Polska tworzy w UE frakcję „karbonariuszy”

Polska tworzy w UE frakcję „karbonariuszy”

Oprócz naszego kraju w koalicji mają się znaleźć Grecja, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Estonia. Warszawa chce te kraje namówić do walki o zniesienie limitu emisji dla elektrowni korzystających z pomocy publicznej. W ten sposób niestety rząd wpada w pułapkę zastawioną przez Brukselę, zupełnie świadomie zresztą i nie bardzo mając pola do innego manewru.

Karbonariusze, czyli węglarze, to włoscy spiskowcy walczący z absolutystycznymi rządami w I poł. XIX w. Dziś termin ten pasuje jak ulał do koalicji krajów, którą chciałaby zawiązać Polska. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Energii umówiło się z przedstawicielami tych państw na rozmowy o wspólnym froncie, zmierzającym do przeciwstawienia się nieszczęsnemu limitowi emisji 550 g CO2 na 1 KWh, który Komisja Europejska zaproponowała dla elektrowni korzystającym ze wsparcia państwa w postaci rynku mocy.

Ale koalicja sześciu wymienionych tu krajów nie stworzy jeszcze mniejszości blokującej w Radzie UE, umożliwiającej zmianę tych przepisów. Do takiej próby sił jest zresztą jeszcze daleko, bo nadal trwa wyjaśnianie sobie stanowisk. Strony wciąż rozgryzają, co dokładnie zaszyła Bruksela w liczącym tysiące stron zimowym pakiecie energetycznym.

Już widać, że Komisja Europejska wstawiając w ostatniej chwili do rozporządzenia o rynku energii przepis o 550 g osiągnęła swój cel. Używając niezbyt może pochlebnej, ale trafnej metafory, Bruksela podsunęła polskiemu buldogowi kość, na którą ten skwapliwie się rzucił. Dla Polski zmiana tego zapisu będzie głównym celem w negocjacjach, bo jak żaden inny blokuje wsparcie dla elektrowni węglowych. Problem polega na tym, że w pakiecie zimowym jest jeszcze mnóstwo innych rozwiązań, które bardzo utrudnią wprowadzenie mechanizmów wsparcia elektrowni węglowych w Polsce, zwłaszcza w wersji zaproponowanej przez rząd w ustawie o rynku mocy. To chociażby obowiązek uwzględniania w pierwszym rzędzie połączeń transgranicznych.

W czwartek wiceminister energii Michał Kurtyka nie wykluczył uruchomienia procedury żółtej kartki. To specjalny tryb, w którym parlamenty narodowe uchwalają, że projekty Komisji naruszają zasadę pomocniczości. Jeśli żółtą kartkę da więcej niż 1/3 parlamentów (każdy z nich ma 2 głosy) to projekt podlega ponownej analizie. Tak stało się w sprawie projektu dyrektywy o pracownikach delegowanych. Komisja jednak zareagowała jak wytrawny piłkarz – dostała kartkę i gra dalej. Kolejna analiza nie wykazała naruszenia zasady pomocniczości.

Ewentualne zniesienie limitu 550 gramów będzie przedstawiane jako wielki sukces Polski, choć tak naprawdę w sytuacji firm energetycznych, które teraz budują nowe niespecjalnie rentowne bloki węglowe, niewiele się zmieni. Przedstawiciele rządu dobrze sobie z tego zdają sprawę, ale muszą tańczyć do muzyki, którą gra Bruksela.

Inna sprawa, że w tworzonej przez Polskę koalicji tylko nasz kraj zamierza używać pomocy publicznej w postaci rynku mocy. O rynkach mocy u reszty nic nie słychać, rok temu w czasie badania sektorowego na temat mechanizmów mocowych KE nie znalazła w tej grupie śladu zainteresowania takimi rozwiązaniami. Poza Polską oczywiście. I poza Polską oraz Grecją próżno w nich szukać poważnych planów rozbudowy elektrowni węglowych.

W Rumunii przez kilka lat w przygotowania do budowy nowego 600 MW bloku zaangażowani byli Chińczycy. Projekt w końcu upadł z powodu braku widoków na jakąkolwiek rentowność. Wydaje się, że Chińczycy szybciej zbudują w Rumunii elektrownie atomową niż węglową.

Upadek spotkał też projekt budowy 700 MW bloku w kompleksie Marica Iztok w Bułgarii. Włoski Enel porzucił pomysł ze względu na zmianę swojej strategii. W Bułgarii jedyny sukces węgla to trwająca przebudowa na to paliwo 53 MW gazowego bloku kogeneracyjnego w fabryce chemicznej w Devinie.

