Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Sieci
  4. >
  5. Testowanie inteligentnych sieci

Testowanie inteligentnych sieci

Materiał Partnera
Testowanie i certyfikacja w Laboratorium KEMA ds. Pomiarów, Zabezpieczeń i Automatyki Podstacji (MPSA). Poznaj nasz zespół na Energetab 2019 w Bielsku-Białej.
fusion of modern cityscape and electric circuit board
fusion of modern cityscape and electric circuit board, technological abstract image visual

Od 1927 Laboratoria KEMA są liderem w testach wysokonapięciowych i wysokiej mocy na komponentach używanych w sieciach elektroenergetycznych. KEMA są pierwszymi laboratoriami na świecie umożliwiającymi testy na wyłącznikach o napięciu znamionowym do 1,2 MV AC, transformatorach do 800 kV, wyłącznikach stałego napięcia (HVDC) i kablach. Certyfikaty Badania Typu KEMA są rozpoznawalne na całym świecie jako symbol najwyższej jakości w sektorze energetycznym.

Jako część laboratoriów KEMA oferujących testy wysokonapięciowe i zwarciowe laboratoria MPSA (Metering, Protection and Substation Automation) zapewniają godne zaufania, bezstronne, oparte na międzynarodowych normach testy urządzeń wtórnych i są światowym liderem w testach i certyfikacji urządzeń pomiarowych, zabezpieczeń i automatyki stacji elektroenergetycznych. Nowoczesna pracownia doświadczalna umożliwia symulacje szerokiej gamy sytuacji spotykanych w sieciach w warunkach normalnej pracy i w warunkach awarii. Dzięki temu producenci i ich partnerzy mogą być pewni, że ich sprzęt został rygorystycznie przetestowany przeciwko każdej sytuacji, która może wydarzyć się w trakcie eksploatacji, i że zareaguje bezpiecznie i niezawodnie.

Digitalizacja, automatyka, sterowanie i komunikacja pełnią kluczową rolę w nowoczesnych sieciach elektroenergetycznych. Zwiększająca się ilość połączeń pomiędzy sieciami transmisyjnymi, wysokogabarytowych OZE, DSR, „Internetu Rzeczy” w stacjach elektroenergetycznych oraz elektrycznych samochodów przekłada się na konieczność zwiększenia komunikacji pomiędzy komponentami sieci. Ogromna ilość danych jest potrzebna do zapewnienia niezawodnego, zrównoważonego i cenowo przystępnego przepływu energii.

Zabezpieczenia i sterowanie bazują na informacji odbieranej w czasie rzeczywistym. Niezawodność przepływu jest więc niezbędna nie tylko w przypadku energii, ale także danych. Zapewnienie prawidłowego monitorowania i sterowania przepływem energii jest konieczne by zagwarantować stabilność i niezawodność w jej dostawach. W konsekwencji coraz to większa waga przywiązywana jest do zabezpieczeń, urządzeń pomiarowych i automatyzacji stacji elektroenergetycznych. Co to oznacza pod względem niezawodności i dostępności? Czy urządzenia w użytku dostosowane są do wymogów średnich i wysokich napięć w warunkach normalnej pracy i w warunkach awarii? Czy zapewniona jest integralność i bezpieczeństwo cybernetyczne?

Biorąc pod uwagę ryzyko przedsiębiorstwa energetyczne oraz operatorzy sieci transmisyjnych i dystrybucyjnych szukają potwierdzenia jakości przy wyborze zabezpieczeń, urządzeń pomiarowych i automatyzacji stacji elektroenergetycznych. Rygorystyczne i bezstronne przeprowadzenie prób jest jedynym sposobem na zapewnienie wszystkich uczestników projektu, że system zadziała w oczekiwany sposób, kiedy jest taka potrzeba. Laboratoria KEMA oferują wsparcie w próbach oraz certyfikacji zgodnie z międzynarodowymi normami. Zawierają one wymagania potrzebne do kompleksowego przebadania wydajności funkcjonalnej, zgodności elektromagnetycznej, wpływu trudnych warunków klimatycznych i mechanicznych, zgodności bezpieczeństwa elektrycznego zawierającego wytrzymałość dielektryczną, szczegóły zasilania, zgodność protokołów, skuteczność, trwałość czy długotrwałą stabilność.

Komponenty automatyki stacji elektroenergetycznych są certyfikowane potwierdzając zgodność z gamą międzynarodowych norm, między innymi z IEC 61850-3 i IEEE 1613 o systemach i sieciach komunikacyjnych w stacjach elektroenergetycznych, IEC 60834-1 o telezabezpieczeniach w systemach elektroenergetycznych i IEC 60495 o urządzeniach końcowych jednowstęgowej energetycznej telefonii nośnej.

Systemy zabezpieczeniowe i wtórne certyfikowane są zgodnie z między innymi serią IEC 60255 i serią IEEE C37.90 o przekaźnikach zabezpieczeniowych.

Liczniki są poddawane próbom i certyfikowane zgodnie z Europejską Dyrektywą Urządzeń Pomiarowych MID 2014/32/UE, IEC 62052-11/31, IEC 62053-11/21/22/23/24, IEC 62055-31, IEC 62059-32-1, EN 50470-1/2/3, ANSI C12.

Gwarantem przejrzystości jest wykonanie wszystkich prób w jednym laboratorium. Demonstruje to, że wszystkie testy zostały przeprowadzone na jednym modelu komponentu. Uniemożliwia to jakiekolwiek sugestie, że odpowiednie próbki zostały zoptymalizowane pod odpowiednie testy. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie zaufania potencjalnych klientów do produktu, co z kolei stwarza je bardziej atrakcyjną alternatywą.

Doświadczenie laboratoriów KEMA w testowaniu elektroniki dla systemów elektroenergetycznych liczy dekady. Na tą chwilę około 75% elektroniki poddanej Kompletnym Badaniom Typu nie spełnia wszystkich wymagań. Uchybienia mogą być niewielkie i możliwe do skorygowania poprzez drobne modyfikacje, niemniej jednak zdarza się, że niezbędna jest całkowita zmiana projektu.

Artykuł ukazał się w ramach czasopisma „Smart Grids Polska” 2/2019(22).

Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Fakt i Forbes publikują na swoich stronach internetowych wypowiedź dziennikarki WysokieNapiecie.pl nt. spodziewanej liczby samochodów elektrycznych w Polsce w 2025 roku w którym według planów rządu, powinno ich jeździć w naszym kraju milion.
gazeta media prasa