Nowe bloki w Kozienicach i Jaworznie ze wsparciem specustawy

Nowe bloki w Kozienicach i Jaworznie ze wsparciem specustawy

 

Projekt nowelizacji przewiduje, że do zawartej w specustawie zamkniętej listy zostaną dodane następujące inwestycje:

  1. modernizacja linii 400 kV Kozienice – Miłosna z 1-torowej na 2-torową;
  2. budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami;
  3. budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów - Tucznawa;
  4. modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki;
  5. modernizacja linii 220 kV Rożki – Kielce.

Pierwsze dwa punkty uzasadnia się koniecznością efektywnego wyprowadzenia mocy z budowanego w Elektrowni Kozienice bloku 1075 MW na węgiel kamienny. Jak zaznacza się w uzasadnieniu, to ostatnie elementy rozbudowy sieci związanej z nowym blokiem. Powstały m.in. nowe stacje Ołtarzew, Siedlce Ujrzanów, Łomża, Ełk Bis i Stanisławów, a także linie 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, Ostrołęka – Łomża – Narew oraz Łomża – Ełk Bis. W budowie jest natomiast linia 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów. - "Nieprzeprowadzenie powyższych działań inwestycyjnych może skutkować ograniczeniami w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Kozienice w wielkości ok. 500-700 MW, co praktycznie uniemożliwi niezawodne wyprowadzenie mocy z nowego bloku" – czytamy w uzasadnieniu.

Punkt trzeci uzasadnia się przede wszystkim zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa zasilania aglomeracji krakowskiej. Otóż na południe od niej przebiega linia 400 kV Tucznawa – Tarnów/Rzeszów, na której nie ma dużych przesyłów mocy. Natomiast podłączony do niej zostanie budowany blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. - "Dlatego też zasadne jest wykorzystanie tej linii dla poprawy pewności zasilania aglomeracji krakowskiej" – stwierdza uzasadnienie.

Dwa ostatnie punkty są związane ponownie z Kozienicami. Istniejąca infrastruktura Kozienice-Rożki-Kielce pozwala skutecznie wyprowadzić moc z istniejących bloków, ale jest na tyle wyeksploatowana, że należy te linie zmodernizować. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do ograniczeń w wyprowadzeniu mocy z Kozienic nawet rzędu 700 MW.

W dołączonej do projektu opinii Biura Analiz Sejmowych (sporządzonej w trybie pilnym), przypomina się, że już przy okazji uchwalania „specustawy” w 2015 r. badano, czy fakt, że obejmuje ona projekty spoza unijnej listy PCI nie jest sprzeczny z prawem europejskim, zwłaszcza z rozporządzeniem 347/2013. A przeprowadzonym wtedy analiz wynika, że jest to dopuszczalne, zatem – według BAS – nowelizacja również nie narusza prawa UE.

Specustawa w założeniu miała przyspieszyć wymienione w niej inwestycje sieciowe poprzez m.in. ograniczenie ilości odrębnych pozwoleń poprzez wprowadzenie kompleksowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,  skrócenie czasu trwania procedur niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji, aby łączna długość postępowań nie przekroczyła 42 miesięcy i skupienie kompetencji do wydania decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę w ramach zadań wojewody.

Przewiduje na przykład możliwość dokonywania wywłaszczenia gruntów pod sieci energetyczne najwyższych napięć za odpowiednim odszkodowaniem.  Co więcej, w przypadku sytuacji spornych, np. w zakresie wysokości odszkodowania, ewentualne postępowanie sądowe nie wstrzymuje wykonania wywłaszczenia.

Zobacz także...

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej