Menu
Patronat honorowy Patronage

Więcej unijnej solidarności w dostawach gazu

Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia, które zobowiązuje sąsiadujące państwa do pomocy w razie wystąpienia kryzysu dostaw gazu na terenie któregokolwiek z nich.

 Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia, które zobowiązuje sąsiadujące państwa do pomocy w razie wystąpienia kryzysu dostaw gazu na terenie któregokolwiek z nich.

Za przyjęciem nowych regulacji głosowało 567 europarlamentarzystów, zaś 101 było przeciwnych. Posłem-sprawozdawcą i głównym negocjatorem ze strony Parlamentu Europejskiego jest przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek.

Trzy ważne braki

Procedowany dokument stanowi rewizję unijnego rozporządzenia nr 994/2010 (nazywanego popularnie „rozporządzeniem SOS”) ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. We wtorkowym wystąpieniu na forum Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek wskazał, że poprzednia regulacja okazała się mieć w praktyce trzy braki: w zakresie niezagrożonego zapewnienia dostaw tzw. odbiorcom wrażliwym (np. gospodarstwom domowym, hospicjom, czy szpitalom) oraz w zakresie  sprawnego opracowywania na forum międzynarodowym działań zapobiegawczych i planów kryzysowych. Rozporządzenie z 2010 r. nie zapewniało również zdaniem byłego polskiego premiera transparentności kluczowych umów gazowych z dostawcami spoza Unii Europejskiej. Wszystkie trzy luki zostały, zdaniem sprawozdawcy, rozwiązane w najnowszych regulacjach.

Reguła solidarności

Przegłosowane we wtorek rozwiązanie przewiduje wprowadzenie prawnie wiążącego mechanizmu solidarności dostarczania gazu dla odbiorców wrażliwych z krajów sąsiednich w razie wystąpienia poważnych kryzysów dostaw. W razie ich wystąpienia każde państwo członkowskie będzie mogło ubiegać się o dostawę gazu od państw sąsiadujących, nawet jeżeli doprowadziłoby to do tymczasowego obniżenia standardu dostaw w tych krajach. Implementacja zasady jest jednym z fundamentów i kluczowych warunków realizacji Unii Energetycznej, kluczowego projektu Komisji Junckera.

Grupy regionalne

Projekt rozporządzenia przewiduje ponadto przyjmowanie na poziomie regionalnym planów działań zapobiegawczych i planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, które mają poprawić transgraniczną współpracę w zakresie zapewniania dostaw gazu na terenie Unii Europejskiej. Grupy regionalne mają nie tylko opracowywać bieżącą ocenę zagrożeń, ale także wypracowywać i uzgadniać wspólne podejmowanie środków prewencyjnych i nadzwyczajnych. Polska znajdzie się w dwóch takich grupach. W ramach jednej współpracować będzie z: Białorusią, Belgią, Republiką Czeską, Niemcami, Estonią, Łotwą, Litwą, Luksemburgiem, Niderlandami i Słowacją. Drugą grupę tworzyć będą z Polską: Ukraina, Bułgaria, Republika Czeska, Niemcy, Grecja, Chorwacja, Włochy, Luksemburg, Węgry, Austria, Rumunia, Słowenia oraz Słowacja.

Najważniejsze umowy do wglądu

Rozporządzenie ma także znaczenie dla firm gazowniczych, które będą zobowiązane do zawiadamiania Komisji Europejskiej o zawieranych przez siebie umowach długoterminowych, które zapewniają co najmniej 28% rocznego zużycia gazu w danym państwie członkowskim. Komisja będzie miała także prawo zwrócić się o szczegóły innych umów handlowych, które są istotne dla zawarcia umowy na dostawy gazu, w tym umów dotyczących infrastruktury gazowej.

Po zatwierdzeniu przez Radę rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni po jego opublikowaniu.

Partnerzy portalu

Litewski rząd chce jak najszybszej synchronizacji z europejskim systemem energetycznym ENTSO-E poprzez Polskę – mówi minister energii Litwy Zygimantas Vaiciunas w rozmowie z WysokieNapięcie.pl. Po przyłączeniu do ENTSO-E Litwa chce niemal do zera ograniczyć przepływy prądu z Rosji i Białorusi.

Partnerzy portalu

Ceny ciepła w wielu miastach pójdą w tym sezonie w górę. To efekt drożejącego węgla i potrzeb inwestycyjnych. Podwyżki nie dotkną jednak wszystkich miast. Niektóre obniżą nawet opłaty. WysokieNapiecie.pl wyjaśnia skąd te różnice w poszczególnych miastach.

Rynek energii wspiera:
Rynek energii wspiera:

Partnerzy portalu

Uczestnicy rynków gazu w Polsce i w Niemczech oczekują zwiększenia zdolności przesyłowych interkonektora w Lasowie. Taki jest jeden z wniosków z badania popytu, przeprowadzonego przez Gaz-System i operatorów z sąsiednich państw UE. W przypadku innych interkonektorów, istniejących i planowanych, potrzeby rynku nie przekraczają ich zdolności przesyłu.

Partnerzy portalu

Komisja Europejska bez zastrzeżeń zatwierdziła zaproponowany przez rząd Czech schemat wsparcia dla infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie. Nasi sąsiedzi mogą dołożyć w ciągu 6 lat prawie 45 mln euro do ładowarek elektrycznych oraz stacji ładowania CNG, LNG i wodorem. Czym Czesi przekonali Brukselę?

{loadmodule mod_email}

Technologie wspiera:

Partnerzy portalu