Chorwaci chcieli zastąpić dwa starzejące się bloki elektrowni w Plominie jednym 500 MW na parametry ultranadkrytyczne (o bardzo wysokim ciśnieniu pary, a więc i wysokiej sprawności). W 2016 r.projekt Plomin 3 został jedna anulowany ze względu na brak widoków na rentowność, opór społeczny, a także m.in. zmianę nastawienia banków (w tym przypadku Credit Agricole) do finansowania elektrowni węglowych.

Estonia, która zaraz po Polsce ma najbardziej emisyjną energetykę (opartą na spalaniu łupków bitumicznych) planuje w ogóle odejść od węgla i ropy z łupków na rzecz biomasy.

Z całej piątki potencjalnych sojuszników tylko Grecja kontynuuje budowę bloków węglowych, a dokładniej na węgiel brunatny. W 2019 r. ruszyć ma piąty blok elektrowni Ptolemaida o mocy 660 MW. Pikanterii dodaje fakt, że głównym źródłem finansowania jest niemiecki państwowy bank rozwoju KfW. Natomiast przy wydatnej pomocy Chińczyków Grecy mają w planach budowę jeszcze jednego 450 MW bloku na to samo paliwo.

550 gramów stało się zatem czymś w rodzaju probierza polskiej suwerenności, tymczasem prawdziwy problem – z jakim sensownym programem wsparcia dla polskiej energetyki jechać do Brukseli - pozostaje nierozwiązany. Taki program i tak musi powstać, bo Komisja chce zobowiązać państwa aby opracowały plany dla energii i klimatu do końca 2017 r. Polski rząd będzie jednak zabiegał o wydłużenie tego terminu, zresztą taki postulat będzie zgłaszać wiele krajów. Przedkładanie planów w sytuacji, w której nie ma jeszcze kluczowych regulacji, nie bardzo ma sens.

Zobacz także...

Komentarze

0 odpowiedzi na “Polska tworzy w UE frakcję „karbonariuszy””

 1. Mechanizmy mocowe to nie tylko rynek mocy ale też rezerwy strategiczne. W tym zakresie, wykorzystanie starszych elektrowni czy generatorów dieslowskich dla wykorzystania stosunkowo rzadko (do kilku % generacji energii, ale dużo więcej % mocy) może mieć obok DSR uzasadnienie, nie powodując znaczących strat dla środowiska. Jednocześnie z propozycjami pakietu zimowego, komisja publikuje raport o mechanizmach mocowych w którym rekomenduje stosowanie mechanizmów rynku mocy neutralnych technologicznie a równocześnie wyklucza z rynku mocy bardzo istotne segmenty rynku

  • Motto: Klaster 423g PL.

   Przesłanki:

   1 – Metody technologii i techniki form energii mają się ku sobie?
   „Czy można oprzeć rozwój energetyki wykorzystując na dużą skalę odnawialne źródła energii. Można. Nawet pokazywałem jak: tylko trzeba zbudować i utrzymywać w działaniu równoległy system oparty na niezawodnych elektrowniach czyli węglowych lub gazowych, bo z atomem to już gorzej.” I dalej, klik – „Jak więc można osiągnąć 100 proc. energii elektrycznej z wiatru, dla ułatwienia załóżmy w 2050 roku? Wystarczy wprowadzić obowiązek, aby na każdy 1MW mocy w farmach wiatrowych było minimum 1MW szybkich mocy rezerw np. w turbinach gazowych.”
   http://www.cire.pl/item,141269,13,0,0,1,0,0,zima-w-niemczech-kto-dostarczy-energii-kiedy-stana-wiatraki-.html#komentarz
   http://biznesalert.pl/mielczarski-sto-procent-energii-z-wiatru-tak-ale/

   2 – Jak działa rynek mocy?
   http://biznesalert.pl/swirski-dziala-rynek-mocy/

   3 – Lecimy dalej, na Marsa? Towarzystwo marsjańskie zna się na reakcji Sabatier`a [ https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_Sabatiera ].
   http://old.marssociety.pl/insitu.html

   ***

   Rysunek – zintegrowane metody wybranych form energii OZE – między ideą i miarą:

   gaz energetyczny – OZE (biometan, synteza metanu, elektroliza wody, e-wiatraki, e-panele) – elektrownia gazowa – PRĄD ELEKTRYCZNY – (e-ogrzewanie/chłodzenie, e-mobilność) – PRĄD ELEKTRYCZNY – elektrownia węglowa – węgiel

   gaz energetyczny – elektrownia gazowa – CO2 – metanownia – H2 – elektrolizernia wody – e-wiatraki i e-panele

   Formuła, krajowy bilans rynku mocy i emisji CO2:
   850 g – elektrownia (węgiel kamienny),
   420 g – elektrownia gazowo-parowa,
   0 g – OZE,
   średnia = ~ 423 g, w tej idei i miary wszyscy osiągają mniej niż 550 g.

   Zatem elektrownia gazowa w pierwszej kolejności kontraktuje OZE (biometan i elektryczność z e-wiatraków i e-paneli). Jak jest z tego za mało, to korzysta z gazu energetycznego z innych źródeł. Czy sieć elektroenergetyczna to wytrzyma, gdy zdarzy się o wiele dłuższa, jak to onegdaj bywało w Polsce, bardzo mroźna zima i bardzo gorące lato?

   Czy musiałby być RÓWNOLEGŁY system np. gazowy szybkich mocy rezerw? Czy może lepszy byłby ZINTEGROWANY z OZE (biometan, e-wiatraki, e-panele)? Czy elektroliza wody wraz z reakcją Sabatier`a w elektrowni gazowej to tylko marsjańska idea, ponieważ nie stanowią razem metody technologii i techniki z efektywną miarą energetyczną i ekonomiczną na Ziemi?

   W tej idei i miary chodzi oto, że elektrownia gazowa stosuje paliwo gazowe a z wody i elektryczności otrzymuje się gazy. Z jednej metody jest CO2 z drugiej H2. Z tych składników otrzymuje się paliwo, które stosuje elektrownia gazowa. Zatem sens idei i miary metody jest w energetycznej „gazowości”. To sens fizyczno-chemiczny.

   Twierdzenie – zintegrowane metody OZE (biometanu, elektrownia wiatrowa i fotowoltaiczna) nie posiadają niezbędnej efektywności w nauce, biznesie i polityce Energiewende.

   Oczywista oczywistość jeżeli przyjąć za przesłankę, że podmioty nauki i inżynierii znają te metody. Na przykład NASA zna, ale USAmeryka ich nie stosuje jako metoda zintegrowana. Elon Musk postawił gigafaktory a nie gigaelektrogazownię OZE. Internet pełen jest publikacji osobo o nich. Jednak wysoce szczególna w istocie rzeczy pospolitej jest ta oczywistość, że technologia i technika oraz prognoza ekonomiczna energetyki z wietrzności i nasłonecznienia oparta jest na prognozie pogody. Warto może zauważyć, podkreślić, że wyborca i klient może nie znać się na energetyce z tych wybranych OZE, ale zna się na progonozie pogody w tym jej zakresie, że jest zmienna i czasem, jak to się ujmuje, wiatr „nie wieje” a słońce „nie świeci” i gdy tak jest, to co pomyśli oglądając w mediach prognozę pogody, a po niej „smętnie stojące wiatraki” i deszcz spływający po e-panelach? Skoro w Energiewende nie przyjęto poprzez elektrolizę wody impetu OZE z e-wiatraków i e-paneli w „marsjańskiej” bioelektrogazowni, to spełnione jest twierdzenie. Wiele wskazuje na to, że idea i miara w tych OZE magazynowania energii nie dogania problemów z metody jej wytwarzania. Energetyk by tak nie uczynił.

   Nie mniej i nie więcej, prawda czy fałsz?

   • Motto: Wejście atomu.

    Cele instalacji – utrzymując poziom 550g wprowadzić ekonomiczno-energetyczną metodę systemową wraz z wyposażeniem gospodarki:
    – budowa sieci elektrogazowni zintegrowanych wybranych metod OZE (biometan, e-wiatraki, e-panele),
    – pełne zakontraktowanie biometanu oraz elektryczności z e-wiatraków i e-paneli,
    – wzrost produkcji energii elektrycznej wraz z stabilizacją sieci elektroenergetycznej,
    – zmniejszanie za pomocą prądu elektrycznego niskiej emisji z ogrzewania i automobili,
    – inne.

    ***

    Efekt docelowy: stabilizacja planowania oraz zanik emisji z domowych kominów i rur automobili.

    Problem: utrzymanie tempa wytwarzania z tempem poborem prądu elektrycznego, aby elektryczność ze strony gazowej nie kolidowała z elektrycznością ze strony węglowej. No i żeby sieć elektroenergetyczna tempa dotrzymała.

