Menu
Patronat honorowy Patronage

Rada UE przyjęła zmiany w rozporządzeniu o bezpieczeństwie dostaw gazu

Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Unii, zmniejszenie zależności od innych w kwestii dostaw gazu, a także szybsze i skuteczniejsze radzenie sobie z kryzysami dostaw.

Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Unii, zmniejszenie zależności od innych w kwestii dostaw gazu, a także szybsze i skuteczniejsze radzenie sobie z kryzysami dostaw.

Usprawni również wewnętrzny rynek energii oraz pomoże zwiększyć zaufanie i solidarność zarówno w UE, jak i wobec partnerów ze Wspólnoty Energetycznej.

Jest to aktualizacja rozporządzenia SOS, o której pisaliśmy niedawno: Więcej unijnej solidarności w dostawach gazu

Główne elementy dokumentu to:

  • ściślejsza współpraca i koordynacja regionalna państw członkowskich dzielących ryzyko,
  • obowiązkowe regionalne plany działań zapobiegawczych, plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz regionalne oceny ryzyka, opracowywane wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie z tej samej grupy ryzyka,
  • mechanizm solidarności obowiązkowy w razie nadzwyczajnego kryzysu,
  • dokładniejsze monitorowanie postanowień umów na dostawy gazu,
  • szczególne obowiązki państw członkowskich UE względem wspólnoty energetycznej oraz prawo Komisji do koordynowania realizacji ram prawnych UE – wspólnota energetyczna.

Rozporządzenie oraz decyzja o umowach międzyrządowych to dwa spośród głównych elementów strategii na rzecz unii energetycznej.

W marcu 2015 r. Rada Europejska zobowiązała UE do stworzenia unii energetycznej i zaapelowała m.in. o przyspieszenie projektów infrastrukturalnych, w tym elektrycznych i gazowych połączeń międzysystemowych – zwłaszcza z regionami peryferyjnymi – dla bezpieczeństwa energetycznego i sprawnego wewnętrznego rynku energii.

Akt ustawodawczy wejdzie w życie 4 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Aktualna treść rozporządzenia znajduje się tutaj.

Partnerzy portalu

Kijów chce przyciągnąć chętnych do inwestycji w tamtejsze elektrownie i eksportu prądu do UE. W polskim rządzie trudno będzie znaleźć entuzjastów tego pomysłu.

Rynek energii wspiera:
Rynek energii wspiera:

Partnerzy portalu

Przewodząca obecnie UE Estonia proponuje aby limit 550 g nie obowiązywał elektrowni szczytowych, a okres przejściowy został wydłużony.

Partnerzy portalu

syd

W 2016 roku, po raz pierwszy w historii, niekwestionowanym liderem globalnego rynku energii pod względem tempa wzrostu stała się fotowoltaika. Wiele też wskazuje, że z trudem zdobytej pozycji łatwo nie odda – wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii.

Zielone technologie rozwijają:

Partnerzy portalu

Radio ZET powołuje się na informację dotyczącą wzrostu cen za ogrzewanie oraz braku polskiego węgla

Partnerzy portalu