Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. ME uaktualnia sposób obliczania udziału energii z OZE

ME uaktualnia sposób obliczania udziału energii z OZE

Ministerstwo Energii przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych. W porównaniu z obowiązującymi przepisami zniknęły zastrzeżenia dotyczące niekopalnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju w przypadku biopaliw. Pojawiły się też nowe zapisy dotyczące współspalania, instalacji hybrydowych i energii z odpadów.

Dotyczy: obliczanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w poszczególnych sektorach i końcowym zużyciu energii brutto
Tytuł: Rozporządzenie Ministra Energii ws. sposobu obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych
Etap: ministerstwo – konsultacje publicznej
Następny etap: przyjęcie rozporządzenia

{loadmodule mod_email}

gus oze

Konsultacje publiczne mają potrwać tylko do 4 listopada. Teoretycznie rozporządzenie powinno zastąpić rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł z kwietnia 2014 r. które wygasa 31 października br.

W porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem, projekt nie zawiera zapisu głoszącego, że przy obliczaniu końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych uwzględnia się wyłącznie niekopalne źródła energii oraz tylko te biopaliwa i biopłyny, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w dyrektywie 2009/28/WE.

gus%20ozeW kwestii obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie nie ma różnic za wyjątkiem zapisu o nie uwzględnieniu w udziake energii i ciepła z systemów biernych, czyli takich w ramach których niższe zużycie zyskuje się dzięki konstrukcji budynku bądź dostarczeniu energii lub ciepła ze źródeł „innych niż odnawialne”. Sformułowanie „inne niż odnawialne” zastąpiło zapis o źródłach „nieodnawialnych” z dotychczasowego rozporządzenia.

Do zapisu o obliczaniu końcowego zużycia energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych lub z biopłynów, dodano, że chodzi o elektroenergetykę.

Bez zmian został zapis dotyczący wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacji spalania wielopaliwowego. Przy obliczaniu końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych zalicza się tę część energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w tej instalacji, która odpowiada procentowemu udziałowi energii chemicznej biomasy, biogazu lub biogazu rolniczego w energii chemicznej obliczanej na podstawie rzeczywistych wartości opałowych zużytego paliwa.

Nowy projekt mówi jednak także o dedykowanej dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, przy czym sposób obliczania pozostaje taki sam, jak w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego. 

Dochodzą też przepisy:

  • dotyczący wytwarzania ciepła w dedykowanej instalacji spalania biomasy – z taką samą metodą obliczania;
  • instalacji termicznego przekształcania odpadów. Tam liczy się część energii elektrycznej lub ciepła odpowiadających procentowemu udziałowi nośników pochodzących z ulegającej biodegradacji części odpadów przemysłowych lub komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych;
  • wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w układzie hybrydowym. Liczy się ta część energii elektrycznej albo energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w instalacji hybrydowej, która odpowiada procentowemu udziałowi energii chemicznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego, obliczanej na podstawie rzeczywistych wartości opałowych zużytego paliwa.

Nie ma natomiast żadnych różnic między obowiązującymi a projektowanymi przepisami, dotyczącymi obliczania udziału dla transportu, hydroelektrowni, wiatru, energii geo-, hydro-, i aerotermalnej.

 

Rynek energii rozwija:

Rozwój energetyki odnawialnej to nie fanaberia bogatych krajów, a konieczność i oczywisty kierunek transformacji sektora energetycznego. W pięciu punktach tłumaczymy dlaczego polscy odbiorcy energii zyskają na budowie „zielonych” elektrowni więcej, niż wydadzą na ich wsparcie.

rynek import energii
Zielone technologie rozwijają:

Prawie 800 kilometrów nowych gazociągów do polskiej granicy z Ukrainą ma zwielokrotnić możliwości eksportu surowca w tamtym kierunku. Pomysł, aby skorzystać na rezygnacji Ukrainy z gazu kupowanego bezpośrednio od Gazpromu, nie jest nowy. Teraz jednak rząd sygnalizuje, że ta idea staje się osią strategii gazowej na najbliższe lata.

gas empire 1

Portale gospodarcze i branżowe powołują się za PAP na informacje portalu WysokieNapiecie.pl o luce w przychodach EBITDA, która przynajmniej w dużej części powinna zostać pokryta przez projektowany właśnie rynek mocy.

Energia elektryczna z dostawą w niedzielny poranek była wyceniana najtaniej w tym roku i blisko najniższego poziomu w historii. Co przesądziło o tak niskich notowaniach?

rynek cena rdn wiatr ec
Rynek energii rozwija: