Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Odnawialne źródła energii
  4. >
  5. Dochodowe OZE. Jak wykreować największe zyski dla spółki?

Dochodowe OZE. Jak wykreować największe zyski dla spółki?

Materiał Partnera
Produkcją energii elektrycznej we własnych instalacjach OZE czy jednostkach kogeneracyjnych interesuje się coraz więcej przedsiębiorców. Energia ta zostaje skonsumowana na potrzeby własne, bądź jest sprzedawana na rynku. Jaki model rozliczeń wybrać i jak zawrzeć korzystną umowę? Podpowiadamy.
gielda rynek ceny handel prad

Odnawialne źródła energii mogą być bardzo dochodowe. Polacy przekonują się o tym na własnej skórze, masowo inwestując w fotowoltaikę. Słońce zaświeciło nie tylko dla prosumentów. Przedsiębiorcy odnoszą znaczne korzyści z własnych instalacji OZE czy systemów CHP. Jako wytwórcy energii, chcą aktywnie uczestniczyć w rynku energii i z korzyścią sprzedawać własną produkcję. Aby osiągnąć zamierzone cele muszą jednak mieć kapitał, wykwalifikowany zespół i spełnić skomplikowane warunki formalnoprawne. Mało kto się na to się decyduje. Rozwiązaniem jest zawarcie umowy z profesjonalistą – sprawdzonym sprzedawcą energii, który stworzy dedykowaną ofertę i zajmie się jej wdrażaniem krok po kroku, a przy tym gwarantuje terminowe płatności.

Po pierwsze: inwestycja

– Jednym z pierwszych pytań, jakie stawia sobie przedsiębiorca inwestujący we własne odnawialne źródło energii jest: czy uczestniczyć w aukcji OZE, czy może skorzystać z dotacji na inwestycje? Już na tym etapie można zacząć współpracę ze sprzedawcą energii, który naświetli i wytłumaczy opcje, przed jakimi stoi wytwórca – mówi Kamil Brodziński, dyrektor ds. kluczowych klientów Tradea, spółki specjalizującej się w hurtowym handlu energią elektryczną i we współpracy z wytwórcami energii elektrycznej.

W produkcję energii inwestują coraz częściej przedsiębiorcy, którzy chcą wykorzystać stabilne źródło CHP. Dla kogeneracji nastał  dobry czas stabilizacji prawnej. Wypracowany system wsparcia dla poszczególnych jednostek oznacza, że nie ma już niepewności co do opłacalności takich inwestycji.

wegiel pv wiatr ceny koszty

Przygotowanie działalności

Wytwórca musi się przygotować na to, że proces uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej trwa kilka miesięcy (z reguły od 2 do 3). Procedura ma na celu weryfikację, czy wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe i materialne, a także wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzanie energii. Tu nowi gracze mogą sięgnąć po pomoc doświadczonych podmiotów. Takie usługi dla swoich klientów oferuje także Tradea. Ta działająca od dekady na polskim rynku spółka zawarła umowy z około 200 wytwórcami energii elektrycznej, od których pozyskuje w ciągu roku wolumen rzędu 650 GWh. Tradea obsługuje około 30 proc. koncesjonowanego portfela instalacji fotowoltaicznych. Jej roczny ogólny wolumen handlu energią wynosi ponad 2 TWh i stale rośnie.

Poszczególne kierunki sprzedaży energii mają swoje zalety i wady. – Sprzedaż energii daje wiele możliwości zawarcia korzystnego, a przy tym elastycznego kontraktu. Poprzez odpowiedni dobór opcji sprzedaży można znacznie poprawić korzyści finansowe. Warto przy tym postawić na długofalową współpracę i dobrać odpowiedni model rozliczeń. Każda umowa jest szyta na miarę wytwórcy, w zależności od posiadanych przez niego jednostek wytwórczych, ich dyspozycyjności i profili dostaw energii do sieci dystrybucyjnej – mówi Radosław Bartnicki, analityk rynku energii elektrycznej z Tradea.

Czy ceny energii będą rosły?

Wieloletnie kontrakty PPA (Power Purchase Agreement) mogą być sposobem na zabezpieczenie ceny prądu przed rozmaitymi zawirowaniami legislacyjnymi i rynkowymi.  To rozwiązanie zarówno dla nowo powstających instalacji OZE, jak i już istniejących. Dla firm bezpośrednie umowy długoterminowe z odbiorcami jawią się jako gwarancja stabilnych przychodów.

– Wytwórcy chcą z reguły wiedzieć, czy jest to dobry moment na zawarcie umowy z cenami stałymi, czy ceny energii będą rosły. Jako doświadczony analityk mogę powiedzieć: nie zawsze warto gonić rynek – radzi Andrzej Posełek, dyrektor ds. klientów kluczowych w Tradea.ceny pradu rynek 2019 09 v2

Najprostsze modele są oparte na cenie stałej energii w różnych okresach współpracy.  Modele z ceną zmienną są w horyzontach czasowych od godziny, poprzez doby, tygodnie, miesiące do całych lat. Hybrydowe modele składają się z wielu kierunków sprzedaży energii i ich elastycznego doboru w zależności od pojawiających się na rynku okoliczności i okazji.

Warto zaznaczyć, że obecnie większość OSD w Polsce wymaga, aby podmiot kupujący energię elektryczną od wytwórcy był również dla tego wytwórcy sprzedawcą energii na potrzeby własne.  W momentach zaniżonej produkcji, planowych przerw serwisowych lub awarii  u wytwórców energii następuje pobór energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej. Dlatego sprzedawca energii jest wtedy jednocześnie jej dostawcą.

Optymalizacja – jak zarobić więcej?

– Dodatkowe możliwości otwierają się przed wytwórcami energii, którzy posiadają jednostki mające możliwość modyfikowania wielkości dostaw do sieci OSD, np. układy gazowe CHP, biogazownie, OZE z magazynem energii. Celem optymalizacji jest maksymalizacja przychodów z istniejących jednostek wytwórczych – mówi Radosław Bartnicki.

Zakres optymalizacji jest ustalany podczas spotkania z wytwórcą, na którym określa się charakterystykę pracy jednostki, jej ograniczenia i możliwości. Opracowuje się wtedy najbardziej optymalny model rozliczenia, często łącząc ze sobą różne sektory rynku energii, do których Tradea jako spółka obrotu posiada dostępy. W tworzeniu modeli hybrydowych pomaga otwartość spółki na wprowadzone na rynek nowe rozwiązania oraz jej elastyczność przy podpisywaniu nieszablonowych kontraktów.

Świadczenie usług bilansowania na terenie całej Polski

Tradea specjalizuje się w bilansowaniu złożonych układów.  Tu odnajdą się klastry, spółdzielnie energetyczne czy układy kogeneracyjne. Spółka tworzy i z sukcesem obsługuje układy z kilkoma jednostkami wytwórczymi i rozproszonymi punktami poboru energii przyłączonymi w różnych miejscach sieci OSD, lub do sieci należących do innych OSD. Tradea posiada odpowiednie umowy oraz narzędzia, dzięki, którym może realizować usługę bilansowania handlowego dla wytwórców, odbiorców i innych uczestników rynku energii, świadczyć usługi operatora handlowego, bądź doradzać podmiotom chcącym wejść na rynek energii w Polsce.

Tradea należy do giełdowej Grupy Kapitałowej UNIMOT S.A. To solidny i silny kapitałowo partner w biznesie, dzięki któremu Tradea może podejmować się  coraz większych wyzwań i sprostać oczekiwaniom największych podmiotów chcących wejść na polski rynek energii.

Artykuł sponsorowany

Zielone technologie rozwijają:
Portale powołują się na artykuł dotyczący błędu w ustawie niedawno podpisanej przez prezydenta oraz wyliczenia dotyczące cen samochodów hybrydowych po obniżeniu akcyzy. 
internet wmediach
Rozstrzygnięcia w sprawie finansowania energetyki jądrowej w Polsce powinny zapaść "w ciągu najbliższych miesięcy", poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.
atomVCSummer lipiec 2015
Rynek energii rozwija: