Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. Konferencja 2nd POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2019).

Konferencja 2nd POLISH CONFERENCE ON HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY (PCHET 2019).

Już 30 września, podczas networkingu poprzedzającego konferencję PCHET w Gdyni, będzie okazja do spotkania się i rozmowy z liderami wdrażającymi technologie wodorowe w przemyśle i gospodarce. Sama konferencja odbędzie się dnia 1 października 2019 r. w Pomorskim Parku Naukowo -Technologicznym w Gdyni. Jest to już druga edycja tego międzynarodowego wydarzenia naukowego, którego celem jest dokonanie przeglądu nowości oraz trendów w gospodarce zeroemisyjnej.
klaster konferncja banner V2

II Polska Konferencja poświęcona tematyce technologii wodorowych, staje się widocznym efektem pracy firm oraz samorządów, zrzeszonych w Klastrze Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, koordynowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza (RIGP). Wydarzenie to jest wyjątkowe w skali Kraju. Poprzednia edycja konferencji zebrała ponad 150 gości z Polski oraz Świata, którzy wysłuchali 20 wystąpień oraz prelekcji. „W tym roku stawiamy na jeszcze bardziej atrakcyjną oraz niezwykle mocną merytorycznie agendę. Pozyskaliśmy również patronat Ministerstwa Energii oraz sponsoring liderów branży, co umożliwi nam organizację wydarzania, w tak prestiżowej lokalizacji, jaką jest Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni” mówi Prezes RIGP Sławomir Halbryt.

Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji Marian Krzemiński dodał, przyszłość wodoru w szeroko rozumianej energetyce jest pewna, ale w wielu wymiarach jeszcze nieokreślona. „LOTOS może zająć w Polsce pozycję lidera w tej dziedzinie. Już teraz koncern posiada szereg unikalnych kompetencji w wytwarzaniu, dystrybucji czy magazynowaniu wodoru. W nieodległej przyszłości stanie się też pierwszym w Polsce  producentem i dostawcą czystego wodoru, a w dalszej perspektywie być może również „zielonego” wodoru. Dlatego po raz kolejny wspieramy konferencję PCHET wierząc, że możemy się przyczynić do popularyzacji technologii wodorowych w polskiej gospodarce”, mówi Wiceprezes Krzemiński.

Do innych sponsorów należą także Worthington Industries, Linde Material Handling, Toyota oraz wsparcie medialne zapewnia portal wysokienapiecie.pl

„Organizując to wydarzenie, liczymy na wytworzenie w Polsce klimatu przyjaznego legislacyjnie oraz ekonomicznie efektywnego, do wdrożenia wodoru, jako idealnego nośnika zeroemisyjnej energii”, mówi Tomasz Pelc, prezes firmy doradczej „Nexus Consultants” będącej członkiem Klastra. Zauważył On także, że „prelekcje ekspertów z Komisji Europejskiej, Hydrogen Europe oraz organizacji zrzeszających przemysł w Europie, są dowodem na sens naszych działań”.

W celu skutecznej  popularyzacji tych technologii, należy dokonać przeglądu stanu techniki i dostępnych zasobów, zarówno w skali Kraju jak i Świata. Jest to kluczowy punkt naszej konferencji i na pewno dowiemy się jak wodór może i powinien być wykorzystany w Polsce, jako zeroemisyjny nośnik energii do szerokiego zastosowania. Wszyscy skorzystamy także na wysłuchaniu dobrych praktyk z innych krajów, tak by nie powielać błędnych koncepcji i rozwijać te technologie, które będą adekwatne i perspektywiczne w Polsce.

Zapraszamy do rejestrowania się pod linkiem:

https://evenea.pl/event/pchet19/

 

 

 

Włodarze ponad 30 polskich miast podpisali deklarację na rzecz rozwoju elektrombilności. Warszawa, Łódź, Wrocław, Lublin, Kraków i pozostałe samorządy zapowiedziały stworzenie optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi elektromobilności. W ten sposób zainaugurowano Kongres Nowej Mobilności 2019, największą konferencję poświęconą elektromobilności dla samorządów w Polsce.
Fot 1 Deklaracja Miast
Elektromobilność napędza:
Dziennik powołuje się na wyliczenia WysokieNapiecie.pl dotyczące kosztów jakie będą musieli ponieść operatorzy stacji ładowania samochodów elektrycznych w związku z wejściem w życie nowych przepisów.
gazeta media prasa
Ruszyły wypłaty dofinansowania do paneli słonecznych z rządowego „Mój prąd”. Planując zakup instalacji fotowoltaiczną warto jednak rozejrzeć się za innymi możliwościami dofinansowania niż 5000 zł z NFOŚiGW. Na przykład Warszawa oferuje swoim mieszkańcom wyższe dotacje, które można połączyć z wymianą ogrzewania. Za 30 tys. zł można na wiele lat zapewnić sobie niemal darmowe ogrzewanie i dostawy prądu.
dom rynek prosument oze pv wiatr ev tech