Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. Konferencja „Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju” – 25-26.04.2016, Rzeszów

Konferencja „Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju” – 25-26.04.2016, Rzeszów

 

logo konferencji 25-26.04.2016

 logo%20konferencji%2025 26

Polityka energetyczna UE – filary i perspektywy rozwoju”

Zgłoś swój referat 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję „Polityka energetyczna UE – filary i perspektywy rozwoju”. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 25-26 kwietnia 2016 r.  Patronat honorowy nad konferencją  objęli  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezydent Miasta Rzeszowa, a także Wojewoda Podkarpacki.

            Celem tegorocznej konferencji będzie wymiana wiedzy naukowej oraz doświadczeń przedstawicieli z różnych kręgów, którzy chcą wspólnie uczestniczyć w dyskusji naukowej dotyczącej polityki i bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Organizatorzy zapraszają na spotkanie wszystkich, którzy chcą się odnieść do koncepcji rozwoju UE, kwestii polityki energetycznej oraz zagadnień konkurencyjności poszczególnych gospodarek narodowych w kontekście transformacji (modernizacji) sektora energii.

            Plan tegorocznej debaty obejmuje wystąpienia w ramach panelu plenarnego, podczas którego omawiane będą perspektywy rozwoju Unii Energetycznej i transformacji polskiej polityki energetycznej. Dodatkowo odbędą się sesje tematyczne, podczas których podane dyskusji zostaną zagadnienia takie jak: bezpieczeństwo energetyczne, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, inteligentne sieci oraz badania i rozwój innowacyjnych technologii obszaru energii, także w kontekście konkurencyjności polskiego przemysłu.

            Jako prelegenci swój udział potwierdzili m.in. Ireneusz Łazor (Towarowa Giełda Energii S.A.), Michał Kurtyka (Ministerstwo Energii), Adam Janczak (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Maciej Kołaczkowski (World Economic Forum), Paweł Turowski (Biuro Bezpieczeństwo Narodowego), Monika Morawiecka (Polska Grupa Energetyczna), Małgorzata Mika-Bryska (Ministerstwo Energii).

            Dodatkowa korzyścią konferencji jest możliwość wygłoszenia referatów naukowych oraz przygotowania i przesłania po konferencji artykułów naukowych, które mogą zostać opublikowane w wysoko punktowanych publikacjach m. in. w monografii wieloautorskiej(20 punktów – zaproszeni zostaną wybrani prelegenci), zeszytach naukowych „Humanities and Social Science” (14 punktów), czasopiśmie naukowym „Polityka Energetyczna” (10 punktów), „Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów), czasopiśmie naukowym „Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów), monografii zbiorowej (4 punkty).

            Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem referatu naukowego potwierdzający chęć udziału w konferencji powinien zostać przesłany w terminie do 31 marca 2016 r.  Dostępny na stronie: http://www.instytutpe.pl/formularz-zgloszeniowy/

Patronat medialny nad konferencją objęły: TVP Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Nowa Energia, Gospodarkapodkarpacka.pl, Wysokienapiecie.pl, Biznesalert.pl, Cire.pl, Pomia.pl

 

Wszelkie szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.energy.prz.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2015 roku w Unii Europejskiej uruchomiono nowe elektrownie o mocy 29 GW, tj. ponad 10% więcej, niż rok wcześniej. Niemal połowa przypadła na elektrownie wiatrowe, a jedna trzecia na słoneczne. Kolejny rok z rzędu ubyło elektrowni węglowych, gazowych, atomowych i na olej opałowy. W Polsce niemal całość nowych mocy powstało w farmach wiatrowych.

oze nowe moce 2015
Rynek energii rozwija:

Zamiast kosztownych mechanizmów pomostowych w rodzaju operacyjnej rezerwy,  należy poprawić efektywność sektora i określić długofalową wizję rozwoju energetyki.

energy-savings
Rynek energii rozwija:

Ministerstwo Energii poinformowało Obserwator Legislacji energetycznej, że prowadzi analizy dotyczące zmian w przepisach ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw. Chodzi m.in. o przepisy umożliwiające ograniczenie sprzedaży najgorszych gatunków węgla.

Dotyczy: normy jakości węgla
Tytuł: ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw
Etap: ministerstwo – wstępne analizy

0 ole
Rynek energii rozwija:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!