REMIT - w trosce o przejrzystość rynku gazu

REMIT - w trosce o przejrzystość rynku gazu

Rozporządzenie REMIT to potężne narzędzie, nie tylko w rękach regulatorów rynku energii, ale i jego uczestników. Choćby dlatego, że nakazuje przejrzystość i publikację wszystkich ważnych dla rynku informacji. Także dla rynku gazu. 

Czym jest REMIT?

REMIT to skrót od nazwy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. Rozporządzenie nakazuje m.in. publikację tzw. informacji wewnętrznej  w odpowiedniej formie.

Ujawnienie informacji wewnętrznej dotyczy wszystkich uczestników rynku zdefiniowanych w REMIT, a więc na przykład dostawców,   przedsiębiorstw świadczących usługi przesyłania, produkcji czy magazynowania gazu .W praktyce oznacza to, że informację wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstwa takiego uczestnika i decyzje przez niego podejmowane mogą mieć także wpływ na to, jak będą kształtować się ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

ACER, czyli europejska agencja współpracy regulatorów energii rekomenduje ujawnianie i publikację informacji wewnętrznej na dedykowanych platformach tzw. Inside Information Platform w formie UMM - Urgent Market Messages. Komunikaty te można przyrównać do raportów bieżących publikowanych przez spółki giełdowe.

„Na forum europejskim toczy się dyskusja na temat dalszego standaryzowania podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej w formie UMM oraz precyzowania jej zakresu. Jest to więc obszar, który będzie się jeszcze zmieniał. Ponadto ujawnianie informacji wewnętrznej przez jego uczestników jest oczekiwane także w kontekście monitorowania zachowań hurtowych graczy oraz przestrzegania zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych”- mówi Pełnomocnik ds. zgodności REMIT w GAZ-SYSTEM Małgorzata Polkowska.

Zobacz także: Nowy gazociąg z Ukrainą - ciągle bez rozstrzygnięć

Gas Inside Information Platform

W Polsce platformą do publikacji informacji wewnętrznej w formie Urgent Market Messages dla rynku gazu jest Gas Inside Information Platform (https://www.gasinsideinformationplatform.pl), która została przygotowania zgodnie z wytycznymi ACER.

Z punktu widzenia operatora systemu przesyłowego, informacja o działaniu systemu przesyłowego, na przykład prowadzonych pracach lub awariach, spełniająca jednocześnie wszystkie cztery kryteria definicji informacji wewnętrznej musi zostać podana do wiadomości publicznej, gdyż zawarte w niej szczegóły mogą mieć wpływ na decyzje handlowe dokonywane na hurtowym rynku energii.

Można jeszcze przypomnieć, jak prawo określa to, co jest informacją wewnętrzną w myśl rozporządzenia REMIT. Otóż jest to informacja, która po pierwsze spełnia jedną z trzech przesłanek:

  • powinna być podana do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami czy zwyczajami, w zakresie, w jakim taka informacja mogłaby znacząco wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym;
  • dotyczy zdolności i wykorzystania instalacji do produkcji, magazynowania lub przesyłu energii (w tym wypadku gazu), ewentualnie zdolności i wykorzystania instalacji LNG, np. planowanej i nieplanowanej niedostępności;
  • jest informacją, na której rozsądny uczestnik rynku mógłby częściowo oprzeć swoją decyzję o zawarciu transakcji lub złożeniu zlecenia.

Dodatkowo dane będą stanowiły informacje wewnętrzne wyłącznie o ile będą informacjami:

  • o szczegółowym charakterze;
  • które nie zostały podane do publicznej wiadomości;
  • które dotyczą - bezpośrednio lub pośrednio - jednego lub większej liczby produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym;
  • które jeżeli zostałyby podane do wiadomości publicznej, mogłyby znacząco wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

Zobacz także: Polska IRGiT pomoże budować jednolity bałtycko-fiński rynek gazu

 

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: marketing@wysokienapiecie.pl