    ***

    Gdy już pro futuro wymagania szybkości i jakości wyczerpią z gazu i węgla możliwości w klaster wejdzie w postawę mały mocny atom. Nie mniej i nie więcej, prawda czy fałsz?

    • Motto: Marsjański patent.

     W tej idei i miary do krajowej sieci gazowej dostarczany jest biometan. Gdy jest elektryczność z e-wiatraków ilub e-paneli, to nadmiar biometanu jest magazynowany a elektrogazownia pracuje na cyklu metanowym reakcji Sabatier’a. To w idei jest kluczowe. Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe wprowadzają z natury ruch z fotonów i wiatru. Zatem muszą posiadać „magazyny dynamiczne” w tej idei są to metanowie jako magazyn cykliczny (minimalizacja/koszt magazynów wodoru i tlenu związanych z elektro-OZE-gazownią).

     W tej idei np. „me-orlen” dysponuje instalacjami metanowni oraz stacjami elektrycznego ładowania – przemysłowe przesunięcie klastrowe. Elektrownię gazową zabezpieczają cztery źródła: gaz energetyczny geologiczny i gaz-oze-zbio-metan oraz elektryczność z e-wiatraków i e-paneli.

     Kurde balans, aby wymyślić patent instalacji z efektem energetyczno-ekonomicznym na Ziemi trzeba chyba myśleń po marsjańsku? Nie mniej i nie więcej, prawda czy fałsz?

 2. Nie, nie, nie dla węgla trującego i zabijającego ludzi. KE jest naszym, obywateli, sojusznikiem w tej sprawie. Porównanie do karbonariuszy jest wyjątkowo nietrafne, to byli bojownicy o wolność, a nasz rząd walczy o interesy swoich kopalń i górników, wbrew zdrowiu i życiu obywateli. O globalnym ociepleniu już nie wspomnę, bo ten argument w kraju egoistów do niewielu trafia.

 3. Kiedy słyszy się argumenty EU w sprawie ograniczania emisji CO2 to mozna się tylko zaśmiać głośno.
  Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
  Prosta sprawa – wyznaczmy ile na mieszkańca w danym kraju ma przypadac emisji CO2 rocznie i załatwione!
  Niestety taki sposób udarzyłby najbardziej w najbogatsze gospodarki a jak powszechnie wiadomo każdy „szczytny” cel najlepiej realizuje się cudzymi rękami.

  • [quote name=”Mattt”]Kiedy słyszy się argumenty EU w sprawie ograniczania emisji CO2 to mozna się tylko zaśmiać głośno.
   Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
   Prosta sprawa – wyznaczmy ile na mieszkańca w danym kraju ma przypadac emisji CO2 rocznie i załatwione!
   Niestety taki sposób udarzyłby najbardziej w najbogatsze gospodarki a jak powszechnie wiadomo każdy „szczytny” cel najlepiej realizuje się cudzymi rękami.[/quote]
   No niestety trzeba wyznaczać cele, bo kiedy inni członkowie Unii już jakiś czas temu zaczęli działania to my twardo i uparcie przy naszym węglu. A jakby co to dajemy argument, że myśmy już kiedyś ograniczyli…

   • [quote name=”Tachys1″][quote name=”Mattt”]Kiedy słyszy się argumenty EU w sprawie ograniczania emisji CO2 to mozna się tylko zaśmiać głośno.
    Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
    Prosta sprawa – wyznaczmy ile na mieszkańca w danym kraju ma przypadac emisji CO2 rocznie i załatwione!
    Niestety taki sposób udarzyłby najbardziej w najbogatsze gospodarki a jak powszechnie wiadomo każdy „szczytny” cel najlepiej realizuje się cudzymi rękami.[/quote]
    No niestety trzeba wyznaczać cele, bo kiedy inni członkowie Unii już jakiś czas temu zaczęli działania to my twardo i uparcie przy naszym węglu. A jakby co to dajemy argument, że myśmy już kiedyś ograniczyli…[/quote]

    No właśnie potwierdził Pan, ze to bez sensu! 🙂 bo zawsze ktoś sobie wynajdzie inny punkt w przeszłości i powie „a ja wolę od tego punktu liczyć”.
    Czemu nie wyznaczyć najprostszego i najbardziej sprawiedliwego celu w postaci emisji w przeliczeniu na mieszkańca ?
    Czyzby chodziło jednak o konkurencyjność i własne interesy ?

    • [quote name=”Mattt”][quote name=”Tachys1″][quote name=”Mattt”]Kiedy słyszy się argumenty EU w sprawie ograniczania emisji CO2 to mozna się tylko zaśmiać głośno.
     Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
     Prosta sprawa – wyznaczmy ile na mieszkańca w danym kraju ma przypadac emisji CO2 rocznie i załatwione!
     Niestety taki sposób udarzyłby najbardziej w najbogatsze gospodarki a jak powszechnie wiadomo każdy „szczytny” cel najlepiej realizuje się cudzymi rękami.[/quote]
     No niestety trzeba wyznaczać cele, bo kiedy inni członkowie Unii już jakiś czas temu zaczęli działania to my twardo i uparcie przy naszym węglu. A jakby co to dajemy argument, że myśmy już kiedyś ograniczyli…[/quote]

     No właśnie potwierdził Pan, ze to bez sensu! 🙂 bo zawsze ktoś sobie wynajdzie inny punkt w przeszłości i powie „a ja wolę od tego punktu liczyć”.
     Czemu nie wyznaczyć najprostszego i najbardziej sprawiedliwego celu w postaci emisji w przeliczeniu na mieszkańca ?
     Czyzby chodziło jednak o konkurencyjność i własne interesy ?[/quote]
     Gdyby chodziło o dowalenie nam, to wystarczy to policzyć w emisji do PKB i wtedy leżymy i kwiczymy

     • [quote name=”Tachys1″][quote name=”Mattt”][quote name=”Tachys1″][quote name=”Mattt”]Kiedy słyszy się argumenty EU w sprawie ograniczania emisji CO2 to mozna się tylko zaśmiać głośno.
      Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
      Prosta sprawa – wyznaczmy ile na mieszkańca w danym kraju ma przypadac emisji CO2 rocznie i załatwione!
      Niestety taki sposób udarzyłby najbardziej w najbogatsze gospodarki a jak powszechnie wiadomo każdy „szczytny” cel najlepiej realizuje się cudzymi rękami.[/quote]
      No niestety trzeba wyznaczać cele, bo kiedy inni członkowie Unii już jakiś czas temu zaczęli działania to my twardo i uparcie przy naszym węglu. A jakby co to dajemy argument, że myśmy już kiedyś ograniczyli…[/quote]

      No właśnie potwierdził Pan, ze to bez sensu! 🙂 bo zawsze ktoś sobie wynajdzie inny punkt w przeszłości i powie „a ja wolę od tego punktu liczyć”.
      Czemu nie wyznaczyć najprostszego i najbardziej sprawiedliwego celu w postaci emisji w przeliczeniu na mieszkańca ?
      Czyzby chodziło jednak o konkurencyjność i własne interesy ?[/quote]
      Gdyby chodziło o dowalenie nam, to wystarczy to policzyć w emisji do PKB i wtedy leżymy i kwiczymy[/quote]

      No właśnie wyznaczanie jakiegoś punktu w przeszłości i liczenie od niego limitów to jest wypisz, wymaluj to co Pan podał za przykład! „konserwowanie” starej struktury na zasadzie „miałeś wysokie PKB na mieszkańca ? to wolno ci emitować więcej!”. Dokładnie o to chodzi – kraje gdzie emisja na mieszkańca jest wysoka mówią innym „słuchajcie nie możecie emitować tyle co my, znajdźcie sobie jakis inny sposób na rozwój niż my znaleźliśmy swego czasu”.

      Nadal nie wiem czemu emisja na mieszkańca nie miałaby być najprostszym i najbardziej sprawiedliwym miernikiem…?

     • Bo chodzi o ograniczenie emisji realne a nie relatywne. Globalne ocieplenie nie jest zależne od emisji na mieszkańca tylko od emisji brutto. A patrząc na najbardziej ujemną dynamikę demograficzną w UE, to przyjęcie rozwiązania emisji na mieszkańca jest dla nas tylko odroczeniem redukcji.
      A śmieszne jest to z jakim uporem wszystkie polskie rządy na węglowym haju trzymają się tylko jednej technologii. Od dawna wiadomo skąd wieje wiatr zmian, że emisje trzeba będzie ograniczyć, a rząd jest tym zaskoczony jak drogowcy zimą.

     • [quote name=”Tachys1″]Bo chodzi o ograniczenie emisji realne a nie relatywne. Globalne ocieplenie nie jest zależne od emisji na mieszkańca tylko od emisji brutto. A patrząc na najbardziej ujemną dynamikę demograficzną w UE, to przyjęcie rozwiązania emisji na mieszkańca jest dla nas tylko odroczeniem redukcji.
      A śmieszne jest to z jakim uporem wszystkie polskie rządy na węglowym haju trzymają się tylko jednej technologii. Od dawna wiadomo skąd wieje wiatr zmian, że emisje trzeba będzie ograniczyć, a rząd jest tym zaskoczony jak drogowcy zimą.[/quote]
      Brawo

     • [quote name=”Tachys1″]Bo chodzi o ograniczenie emisji realne a nie relatywne. Globalne ocieplenie nie jest zależne od emisji na mieszkańca tylko od emisji brutto. A patrząc na najbardziej ujemną dynamikę demograficzną w UE, to przyjęcie rozwiązania emisji na mieszkańca jest dla nas tylko odroczeniem redukcji.
      A śmieszne jest to z jakim uporem wszystkie polskie rządy na węglowym haju trzymają się tylko jednej technologii. Od dawna wiadomo skąd wieje wiatr zmian, że emisje trzeba będzie ograniczyć, a rząd jest tym zaskoczony jak drogowcy zimą.[/quote]

      Wyznaczenie współczynnika emisji na mieszkańca na poziomie, który po sumowaniu daje niższą emisję globalnie powoduje ten sam efekt – niższą emisje brutto. Dodatkowo jest sprawiedliwe, przejrzyste i transparentne. Natomiast jest do skrajnie niekorzystne dla wysoko rozwiniętych gospodarek i dlatego nie zostało zastosowane. Taka jest prawda. I smieszne jest z jakim uporem wmawia się nam, że rozwiazania stosowane obecnie są „sprawiedliwe”.

     • [quote name=”Tachys1″] A patrząc na najbardziej ujemną dynamikę demograficzną w UE, [/quote]

      A stosujac taką logikę należałoby zrezygnować z jakichkolwiek mierników per capita 😉

     • [quote name=”Mattt”][quote name=”Tachys1″][quote name=”Mattt”][quote name=”Tachys1″][quote name=”Mattt”]Kiedy słyszy się argumenty EU w sprawie ograniczania emisji CO2 to mozna się tylko zaśmiać głośno.
      Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
      Prosta sprawa – wyznaczmy ile na mieszkańca w danym kraju ma przypadac emisji CO2 rocznie i załatwione!
      Niestety taki sposób udarzyłby najbardziej w najbogatsze gospodarki a jak powszechnie wiadomo każdy „szczytny” cel najlepiej realizuje się cudzymi rękami.[/quote]
      No niestety trzeba wyznaczać cele, bo kiedy inni członkowie Unii już jakiś czas temu zaczęli działania to my twardo i uparcie przy naszym węglu. A jakby co to dajemy argument, że myśmy już kiedyś ograniczyli…[/quote]

      No właśnie potwierdził Pan, ze to bez sensu! 🙂 bo zawsze ktoś sobie wynajdzie inny punkt w przeszłości i powie „a ja wolę od tego punktu liczyć”.
      Czemu nie wyznaczyć najprostszego i najbardziej sprawiedliwego celu w postaci emisji w przeliczeniu na mieszkańca ?
      Czyzby chodziło jednak o konkurencyjność i własne interesy ?[/quote]
      Gdyby chodziło o dowalenie nam, to wystarczy to policzyć w emisji do PKB i wtedy leżymy i kwiczymy[/quote]

      No właśnie wyznaczanie jakiegoś punktu w przeszłości i liczenie od niego limitów to jest wypisz, wymaluj to co Pan podał za przykład! „konserwowanie” starej struktury na zasadzie „miałeś wysokie PKB na mieszkańca ? to wolno ci emitować więcej!”. Dokładnie o to chodzi – kraje gdzie emisja na mieszkańca jest wysoka mówią innym „słuchajcie nie możecie emitować tyle co my, znajdźcie sobie jakis inny sposób na rozwój niż my znaleźliśmy swego czasu”.

      Nadal nie wiem czemu emisja na mieszkańca nie miałaby być najprostszym i najbardziej sprawiedliwym miernikiem…?[/quote]

      kraj A (wytwarzanie prądu elektrycznego – produkcja towaru – emisja CO2) – eksport (kraj B=j…n)

      Zastosowanie prądu elektrycznego „z węgla” dla zamawiającego realizuje pracę, ale jej produkt jest używany za granicą? Tzw. ocieplenie klimatu jest globalne. Czy na produktach będzie wymagane świadectwo pochodzenia energii elektrycznej? I to z emisją CO2 (węgiel, gaz geologiczny) będzie dodawało cła? Jak podzielić się emisją – mieszkaniec produkujący i mieszkaniec używający? Emisja przenosi się z mieszkańca kraju A na mieszkańca kraju B. Co można wyprodukować na prądzie elektryczny z e-wiatraków i e-paneli?

  • [quote name=”Mattt”]Kiedy słyszy się argumenty EU w sprawie ograniczania emisji CO2 to mozna się tylko zaśmiać głośno.
   Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
   .[/quote]
   Innych z kolei śmieszą jakieś za przeproszeniem limity prędkości w terenie zabudowanym.

   • [quote name=”realista”][quote name=”Mattt”]Kiedy słyszy się argumenty EU w sprawie ograniczania emisji CO2 to mozna się tylko zaśmiać głośno.
    Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
    .[/quote]
    Innych z kolei śmieszą jakieś za przeproszeniem limity prędkości w terenie zabudowanym.[/quote]

    Limit obowiązuje każdego w tej samej wysokości.

    Proszę zacząć wyznaczyć limity prędkości jako % w zależności od prędkości wyjściowej w jakimś punkcie na drodze… Wtedy Pana błyskotliwe porównanie miałoby sens.

    • [quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Mattt”]Kiedy słyszy się argumenty EU w sprawie ograniczania emisji CO2 to mozna się tylko zaśmiać głośno.
     Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
     .[/quote]
     Innych z kolei śmieszą jakieś za przeproszeniem limity prędkości w terenie zabudowanym.[/quote]

     Limit obowiązuje każdego w tej samej wysokości.

     Proszę zacząć wyznaczyć limity prędkości jako % w zależności od prędkości wyjściowej w jakimś punkcie na drodze… Wtedy Pana błyskotliwe porównanie miałoby sens.[/quote]
     A nie od pojemności silnika?

     • [quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Mattt”]Kiedy słyszy się argumenty EU w sprawie ograniczania emisji CO2 to mozna się tylko zaśmiać głośno.
      Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
      .[/quote]
      Innych z kolei śmieszą jakieś za przeproszeniem limity prędkości w terenie zabudowanym.[/quote]

      Limit obowiązuje każdego w tej samej wysokości.

      Proszę zacząć wyznaczyć limity prędkości jako % w zależności od prędkości wyjściowej w jakimś punkcie na drodze… Wtedy Pana błyskotliwe porównanie miałoby sens.[/quote]
      A nie od pojemności silnika?[/quote]
      Od IQ kierowcy…

  • [quote name=”Mattt”]
   Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
   Prosta sprawa – wyznaczmy ile na mieszkańca w danym kraju ma przypadac emisji CO2 rocznie i załatwione!
   [/quote]

   Wytłumacz dlaczego nie miałby być liczony jako limit Co2 liczony na każdego dolara z PKB.
   Dlaczego na człowieka ma być liczony (Twoja wersja) ? Wtedy zamiast certyfikatów rozwinie sie rynek imigrantów (ciekawe na ile jeden zostanie wyceniony)

   • [quote name=”TTTT”][quote name=”Mattt”]
    Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
    Prosta sprawa – wyznaczmy ile na mieszkańca w danym kraju ma przypadac emisji CO2 rocznie i załatwione!
    [/quote]

    Wytłumacz dlaczego nie miałby być liczony jako limit Co2 liczony na każdego dolara z PKB.
    Dlaczego na człowieka ma być liczony (Twoja wersja) ? Wtedy zamiast certyfikatów rozwinie sie rynek imigrantów (ciekawe na ile jeden zostanie wyceniony)[/quote]

    Jeżeli wychodzimy z założenia, że CO2 jest szkodliwe dla ogółu (przyjmijmy takie założenie, choć to temat skomplikowany i raczej na dłuższą dyskusję) a jego emisja jest mocno skorelowana z poziomem konsumpcji, bo to fakt (czy też dobrobytu, PKB itd, jak zwał tak zwał) to wiążąc redukcje emisji liniowo z tym samym wskaźnikiem niejako „konserwujemy” poziom dobrobytu (przynajmniej w takim schemacie jak to ma miejsce obecnie). Inaczej mówiąc takie podejście zakłada, że jeśli ktoś dużo konsumuje to automatycznie ma prawo do większej emisji (ma prawo bardziej szkodzić) tylko z tego tytułu, że jest bogatszy. Jeśli konsumowałeś mało i mało emitowałeś to jesteś za to niejako „karany” nie masz prawa zwiększyć swojego poziomu konsumpcji w sposób w jaki zrobili to ci którzy konsumują dużo. Nawet w limitowanym zakresie nie możesz skorzystać ze ścieżki jaką podążały bogate społeczeństwa. Nie wspominając już o innych uwarunkowaniach takich jak charakter gospodarki, struktura przemysłu itd.

    Jeżeli już wiązać zmniejszanie emisji z PKB to powinno to mieć charakter degresywny im wyższy poziom PKB na mieszkańca tym większy obowiązek zmniejszenia emisji. Co w konstrukcji byłoby bardzo podobne do limitu na mieszkańca. Znasz dużą rozwiniętą gospodarkę gdzie obowiązuje liniowy system podatkowy ?

    Mówienie o rynku imigrantów jest kompletnie pozbawione sensu, wszak tych imigrantów trzeba utrzymać (zakładając, że byliby sprowadzanie w celu poprawienia statystyk emisyjnych a nie z potrzeb gospodarki bo taki jest sens przykładu jak rozumiem).

    • [quote name=”Mattt”][quote name=”TTTT”][quote name=”Mattt”]
     Kto mi wytłumaczy jaki sens ma wyznaczanie arbitralnie jakiejś daty i liczenie o ile od tego momentu ma się emisja obniżyć ? albo ile może emitować elektrownia ?
     Prosta sprawa – wyznaczmy ile na mieszkańca w danym kraju ma przypadac emisji CO2 rocznie i załatwione!
     [/quote]

     Wytłumacz dlaczego nie miałby być liczony jako limit Co2 liczony na każdego dolara z PKB.
     Dlaczego na człowieka ma być liczony (Twoja wersja) ? Wtedy zamiast certyfikatów rozwinie sie rynek imigrantów (ciekawe na ile jeden zostanie wyceniony)[/quote]

     Jeżeli wychodzimy z założenia, że CO2 jest szkodliwe dla ogółu (przyjmijmy takie założenie, choć to temat skomplikowany i raczej na dłuższą dyskusję) a jego emisja jest mocno skorelowana z poziomem konsumpcji, bo to fakt (czy też dobrobytu, PKB itd, jak zwał tak zwał) to wiążąc redukcje emisji liniowo z tym samym wskaźnikiem niejako „konserwujemy” poziom dobrobytu (przynajmniej w takim schemacie jak to ma miejsce obecnie). Inaczej mówiąc takie podejście zakłada, że jeśli ktoś dużo konsumuje to automatycznie ma prawo do większej emisji (ma prawo bardziej szkodzić) tylko z tego tytułu, że jest bogatszy. Jeśli konsumowałeś mało i mało emitowałeś to jesteś za to niejako „karany” nie masz prawa zwiększyć swojego poziomu konsumpcji w sposób w jaki zrobili to ci którzy konsumują dużo. Nawet w limitowanym zakresie nie możesz skorzystać ze ścieżki jaką podążały bogate społeczeństwa. Nie wspominając już o innych uwarunkowaniach takich jak charakter gospodarki, struktura przemysłu itd.

     Jeżeli już wiązać zmniejszanie emisji z PKB to powinno to mieć charakter degresywny im wyższy poziom PKB na mieszkańca tym większy obowiązek zmniejszenia emisji. Co w konstrukcji byłoby bardzo podobne do limitu na mieszkańca. Znasz dużą rozwiniętą gospodarkę gdzie obowiązuje liniowy system podatkowy ?

     Mówienie o rynku imigrantów jest kompletnie pozbawione sensu, wszak tych imigrantów trzeba utrzymać (zakładając, że byliby sprowadzanie w celu poprawienia statystyk emisyjnych a nie z potrzeb gospodarki bo taki jest sens przykładu jak rozumiem).[/quote]

     *progresywny oczywiście

    • [quote name=”Mattt”]

     Jeżeli wychodzimy z założenia, że CO2 jest szkodliwe dla ogółu
     [/quote]

     To nie jest założenie, tylko prosta konsekwencja praw fizyki.

     [quote name=”Mattt”]
     Jeżeli już wiązać zmniejszanie emisji z PKB to powinno to mieć charakter degresywny im wyższy poziom PKB na mieszkańca tym większy obowiązek zmniejszenia emisji. Co w konstrukcji byłoby bardzo podobne do limitu na mieszkańca. Znasz dużą rozwiniętą gospodarkę gdzie obowiązuje liniowy system podatkowy ?
     [/quote]

     Nie to jest problemem, ale fakt, że bez względu na to, jak liczyć redukcję polski rząd z węglową polityką nie ma żadnej strategii odejścia od paliw kopalnych.

     Na razie rządzący (ci i poprzedni) starają się taktycznie utrzymywać zależność od węgla, co strategicznie jest drogą donikąd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej