 20 proc.), zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji albo OZE w miejsce dawnego źródła ciepła.

Zapotrzebowanie na energię musi zmaleć o co najmniej 10 proc. w przypadku modernizacji tylko systemu grzewczego i 25 proc. w pozostałych przypadkach. Tu też przepisy zostały uproszczone, ale i tak konieczny jest audyt energetyczny na potwierdzenie tych oszczędności.

Wysokość premii

Premia termomodernizacyjna wynosi 16 proc. kosztów inwestycji. To teoretycznie się nie zmienia, ale w praktyce obecnie przeciętnie było to ok. 12,5 proc. Wysokość dotacji ograniczał limit 2-krotności rocznych oszczędności kosztów energii. W nowelizacji ten warunek zostaje zniesiony. Zniesiono też zapis, że wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

To podniesie wysokość dotacji ma też zachęcić do realizacji kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, nawet jeżeli w takim przypadku okres zwrotu z inwestycji będzie dłuższy.

Przy montażu mikroinstalacji OZE premia wzrasta do 21 proc.

Gdy wraz z termomodernizacją w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja OZE, np. panele fotowoltaiczne, premia wrasta do 21 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji.  Warunek dotyczy osiągalnej mocy instalacji –  co najmniej 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz  6 kW – w przypadku pozostałych budynków.

PremiaTermomodernizacyjna 2

Modernizacja wielkiej płyty

Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację bloków z wielkiej płyty.  Dodatkowe połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną ścian zewnętrznych będzie premiowane  w wysokości 50 proc.  kosztów prac. Zalicza się do nich: sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych,  zakupu kotew, przygotowania otworów i montaż kotew.  Kolejny warunek, to przeprowadzenie na końcu z audytu energetycznego, z którego ma wynikać, że elementy budynku poddane termomodernizacji spełniają przepisy dla budynków o efektywności energetycznej, które wejdą w życie od 2021 r.

Premia remontowa wzrasta nawet do 60 proc.

W przypadku budynków wielorodzinnych zamiast premii termomodernizacyjnej można tez wybrać premię remontową wysokości 15 proc. W tym przypadku oprócz termomodernizacji w kosztach są też uwzględniane inne działania, jak np. remont, wymiana balkonów.

Gminy mogą dostać do 50 proc. zwrotu kosztów takiego remontowego przedsięwzięcia. Warunkiem jest, by na terenie gminy obowiązywała uchwała antysmogowa, budynek musi zostać wyposażony w zmodernizowane źródło ciepła (OZE, kogeneracja, sieć albo źródło niskoemisyjne) i spełnić wymagania o efektywności energetycznej, które wejdą w życie w przyszłym roku, co musi potwierdzić audyt energetyczny.  Ta wysoka premia dotyczy tylko budynków należących do gminy, gdzie gmina – lub jej spółka – jest inwestorem.

Premia wzrasta do 60 proc. w przypadku budynków zabytkowych. Tu tez możliwy jest wyjątek w zakresie spełnienia wymagań o efektywności energetycznej z 2021 r.

Wejście w życie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów została skierowana w połowie lutego do podpisu prezydenta.  Przepisy mają wejść w życie 30 dni od dnia publikacji.

Wypowiedź Bartłomieja Derkigo dla portalu Oko.press na temat kolejnej podwyżki płac dla górników
media (2)
Dziennikarz WysokieNapiecie.pl w audycji "Za, a nawet przeciw" rozmawiał z Kubą Strzyczkowskim o tym czy jest możliwe ograniczenie importu węgla i jakie to mogłoby mieć skutki dla polskiej gospodarki
media radio (1)
Dziesięciu największych operatorów stacji ładowania aut elektrycznych w Polsce na początku 2020 roku udostępniało kierowcom 1090 punktów ładowania „elektryków”. Do końca roku chcą mieć o niemal 1,7 tysiąca więcej – wynika z rankingu przygotowanego przez WysokieNapiecie.pl.
stacje ladowania samochodow elektrycznych ev 2020
Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera:
Materiał Partnera
Columbus Energy wchodzi w elektromobilność, inwestując w Nexity i system zarządzania infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych. Z synergii obu Spółek powstaną rozwiązania dla e-mobility w oparciu o nową dyrektywę unijną RED II. W planach mocna ekspansja na dostarczanie ładowarek w ramach kompleksowego systemu łączącego nowoczesną energetykę z elektromobilnością.
NEXITY 1
Elektromobilność napędza:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera: