Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Sejmowa komisja rekomenduje korzystniejszy dla mikroinstalacji zapis w ustawie o OZE

Sejmowa komisja rekomenduje korzystniejszy dla mikroinstalacji zapis w ustawie o OZE

Sejmowa komisja energii i skarbu pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną w II czytaniu projektu ustawy o OZE poprawkę, podnoszącą z 0,7 do 0,8 poziom opustu przy rozliczeniu energii, oddanej do sieci z mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW. Poprawkę zgłosił klub Kukiz'15. Ostateczne głosowanie nad projektem w piątek, 10 czerwca. 

Dotyczy:  nowelizacja ustawy o OZE 
Tytuł : projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

Etap: Sejm – zaopiniowanie przez komisję poprawek zgłoszonych w II czytaniu 
Następny etap : Sejm - III czytanie 

{loadmodule mod_email}

0 ole

0 oleSejmowa komisja energii i skarbu pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną w II czytaniu projektu ustawy o OZE poprawkę, podnoszącą z 0,7 do 0,8 poziom opustu przy rozliczeniu energii, oddanej do sieci z mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW. Poprawkę zgłosił klub Kukiz’15. Ostateczne głosowanie nad projektem w piątek, 10 czerwca. 

Dotyczy:  nowelizacja ustawy o OZE 
Tytuł : projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

Etap: Sejm – zaopiniowanie przez komisję poprawek zgłoszonych w II czytaniu 
Następny etap : Sejm – III czytanie 

{loadmodule mod_email}

Poprawek, zgłoszonych przez wszystkie kluby oraz koło w II czytaniu było 50. Najważniejszą decyzją komisji było pozytywne zaopiniowanie propozycji klubu Kukiz’15, by prosument mógł za darmo pobrać z sieci 0,8 ilości oddanej do niej energii z mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW. W dotychczasowym brzmieniu współczynnik ten wynosi 0,7, zatem komisja zarekomendowała zmianę korzystną dla prosumentów. Negatywną opinię zyskały natomiast inne pomysły, by współczynnik wynosił 0,85 czy 1.

Negatywną rekomendację otrzymał blok poprawek autorstwa PSL, zakładający przede wszystkim powrót do taryf gwarantowanych z ustawy z lutego 2015 r. Poprawek zakładających powrót do rozwiązań z 2015 r. było więcej. PO zgłosiła poprawki, cofające wsparcie dla współspalania. Inne poprawki Platformy oraz Nowoczesnej zakładały wykreślenie zapisów o zmianie mechanizmu ustalania opłaty przejściowej. Wszystkie uzyskały negatywną opinię komisji. Podobnie jak poprawka Kukiz’15, zwiększająca obowiązek umorzenia zielonych certyfikatów do 20 proc. od 2018 r.

Pozytywną rekomendację zdobyły natomiast poprawki zgłoszone przez PiS, m.in. ustalające od wejścia w życie ustawy, planowanego na 1 lipca br. poziom opłaty zastępczej na 250 zł/MWh.

Rynek energii rozwija:

Po  dwóch miesiącach nieprzerwanych spadków, ceny świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w końcu odbiły. Producenci „zielonej” energii mają nadzieję, że było to odbicie od dna, ale dalsze kształtowanie ich wartości zależeć będzie od Ministra Energii.

oze zc ceny 06 2016
Zielone technologie rozwijają:

Druga z komisji Senatu, do których trafiła ustawa antywiatrakowa rekomendowała wprowadzenie do niej znacznego złagodzenia niektórych przepisów. Komisja samorządu i administracji państwowej proponuje m.in. zmniejszenie o połowę strefy ochronnej wokół wiatraków.

Dotyczy:  lokalizacji i eksploatacji elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa antywiatrakowa)
Tytuł : ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Etap: Senat – komisja samorządu i administracji państwowej
Następny etap : Senat – posiedzenie plenarne

{loadmodule mod_email}

0 ole
Rynek energii rozwija: