Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. W Senacie bez zmian w ustawie efektywnościowej

W Senacie bez zmian w ustawie efektywnościowej

 Senat nie wprowadził żadnych poprawek do ustawy o efektywności energetycznej, co oznacza, że trafi prosto do podpisu prezydenta. Ustawa likwiduje przetargi na białe certyfikaty i ma wejść w życie 1 października. Jednak przed tym terminem Prezes URE ma rozpisać ostatni przetarg.

Dotyczy: zmiana systemu wsparcia efektywności energetycznej
Tytuł : projekt ustawy o efektywności energetycznej

Etap: Senat – uchwała o przyjęciu bez poprawek
Następny etap :  Prezydent

{loadmodule mod_email}

0 ole

0 ole Senat nie wprowadził żadnych poprawek do ustawy o efektywności energetycznej, co oznacza, że trafi prosto do podpisu prezydenta. Ustawa likwiduje przetargi na białe certyfikaty i ma wejść w życie 1 października. Jednak przed tym terminem Prezes URE ma rozpisać ostatni przetarg.

Dotyczy: zmiana systemu wsparcia efektywności energetycznej
Tytuł : projekt ustawy o efektywności energetycznej

Etap: Senat – uchwała o przyjęciu bez poprawek
Następny etap :  Prezydent

{loadmodule mod_email}

Senat poparł ustawę bez poprawek stosunkiem głosów 57 za, 3 przeciw, przy 24 wstrzymujących się. W czasie debaty wiceminister energii AndrzejPiotrowski powtórzył, że spodziewa się rozpisania przez Prezesa UREostatniego przetargu na świadectwa efektywności energetycznej, tak abymogli ubiegać się o nie ci, którzy zakończyli inwestycje poprawiające
efektywność już w 2014 r.

Ustawa nakłada na na administrację publiczną określone obowiązki związane z efektywnością energetyczną. Według nowych regulacji urzędy będą zobowiązane do realizacji przynajmniej jednego, a nie dwóch jak to jest obecnie, środków na rzecz poprawy efektywności energetycznej.Jednocześnie, obowiązki i wymagania odnośnie tych środków zostały znacznie bardziej skonkretyzowane. Zarazem wprowadzono jednak możliwość realizacji tych obowiązków poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania środowiskowego.

Większe zmiany czekają natomiast tzw. podmioty zobowiązane (m.in. sprzedawcy energii, giełda towarowa, odbiorcy będący członkami giełdy). Obecnie podmioty te mogą nabyć i przedstawić do umorzenia białe certyfikaty albo alternatywnie uiścić opłatę zastępczą. W nowym system podmioty zobowiązane będą mogły same zrealizować u odbiorcy końcowego
przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej potwierdzone audytem efektywności energetycznej. W trakcie prac w Sejmie zdecydowano, że audyt nie musi obejmować całości zużywanej przez podmiot energii, ale co najmniej 90 proc.

Do katalogu przedsięwzięć, za które można dostać białe certyfikaty dodano m.in. modernizację lub wymianę urządzeń wykorzystywanych w sektorze IT. Wprowadzono zapis umożliwiający rozliczenie kosztów ciepła według średnich stawek, jeśli odbiorca nie ma mierników zużycia ciepła. Nie będzie też obowiązku ich montowania.

Oprócz zniesienia przetargów na białe certyfikaty, ograniczono też możliwość uiszczenia opłaty zastępczej, a cały z niej wpływ NFOŚ ma przekazywać na działania poprawiające efektywność u odbiorców końcowych. Dzięki ustawie Polska do 2020 r. ma osiągnąć oszczędność energii finalnej rzędu 3,67 Mtoe – dzięki realizacji środków służących poprawie efektywności energetycznej oraz 2730 toe energii pierwotnej – dzięki stosowaniu środków proefektywnościowych energetycznie w administracji.

Rynek energii rozwija:

Sejmowa komisja energii i skarbu pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną w II czytaniu projektu ustawy o OZE poprawkę, podnoszącą z 0,7 do 0,8 poziom opustu przy rozliczeniu energii, oddanej do sieci z mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW. Poprawkę zgłosił klub Kukiz'15. Ostateczne głosowanie nad projektem w piątek, 10 czerwca. 

Dotyczy:  nowelizacja ustawy o OZE 
Tytuł : projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

Etap: Sejm – zaopiniowanie przez komisję poprawek zgłoszonych w II czytaniu 
Następny etap : Sejm - III czytanie 

{loadmodule mod_email}

0 ole
Rynek energii rozwija:

Po  dwóch miesiącach nieprzerwanych spadków, ceny świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w końcu odbiły. Producenci „zielonej” energii mają nadzieję, że było to odbicie od dna, ale dalsze kształtowanie ich wartości zależeć będzie od Ministra Energii.

oze zc ceny 06 2016
Zielone technologie rozwijają:

Druga z komisji Senatu, do których trafiła ustawa antywiatrakowa rekomendowała wprowadzenie do niej znacznego złagodzenia niektórych przepisów. Komisja samorządu i administracji państwowej proponuje m.in. zmniejszenie o połowę strefy ochronnej wokół wiatraków.

Dotyczy:  lokalizacji i eksploatacji elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa antywiatrakowa)
Tytuł : ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Etap: Senat – komisja samorządu i administracji państwowej
Następny etap : Senat – posiedzenie plenarne

{loadmodule mod_email}

0 ole
Rynek energii rozwija: