Rada UE przyjęła zmiany w rozporządzeniu o bezpieczeństwie dostaw gazu

Rada UE przyjęła zmiany w rozporządzeniu o bezpieczeństwie dostaw gazu

Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Unii, zmniejszenie zależności od innych w kwestii dostaw gazu, a także szybsze i skuteczniejsze radzenie sobie z kryzysami dostaw.

Usprawni również wewnętrzny rynek energii oraz pomoże zwiększyć zaufanie i solidarność zarówno w UE, jak i wobec partnerów ze Wspólnoty Energetycznej.

Jest to aktualizacja rozporządzenia SOS, o której pisaliśmy niedawno: Więcej unijnej solidarności w dostawach gazu

Główne elementy dokumentu to:

  • ściślejsza współpraca i koordynacja regionalna państw członkowskich dzielących ryzyko,
  • obowiązkowe regionalne plany działań zapobiegawczych, plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz regionalne oceny ryzyka, opracowywane wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie z tej samej grupy ryzyka,
  • mechanizm solidarności obowiązkowy w razie nadzwyczajnego kryzysu,
  • dokładniejsze monitorowanie postanowień umów na dostawy gazu,
  • szczególne obowiązki państw członkowskich UE względem wspólnoty energetycznej oraz prawo Komisji do koordynowania realizacji ram prawnych UE – wspólnota energetyczna.

Rozporządzenie oraz decyzja o umowach międzyrządowych to dwa spośród głównych elementów strategii na rzecz unii energetycznej.

W marcu 2015 r. Rada Europejska zobowiązała UE do stworzenia unii energetycznej i zaapelowała m.in. o przyspieszenie projektów infrastrukturalnych, w tym elektrycznych i gazowych połączeń międzysystemowych – zwłaszcza z regionami peryferyjnymi – dla bezpieczeństwa energetycznego i sprawnego wewnętrznego rynku energii.

Akt ustawodawczy wejdzie w życie 4 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Aktualna treść rozporządzenia znajduje się tutaj.

Zobacz także...

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

W przypadku problemów z serwisem transakcyjnym prosimy o kontakt mailowy: marketing@wysokienapiecie.pl