Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Ustawa o zapasach gazu bez prezydenckiego veta

Ustawa o zapasach gazu bez prezydenckiego veta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej. Według naszych informacji już zaczął się napływ do URE wniosków o wycofanie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą.

gaz paragraf

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej. Według naszych informacji już zaczął się napływ do URE wniosków o wycofanie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą.

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw została przyjęta w ekspresowym tempie. Od początku prac w Sejmie do podpisania jej przez prezydenta Andrzeja Dudę minęło w sumie 11 dni.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, celem ustawy „jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do odbiorców, wprowadzenie ułatwień dla podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, sygnalizowanych przez uczestników rynku w zakresie obowiązującego stanu prawnego”. Importerzy gazu z krajów UE mają na potrzeby zapasów obowiązkowych przymusowo rezerwować moce przesyłowe na interkonektorach. Według ustawodawcy to jedyny sposób, by zapewnić w Polsce bezpieczeństwo dostaw.

Jednak, jak zwrócono uwagę na etapie konsultacji – jest to krok w tył jeśli chodzi o rozwój konkurencji na polskim rynku gazu. O zastrzeżeniach i uwagach na kolejnych etapach prac pisaliśmy m.in.:

URE krytycznie o nowelizacji ustawy o zapasach gazu
Ustawa o zapasach gazu po II czytaniu w Sejmie
UOKiK zaopiniował nowelizację ustawy o zapasach gazu

Zewnętrzne firmy obrotu gazem muszą liczyć się ze znacznym wzrostem kosztów działalności, co w przypadku mniejszych dostawców stawia pod znakiem zapytania opłacalność całego biznesu. Dotychczas koncesję na obrót gazem ziemnym miało w Polsce 70 przedsiębiorców. Jak wynika z informacji WysokieNapiecie.pl, Urząd Regulacji Energetyki rozpatruje już 6 wniosków o cofnięcie koncesji, a możliwe, że jeszcze znacząco ich przybędzie.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach:

  • artykuły 3, 4 i 6 , dotyczące zasad tworzenia rezerw na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,
  • art. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 – mówiące bezpośrednio o konieczności utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego fizycznie na terytorium Polski, chyba że wykupi się przepustowości na interkonektorach – wchodzą w życie 1 października 2017 r.;
  • art. 1 pkt 11 lit. a, dotyczący zasad naliczania kar za nieprzestrzeganie zasad określonych w ustawie – wchodzi w życie z 1 listopada 2017 r.
Zielone technologie rozwijają:

Super Express powołuje się na artykuł redaktora Bartłomieja Derskiego dotyczący rządowego projektu ustawy, która przewiduje nowy składnik rachunków za energię elektryczną. 

Dwa lata temu upały spowodowały, że wprowadzono ograniczenia w dostawie i odbiorze prądu w przemyśle. Fabryki musiały oszczędzać energię, biurowce wyłączać klimatyzację, a centra handlowe - schody ruchome. Czy w związku ze zbliżającą się kolejną falą wakacyjnej aury znów może zabraknąć w Polsce prądu? O tym w Polskim Radiu dyskutowali Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii i Bartłomiej Derski z WysokieNapiecie.pl.
Dziennik powołuje się na wyliczenia portalu WysokieNapiecie.pl poświęcone wpływowi tzw. opłąty mocowej na rachunki gospodarstw domowych za energię elektryczną.