Menu
Patronat honorowy Patronage

Konferencja New Energy User Friendly, 8.07.2016, Warszawa

8 lipca 2016r., Ministerstwo Energii, Warszawa

 

Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza w miastach, z którego wynika, że Polska znalazła się na 20. miejscu listy najbardziej skażonych państw. Aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce miast europejskich z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10. Zanieczyszczenia te pochodzą głównie ze starych elektrowni oraz z silników naszych samochodów. Wielkim problemem jest również tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z pieców przydomowych czy lokalnych kotłowni, gdzie spalanie odbywa się w sposób nieefektywny. WHO oszacowała, że z powodu wdychania szkodliwych cząsteczek obecnych w zanieczyszczonym powietrzu rocznie umiera ponad 2 miliony ludzi. Aby zatrzymać tę tendencję i nie dopuścić do tak strasznych w skutkach sytuacji potrzeba działać już dziś.

W związku z działaniami podejmowanymi przez świat na rzecz naprawy jakości środowiska stoi przed transformującą się polską gospodarką wielkie wyzwanie poprawy efektywności oraz unowocześnienia produkcji przy zachowaniu ekonomicznej stabilności i bezpieczeństwa energetycznego. Pomimo medialnego trendu odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz alternatywnych źródeł energii polityka prośrodowiskowa nie musi być rozumiana wyłącznie jako całkowite odejście od węgla. Dla Polski jest to szczególnie ważne w kontekście wspomnianego wcześniej bezpieczeństwa.

Doprowadzenie stężenia szkodliwych pyłów do poziomu dopuszczalnych wartości wymaga działań wdrażanych jednocześnie na poziomie unijnym i lokalnym. Komisja Europejska zobowiązała rząd Polski do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Jeżeli rząd nie uczyni nic w walce ze smogiem, zapłaci 4 mld zł kary. Unia Europejska nie zakłada, w jakich technologiach ma następować transformacja gospodarki na niskoemisyjną. Państwa członkowskie same mają zdecydować, czy chcą się dalej rozwijać w oparciu o paliwo węglowe, gaz, źródła odnawialne czy energetykę jądrową. W jaki sposób zostanie stworzony Krajowy Plan Inwestycyjny i jakie inwestycje powinny zostać przeprowadzone w pierwszej kolejności? Jak uzyskać akceptację naszych planów w KE?

Podczas NEUF-u uczestnicy dyskusji będą mówić o lokalnym oraz krajowym bezpieczeństwie energetycznym, programie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce w oparciu o polski potencjał surowcowy i technologiczny oraz o przykładach wdrożeń polskich technologii.

Konferencja składać się będzie z trzech sesji z udziałem polskich i zagranicznych gości wysokiego szczebla. Każda stanowić będzie dyskusję panelową, na której obecni będą czołowi przedstawiciele środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię publiczną oraz członków parlamentu.

Panele będą moderowane przez Pawła Nieradę, Ekspert w Obszarze Energetyka, Instytut Sobieskiego, Aleksandrę Lis, Instytut Sobieskiego oraz Wojciecha Jakóbika, Redaktora Naczelnego Biznes Alert.

Wszelkich informacji na temat wydarzenia udziela Agnieszka Ferreira (manager ds. projektów firmy Procesy Inwestycyjne), e-mail: [email protected], tel. 22 671 14 80.

Do udziału w konferencji NEUF zaproszeni zostali: Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, Witold Słowik, Podsekretarz Stanu, Minister Rozwoju, Georgette Lalis, Główny Doradca Dyrektora Generalnego DG Energy, Komisja Europejska, Halina Bownik-Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne, Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE SA, Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji, KGHM Polska, Jan Frania, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Dystrybucja, Jacek Janas, Prezes Zarządu, Tauron Wytwarzanie, Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Energii, Stanisław Kluza, Prezes BOŚ Bank, Mieczysław Koch, Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna, Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu ENEA SA, Mariusz Marciniak, Dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią, Doosan, Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Józef Neterowicz, Radca Ambasady, Ambasada Szwecji w Warszawie, Grzegorz Nowaczewski, Prezes Zarządu VPP, Adam Ogrodnik, Wiceprezes UDT, Michał Ramczykowski, Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi, Robert Szaj, Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie, Cezary Szwed, Wiceprezes Zarządu, PSE, Roman Szwed, Prezes Zarządu, ATENDE, Jarosław Tworóg, Wiceprezes Zarządu KIGEiT.

Zapraszamy do obejrzenia debaty na żywo :

 

W dyskusję o tym czy i jakiego rynku mocy potrzebuje polska energetyka wpisuje się debata „Unijny rynek energii 2.0” zorganizowana przez WysokieNapiecie.pl we współpracy z Forum Analiz Energetycznych. Eksperci rozmawiali o niezbędnych reformach i doświadczeniach Wielkiej Brytanii, z których może czerpać nasz kraj. Jakie są główne wnioski?

1 lipca weszła w życie znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii. W 55 punktach podsumowujemy wszystkie najważniejsze zmiany m.in. w zakresie biomasy, współspalania, biogazowni rolniczych, niebieskich certyfikatów, rozliczania proumentów, mikroinstalacji, klastrów energii i spółdzielni energetycznych, nowych zasad przeprowadzania aukcji OZE, czy rozliczania opłaty przejściowej i sposobu wydawania zgromadzonych przez państwo pieniędzy.

Dotyczy: nowelizacja ustawy o OZE
Tytuł
ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Etap: stosowanie
{loadmodule mod_email}