Menu
Patronat honorowy Patronage

Kongres – Smart City, 17.11.2016, Kraków

 

 

 

 

SMART CITY – założenia i perspektywy”
17 listopada 2016

NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST

ul. Armii Krajowej 11, 30 -150 Kraków

>>STRONA GŁÓWNA WYDARZENIA<<

Jest to IX edycja Ogólnopolskiego Kongresu, którego celem jest rozważenie zagadnień związanych z ideą smart cities oraz odpowiedź na pytania:


W jakim zakresie realizowana jest koncepcja inteligentnego rozwoju w Polsce?
W czym drzemie największy potencjał miast?
W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
Czym jest Smart Grid – jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury – jak go wdrożyć?

Patronat Honorowy:
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Józef Plich – Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosno
Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszów
Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika
Ministerstwo Energii
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Partnerzy Kongresu: Comarch S.A., Thinkit Consulting Sp. z o.o., Impel Security Polska, ITM Poland SA, DYSTEN Sp. z.o.o.

Kongres SMART CITY – założenia i perspektywy to forum wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk inteligentnych miast. Wydarzenie stanie się również okazją do zaprezentowania i konsultacji nowoczesnych technologii.

Tematyka kongresu:

I. Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast
II. Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
III. Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport

>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM<<

Do całkowicie bezpłatnego udziału w kongresie oraz rozmów na temat rozwoju północnej częsic Polski zapraszamy:
– Władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
– Władze administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa
– Przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
– Władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
– Inwestorów krajowych i zagranicznych
– Organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
– Przedsiębiorców
– Media branżowe

>>REJESTRACJA<<Zapraszam do kontaktu:

Klaudia Moskała
Koordynator Projektu
tel. +48 720 911 820
e-mail: [email protected]

SuccessPoint Sp. z o.o.
ul. Barkocińska 6 lok.7
03 – 543 Warszawa

 

Pierwsze dwa punkty ładowania aut elektrycznych zostaną uruchomione w czwartek, wraz z sześćsetnym sklepem Lidla w Polsce. Sam obiekt będzie zasilany panelami fotowoltaicznymi i ogrzewany geotermią wspieraną rekuperacją. Darmowe punkty ładowania uruchamiają też inne sieci sklepów.

Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera:

Wśród energetyków ścierają się dwie koncepcje – budować nowe bloki węglowe, licząc na rynek mocy. Druga – wyremontować „stare trupy” żeby chodziły jeszcze z 10 lat i jak najwięcej inwestować w nowe technologie.