Warsztat Urządzenia przesyłowe oraz zasady szacowania szkód i wynagrodzeń, 4 kwietnia 2019, Warszawa

Warsztat Urządzenia przesyłowe oraz zasady szacowania szkód i wynagrodzeń, 4 kwietnia 2019, Warszawa

Program warsztatów obejmuje charakterystykę urządzeń przesyłowych, ich podział, stan prawny oraz sposoby pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowy urządzeń. Następnie omówione zostaną służebne części nieruchomości niezbędne na różnych etapach realizacji i eksploatacji urządzeń.

Część merytoryczna wydarzenia obejmuje zasady określania wartości szkód inwestycyjnych, wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.

Prezentowane sposoby określania w/w wartości i wynagrodzeń zostaną szczegółowo omówione w przykładach obliczeniowych.

Zapraszam do grona uczestników warsztatów Urządzenia przesyłowe oraz zasady szacowania szkód i wynagrodzeń, które odbędą się w dniu 4 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • praktyczne ujęcie zagadnień
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Kto powinien wziąć udział w wydarzeniu:

 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu

 

ORGANIZATOR: Puls Biznesu

KONTAKT:

e-mail: konferencje@pb.pl

tel: 22 333 97 77

www: https://www.pb.pl/konferencje/urzadzenia-przesylowe-oraz-zasady-szacowania-szkod-i-wynagrodzen-1212

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE