Ustawa o zapasach gazu bez prezydenckiego veta

Ustawa o zapasach gazu bez prezydenckiego veta

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej. Według naszych informacji już zaczął się napływ do URE wniosków o wycofanie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą.

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw została przyjęta w ekspresowym tempie. Od początku prac w Sejmie do podpisania jej przez prezydenta Andrzeja Dudę minęło w sumie 11 dni.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, celem ustawy "jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do odbiorców, wprowadzenie ułatwień dla podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, sygnalizowanych przez uczestników rynku w zakresie obowiązującego stanu prawnego". Importerzy gazu z krajów UE mają na potrzeby zapasów obowiązkowych przymusowo rezerwować moce przesyłowe na interkonektorach. Według ustawodawcy to jedyny sposób, by zapewnić w Polsce bezpieczeństwo dostaw.

Jednak, jak zwrócono uwagę na etapie konsultacji - jest to krok w tył jeśli chodzi o rozwój konkurencji na polskim rynku gazu. O zastrzeżeniach i uwagach na kolejnych etapach prac pisaliśmy m.in.:

URE krytycznie o nowelizacji ustawy o zapasach gazu
Ustawa o zapasach gazu po II czytaniu w Sejmie
UOKiK zaopiniował nowelizację ustawy o zapasach gazu

Zewnętrzne firmy obrotu gazem muszą liczyć się ze znacznym wzrostem kosztów działalności, co w przypadku mniejszych dostawców stawia pod znakiem zapytania opłacalność całego biznesu. Dotychczas koncesję na obrót gazem ziemnym miało w Polsce 70 przedsiębiorców. Jak wynika z informacji WysokieNapiecie.pl, Urząd Regulacji Energetyki rozpatruje już 6 wniosków o cofnięcie koncesji, a możliwe, że jeszcze znacząco ich przybędzie.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach:

  • artykuły 3, 4 i 6 , dotyczące zasad tworzenia rezerw na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,
  • art. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 – mówiące bezpośrednio o konieczności utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego fizycznie na terytorium Polski, chyba że wykupi się przepustowości na interkonektorach - wchodzą w życie 1 października 2017 r.;
  • art. 1 pkt 11 lit. a, dotyczący zasad naliczania kar za nieprzestrzeganie zasad określonych w ustawie - wchodzi w życie z 1 listopada 2017 r.

Zobacz także...

Komentarze

Jedna odpowiedź do “Ustawa o zapasach gazu bez prezydenckiego veta”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej