Autor

Rynek energii w Polsce w 2015

Rynek energii w Polsce w 2015

Jak zmieniało się maksymalne zapotrzebowanie na moc w ostatnich latach i jak podążała za nim dostępna moc w krajowych elektrowniach? Te i znacznie więcej informacji opublikował właśnie operator systemu elektroenergetycznego - PSE.

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

 

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

 

Tabela 1.1.
Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

 

Tabela 1.2.
Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

 

Rys. 1.1.
Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2015 roku.

 

Rys. 1.2.
Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2015 roku.

 

 

1.2. Moc zainstalowana w KSE w latach 1960÷2015

 

Rys. 1.3.
Wzrost mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2015.

 

 

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

 

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2015 roku

 

Tabela 2.1.
Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2015 roku [MW].

 

Rys. 2.1.
Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2015 roku.

 

Rys. 2.2.
Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2015 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

 

 

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2006÷2015

 

Tabela 2.2.
Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2006÷2015 [MW].

 

Rys. 2.3.
Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2006÷2015.

 

Tabela 2.3.
Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2006÷2015 [MW].

 

 

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

 

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2015 roku i sposób jego pokrycia

 

Rys. 3.1.
Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2015 roku.

 

Rys. 3.2.
Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2015 roku i sposób jego pokrycia.

 

Rys. 3.3.
Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2015 roku i sposób jego pokrycia.

 

Rys. 3.4.
Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2015 roku.

 

 

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2015 roku na tle danych historycznych

 

Tabela 3.1.
Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w 2015 roku na tle danych historycznych [MW].

 

Rys. 3.5.
Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w 2015 roku na tle danych historycznych.

 

 

3.3. Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980÷2015

 

Tabela 3.2.
Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2015 [MW].

 

Rys. 3.6.
Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2015.

 

 

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Rys. 4.1.
Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2015 roku.

 

 

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

 

Rys. 5.1.
Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2015 roku.

 

 

5.1. Bilans mocy w 2014 i 2015 roku w wartościach średnich rocznych

 

Tabela 5.1.
Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2014 i 2015 roku [MW].

 

Tabela 5.2.
Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2014 i 2015 roku [MW].

 

 

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych w 2015 roku

 

Tabela 5.3.
Bilans mocy w dniu 10 lipca 2015 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 7 stycznia 2015 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2015 roku [MW].

 

 

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

 

Rys. 6.1.
Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2014 i 2015 roku.

 

 

Rys. 6.2
Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2015 roku.

 

Tabela 6.1.
Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2013÷2015 [GWh].

 

Tabela 6.2.
Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2015 [GWh].

 

Rys. 6.3.
Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2015.

 

Rys. 6.4.

Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2015 roku.

 

Rys. 6.5.
Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2015.

 

 

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

 

Rys. 7.1.
Godzinowe zdolności przesyłowe (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2015 roku.

 

Tabela 7.1.
Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2015 roku - przepływy fizyczne [MWh].

 

Tabela 7.2
Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2015 roku [GWh].

 

Tabela 7.3
Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2015 - przepływy fizyczne [MWh].

 

 

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Tabela 8.1.
Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2015 roku [MWh].

 

 

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

 

Rys. 9.1.
Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2015 roku.

 

Rys. 9.2.
Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2015 roku.

 

Rys. 9.3.
Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2015 roku.

 

Rys. 9.4.
Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2015 roku.

 

Tabela 9.1.
Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2015 [Hz].

 

Rys. 9.5.
Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2015.

 

 Pełny raport PSE


* Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.

Zobacz także...

Komentarze

0 odpowiedzi na “Rynek energii w Polsce w 2015”

  1. Nie trzeba być wielkim ekspertem, by wyczytać z wykresów, że najbliższa przyszłość dla systemu energetycznego nie jawi się w jasnych kolorach. Zresztą spodziewany koniec pomyślnych wiatrów dla energetyki wiatrowej de facto ratującej sytuację na północy kraju tylko pogłębi kryzys. Przecież minister swoim dekretem nie spowoduje że w magiczny sposób przybędzie nam kilka gigantów mocy w krajowej sieci. Pewnie przyjdzie się nam ratować importem z sąsiednich krajów.

  2. Wszystkim piewcom haseł o genialności wiatraków polecam przestudiowanie wykresów zamieszczonych na: rys. 3.2 i rys. 3.3. Wynika z nich prosty fakt: gdy energia była potrzebna w systemie to wiatraki nie dawały prawie nic, gdy natomiast zapotrzebowanie było niewielkie, wiatraki kręciły jak szalone. I tak jest zazwyczaj.

    • W Polsce jak zwykle nic się nie da i nic się nie opłaca, słońce nigdy nie świeci wtedy kiedy trzeba ani wiatr nie wieje, więc jesteśmy skazani na płacenie 14stek i 16szesnastek górniczych, utrzymywanie 40sto letnich emerytów i tabunów związkowców z setek związków zawodowych… a głąby na zachodzie Europy tego nie wiedzą i ostro inwestują w OZE i eliminują węgiel!

  3. niech każdy kowalski zamontuje sobie panel słoneczny w bloku zamiast jednego okna. u mnie połowa jednego okna to panel który ma odzielne gniazdko i nie jest podłączony do sieci. laptopa da rade zasilić wiec

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Autor

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej