Menu
Patronat honorowy Patronage

Seminarium – Efektywność energetyczna, 31.05.2016,Warszawa

 

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy o efektywności energetycznej: efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Zgodnie w Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej oraz jej nowelizacją, która pojawiła się pod koniec 2015 roku – przepisy dotyczące możliwości uzyskiwania w ramach przetargu organizowanego przez Prezesa URE świadectw efektywności energetycznej będą obowiązywać do dnia 31 grudnia 2016 r. natomiast termin obowiązywania pozostałych regulacji upłynie sukcesywnie do 31 grudnia 2017 r.

Obecnie trwają prace nad projektem nowej ustawy, która ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej r., zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14. 11. 2012, str. 1). Przepisy nowej ustawy przewidują kontynuację wspierania poprawy efektywności energetycznej, polegającą na dalszym funkcjonowaniu systemu opartego na świadectwach efektywności energetycznej – popularnie zwanych: „białymi certyfikatami” – ale już na zupełnie innych zasadach.

 

Celem seminarium, na które mamy zaszczyt Państwa zaprosić, jest analiza rozwiązań zaprojektowanych w nowej ustawie o efektywności energetycznej, odnoszących się do zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównanie projektowanego stanu prawnego ze stanem obecnym, w szczególności w kontekście praw i obowiązków podmiotów wnioskujących o wydanie tych świadectw. Prowadzący w sposób usystematyzowany i przystępny przedstawią Państwu różnice w uregulowaniach dotyczących „nowego” i „starego” systemu wsparcia, wskazując na ich skutki w kontekście prowadzonych przez Prezesa URE postępowań w przedmiocie wydania świadectw efektywności energetycznej. W trakcie wykładu prowadzący podzielą się z Państwem wnioskami wynikającymi z dotychczas przeprowadzonych przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w takim zakresie w jakim będą one aktualne na gruncie projektowanej ustawy.

Założeniem prowadzących szkolenie jest, aby wiedza w tym zakresie pozwoliła podmiotom zobowiązanym w racjonalny sposób zaplanować działania mające na celu wywiązanie się z tego obowiązku.

Poruszane w trakcie seminarium zagadnienia będą mieć więc istotne znaczenie zarówno dla tych podmiotów, które zamierzają skorzystać z systemu wsparcia uzyskując wsparcie finansowe poprzez uczestnictwo w realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej jak i dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii finalnej na poziomie określonym przepisami projektowanej ustawy.

W tym zmieniającym się otoczeniu prawnym dotyczącym efektywności energetycznej Zespół powermeetings.eu przygotował specjalistyczne seminarium:

Efektywność energetyczna 2016
Nowelizacja ustawy, zmiany w systemie wsparcia,

które odbędzie się 31 maja 2016 w Warszawie

W trakcie seminarium omówione będą kwestie takie jak:

  • główne założenia nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej,

  • zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej – porównanie dotychczas obowiązującego i projektowanego stanu prawnego,

  • realizacja obowiązków – porównanie dotychczas obowiązującego i projektowanego stanu prawnego,

  • audyty energetyczne przedsiębiorstw – podstawowe założenia nowego obowiązku wprowadzonego do  ustawy o efektywności energetycznej,

  • katalog przedsięwzięć, za które można otrzymać świadectwo efektywności energetycznej – stan dotychczasowy a stan projektowany.

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Eksperci, stykający się z zagadnieniami objętymi przedmiotem spotkania w codziennej praktyce zawodowej:

   2_Marek Zawiska_160x200

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny

   Marek Zawiska

   Ekspert ds. efektywności energetycznej

 

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu!

 Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27 
00-508 Warszaa

tel.: + 48 22 740 67 80
kom.: + 48 603 386 917 
faks: + 48 22 672 95 89 
e-mail: [email protected]
www.powermeetings.eu

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia zapraszam do kontaktu:

 

Jolanta Szczepaniak
Project Manager

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89 
e-mail: [email protected]
www.powermeetings.eu

 

 

 

Polska Grupa Górnicza wystartuje z kapitałem własnym, w większości opłaconym gotówką, w wysokości niemal 2,5 mld zł. Kolejny 1 mld zł to zrolowane finansowanie dłużne, a kolejnych ok. 3,5 mld zł to kredyty kupieckie u swoich poddostawców.

Dziennikarz portalu WysokieNapiecie.pl Wojciech Krzyczkowski w "Temacie dnia" Gazety Wyborczej mówił o technologii reaktorów jądrowych, która zawiodła w Czarnobylu i polskich planach budowy pierwszej elektrowni atomowej.