Dotacje z funduszy norweskich i EOG na inwestycje energetyczne

Dotacje z funduszy norweskich i EOG na inwestycje energetyczne

Na początku wiosny ruszyć mają pierwsze nabory wniosków z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. O dotacje na realizację inwestycji energetycznych będą mogły ubiegać się między innymi przedsiębiorstwa i samorządy. Jeden z pierwszych konkursów będzie dotyczył kogeneracji, będą też nabory dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Fundusze norweskie i EOG pomagają w przechodzeniu Polski na gospodarkę niskoemisyjną. Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy, przekazanych przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. W tej perspektywie najwięcej dostał Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - 140 mln euro. Do tego prawie 25 mln euro dołożył polski rząd.

Fundusze norweskie i EOG zostaną rozdysponowane w formie dotacji - przewiduje się, że dofinansowanie wynosić będzie 45-100 proc. kosztów kwalifikowanych. To nie wszystko. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obsługuje program, będzie oferował też preferencyjne pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego. W sumie do dyspozycji będzie ponad miliard złotych.

O wsparcie w ramach Programu będą mogły się ubiegać, w zależności od naboru, m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, m.in. przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła, czy właściciele małych elektrowni wodnych. W poprzednich edycjach dużo pieniędzy wydano między innymi na termomodernizacje. Na co będzie można wziąć dofinansowanie w tej edycji?

Wysokosprawna kogeneracja

Ministerstwo Klimatu planuje trzy grupy naborów wniosków o dofinansowanie. W pierwszym naborze, który przewidziany jest na drugi kwartał, być może już na przełomie marca i kwietnia, będą dwa działania związane z energetyką - termomodernizacja szkół i wsparcie wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej.

Czytaj także: Dotacje na fotowoltaikę pomagają spółdzielniom

Nie ma jeszcze regulaminów naboru wniosków. Jak się dowiedział portal WysokieNapiecie.pl, w przypadku wsparcia kogeneracji przewidziany budżet na dotacje to 40 mln euro oraz około drugie tyle w formie pożyczek. Dotacje wyniosą ok. 45 proc. kosztów kwalifikowanych, z tym że będą przyznawane zgodnie z limitami dotyczącymi pomocy publicznej. O wsparcie będą mogły ubiegać się projekty inwestycji w wysokosprawną kogenerację przemysłową z wyłączeniem węgla. Nie będzie ograniczenia odnośnie mocy instalacji, będzie natomiast ograniczenie wartościowe - dofinansowanie wyniesie 1-7 mln euro.

Druga grupa naborów

Druga grupa naborów ma się rozpocząć w drugim kwartale tego roku. W ramach tej tury będzie można ubiegać się o wsparcie na budowę lub modernizację miejskich systemów grzewczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła. Dofinansowanie wyniesie od 1 do 7 mln euro. Te projekty mają zmierzać w kierunku zapewnienia efektywnego systemu ciepłowniczego, co oznacza inwestycje w kogenerację, OZE, ciepło odpadowe - wyjaśnia Marcin Jamiołkowski, kierownik wydziału programowania NFOŚiGW.

W drugiej turze będzie też konkurs na dofinansowanie projektów budowy instalacji do produkcji paliwa (pelletów) z drewna i biomasy rolnej.

Czytaj także: Dotacje do fotowoltaiki, pomp ciepła czy termomodernizacji

MEW, geotermia - tak, fotowoltaika - nie

Trzecia grupa naborów zaplanowana jest na trzeci kwartał tego roku. W energetyce o dofinansowanie będzie można ubiegać się na realizację projektów budowy źródeł ciepła z wykorzystaniem geotermii  oraz  na zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).

Fotowoltaika nie będzie finansowana z funduszy norweskich i EOG. Jak wyjaśnił portalowi WysokieNapiecie.pl wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, przedsiębiorcy mają tu do dyspozycji duże pieniądze z programu Energia Plus. To program pożyczkowy NFOŚiGW, oferujący w niewielkim zakresie też dotacje. Większość wniosków w programie Energia Plus dotyczy właśnie zastosowania w przedsiębiorstwach fotowoltaiki.

Szczegóły poszczególnych naborów wniosków z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu powinny być opublikowane w marcu. Fundusze norweskie i EOG będą wdrażane do 2024 roku.

Czytaj także: Mój prąd - przewodnik

Technologie dostarcza

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE