Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra

Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra

29-30 listopada 2018 roku odbędzie się XV edycja konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”. Miejsce konferencji – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie (ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów, województwo lubuskie).

W pierwszej sesji weźmie udział m.in. Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii RP, Hendrik Fischer, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia („Aktualne wyzwania zwrotu energetycznego w kraju związkowym Brandenburgia“), Michael Schütz, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna do spraw Energii („Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, wyzwania dla regionów“ ).

W drugiej sesji przewidziane są referaty dotyczące efektywnego gospodarowania energią: „Przełomowe innowacje w energetyce z uwzględnieniem produkcji chłodu” (prof. Wojciech Nowak, AGH Kraków), „Nowy mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w Polsce” (dr Janusz Ryk, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych), „Rozproszona dystrybucja ciepła i energii elektrycznej - Bad Belzig jako wyspa prądowo-ciepłownicza” (Harald Lacher, kierownik gospodarki energetycznej w Zakładach Miejskich Stadtwerke Bad Belzig, laureat nagrody „Efektywność energetyczna” w roku 2017).

Trzecia sesja zaplanowana jest pod hasłem: Środowisko – klimat – energia, a czwarta sesja odbędzie się w formie dyskusji panelowej – Lokalne zarządzanie energią.

W drugim dniu konferencji uczestnicy m.in. zwiedzą urządzenia do produkcji chłodu z ciepła sieciowego w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze, należące do Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Więcej informacji, cały program oraz rejestracja na: www.lubuskaenergetyka.pl lub www.pnke.pl

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PG SilesiaPGEPSE