Menu
Patronat honorowy Patronage

UE coraz bardziej zależna od importu energii

W 2015 r. Unia Europejska zużywała mniej energii niż ćwierć wieku wcześniej - wynika z najnowszych danych Eurostat. Znaczenie paliw kopalnych spada, ale z drugiej strony rośnie zależność UE od ich importu. Przez 25 lat wskaźnik ten wzrósł prawie o połowę.

W 2015 r. Unia Europejska zużywała mniej energii niż ćwierć wieku wcześniej – wynika z najnowszych danych Eurostat. Znaczenie paliw kopalnych spada, ale z drugiej strony rośnie zależność UE od ich importu. Przez 25 lat wskaźnik ten wzrósł prawie o połowę.

Dane Eurostat pokazują, że w 2015 r. państwa należące do UE wykorzystały energię odpowiadającą 1 mld 626 mln ton oleju ekwiwalentnego (czyli 1626 Mtoe). To o 2,5% mniej niż zużywały w 1990 r. (1668 Mtoe) i aż 11,6% mniej niż w 2005 r. (1831 Mtoe). Dotychczasowy szczyt europejskiej konsumpcji przypadł na rok 2006 i wyniósł 1840 Mtoe.

Największa część zużycia energii pierwotnej, bo aż 19%, przypada na Niemcy. Na kolejnych miejscach są Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Polska ze swoim 6-procentowym udziałem w zużyciu energii w UE zajmuje 6. miejsce.

Znacznie paliw kopalnych systematycznie spada. O ile w 1990 r. pokrywały one 83% zużycia energii państw, które 25 lat później tworzyły UE, to na przestrzeni lat odsetek ten spadał we wszystkich krajach, a w 2015 r. wyniósł średnio już tylko 73%. Ale tylko trzy państwa Unii czerpały z paliw kopalnych mniej niż połowę zużywanej energii. Najmniej potrzebowała Szwecja – 30%, dla Finlandii i Francji wskaźnik ten wynosił odpowiednio 46 i 49%. Dla porównania – Polska aż 91% energii czerpie z paliw kopalnych. Dla państw, które do UE dołączały po 1990 r., Eurostat brał pod uwagę ich własne dane z odpowiednich lat.

Jednak mimo tego, że średnio węgla, ropy i gazu Unia potrzebuje coraz mniej, to coraz większą część zapotrzebowania na nie musi pokrywać z importu. W 1990 r. zależność ta dla całej UE wynosiła tylko 53%, ale w 2015 r. sięgnęła już 73%. Najbardziej niezależna jest Dania, gdzie w 2015 r. z importowanych paliw kopalnych powstało 4% energii. Na kolejnych miejscach są Estonia (17%), Rumunia (25%) i Polska (32%).

Przy tym według zestawienia Eurostat Polska na przestrzeni lat znacząco zwiększyła swoją zależność, bo w 1990 r. wskaźnik ten wynosił zaledwie 1% Najbardziej spektakularne wzrosty zależności od importu odnotowały jednak Wlk. Brytania (z 2 do 43%), Holandia (z 22 do 56%) i Czechy – z 17 do 46%.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

W kwestii budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej rząd rozłożył ręce w geście bezradności.  Ale na dobrą sprawę trudno mieć o to do niego pretensje, bo przyszłość energetyki jądrowej w UE stoi pod dużym znakiem zapytania.

Technologie wspiera:

Sejm stosunkiem głosów 413 za do 20 przeciw poparł nowelizację „specustawy przesyłowej”, która m.in. przewiduje rozbudowę  wyprowadzeń mocy z powstających bloków w elektrowniach Kozienice i Jaworzno III. Nowelizacja wskazuje np. alternatywny wariant dla oprotestowanej linii przesyłowej Kozienice-Ołtarzew.

{loadmodule mod_email}

Dotyczy: wydłużenie listy inwestycji, objętych „specustawą przesyłową”
Tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Etap: Sejm - III czytanie
Następny etap: Senat

Ministerstwo Energii po konsultacjach zaproponowało w pierwszej kolejności przeprowadzenie w 2017 r. aukcji na sprzedaż energii z nowych małych instalacji PV, małych elektrowni wodnych, a potem z biogazu składowiskowego. Projekt odpowiedniego rozporządzenia rządu trafił do Komitetu RM.

{loadmodule mod_email}

Wykonuje: Ustawa o OZE
Dotyczy: kolejność aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2017 r.

Nazwa: Rozporządzenie RM ws. kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.
Etap: Komitet Rady Ministrów
Następny etap: Rada Ministrów