Menu
Patronat honorowy Patronage

IV TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII, 16-20.05.2016, Kraków

 

 

Szanowni Państwo, 
 
IV Tydzień Zrównoważonej Energii – 16-20 maja 2016. Centrum Energetyki AGH w Krakowie 
 
W dniach 16-20 maja 2016 r. w Centrum Energetyki AGH odbywać się będzie ogólnopolskie wydarzenie energetyczne – IV Tydzień Zrównoważonej Energii (TZE). Tegoroczna edycja TZE obejmie zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, zrównoważonym budownictwem i transportem, ochroną środowiska w energetyce, energią jądrową, energią wodorową, magazynowaniem energii oraz tematy pokrewne. W ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii 2016 odbędą się:  

  • International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development – międzynarodowa konferencja naukowa
  • Park Energetyczny – wystawa urządzeń wiodących producentów z branży energetyki odnawialnej, HVAC i branż pokrewnych, a także stanowiska specjalistyczne oraz pokazy naukowe przygotowane przez studentów Kół Naukowych AGH
  • Warsztaty i szkolenia specjalistyczne
  • Wyjazdy do obiektów energetyki polskiej,
  • Debata otwarta pt.: „Redukcja emisji w transporcie drogowym – czy Kraków musi oddychać spalinami?
  • Wystawa pojazdów alternatywnych
  • Dni Otwarte dla szkół,
  • Konkursy energetyczne
  • Wyścigi Mini SolarBoat
  • Studencka Konferencja Energia – Ekologia – Etyka.

 Tydzień Zrównoważonej Energii ma na celu propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w aspekcie energetycznym, ekologicznym i ekonomicznym. Ponadto TZE ma popularyzować rozwój nowoczesnych energooszczędnych i prośrodowiskowych technologii. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych zarówno tych, wspierających zrównoważony rozwój, jak i tych chcących dowiedzieć się jak oszczędzać energię chroniąc jednocześnie środowisko. Podczas TZE będzie okazja zapoznać się z rozwiązaniami wystawców biorących udział w Parku Energetycznym, a także dowiedzieć się wielu praktycznych informacji z zakresu zrównoważonej energii, transportu i budownictwa oraz ochrony środowiska. 

 
Więcej informacji na stronie www.tze.agh.edu.pl. oraz www.seed.agh.edu.pl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2015 roku w Unii Europejskiej uruchomiono nowe elektrownie o mocy 29 GW, tj. ponad 10% więcej, niż rok wcześniej. Niemal połowa przypadła na elektrownie wiatrowe, a jedna trzecia na słoneczne. Kolejny rok z rzędu ubyło elektrowni węglowych, gazowych, atomowych i na olej opałowy. W Polsce niemal całość nowych mocy powstało w farmach wiatrowych.

Zamiast kosztownych mechanizmów pomostowych w rodzaju operacyjnej rezerwy,  należy poprawić efektywność sektora i określić długofalową wizję rozwoju energetyki.

Ministerstwo Energii poinformowało Obserwator Legislacji energetycznej, że prowadzi analizy dotyczące zmian w przepisach ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw. Chodzi m.in. o przepisy umożliwiające ograniczenie sprzedaży najgorszych gatunków węgla.

Dotyczy: normy jakości węgla
Tytuł: ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw
Etap: ministerstwo – wstępne analizy