Sytuacja na granicy Polski i Niemiec grozi europejskim blackoutem

Sytuacja na granicy Polski i Niemiec grozi europejskim blackoutem

Raport polskiego operatora: Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej grozi niekontrolowaną awarią sieci w UE, na skalę porównywalną ze słynnym rozpadem zachodnioeuropejskiego systemu energetycznego w listopadzie 2006 r. Polski rząd prosi unijnego komisarza ds. energii o pomoc.

Pod koniec 2015 roku ENTSO-E – organizacja zrzeszająca operatorów sieci przesyłowych w UE – opublikował raport opisujący stan sieci i bezpieczeństwo systemu energetycznego. Takie opracowania ENTSO-E publikuje co pół roku.

W grudniowym raporcie znalazła się informacja o krytycznym 10 sierpnia 2015 r. Po raz pierwszy od lat 80. ogłoszono wtedy w Polsce dwudziesty stopień zasilania. Wprowadzono ograniczenia w zużyciu prądu dla kilku tysięcy firm. Przedstawiciele ówczesnego rządu tłumaczyli problemy wyjątkową sytuacją – trwające od wielu dni upały spowodowały rekordowo niski poziom wody w rzekach. To uniemożliwiło chłodzenie kilku systemowych elektrowni węglowych, które musiały ograniczyć produkcję. Do tego doszła nieplanowana awaria bloku o mocy 858 MW w Bełchatowie oraz remonty kilku innych bloków. Rezultatem był wielomilionowe straty dla przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Zgodnie z prawem Polskie Sieci Elektroenergetyczne przekazały w listopadzie 2015 r. do Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Gospodarki raport na temat tych wydarzeń. Został on jednak utajniony – zawierał dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

Przez bez mała trzy miesiące żadna z tych trzech instytucji nie zdołała sporządzić obszernego streszczenia tego raportu, nie zawierającego danych niejawnych, tak aby poinformować opinię publiczną w Polsce o przyczynach i konsekwencjach tego co się stało, a także podjętych środkach zaradczych. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prace nad takim dokumentem trwają, ale nie wiadomo kiedy będzie gotowy.

PSE przekazały jednak obszerną informację do ENTSO-E, która jest częścią raportu tej organizacji. Czego się można z niej dowiedzieć?

Zdaniem naszego operatora znaczną część winy za sierpniowy brak mocy ponosi „dobrze znana kwestia przepływów kołowych pomiędzy Niemcami a Polską”.

Tym spośród naszych Czytelników, którzy nie co dzień czytają o sprawach podnoszących ciśnienie energetykom, wyjaśniamy, że chodzi o nieplanowane przepływy energii z Niemiec do Austrii. Oba te kraje traktowane są jak jeden rynek energii. Ale stan sieci na południu Niemiec nie pozwala przesyłać całej energii przez połączenia na granicy niemiecko-austriackiej, musi ona znaleźć sobie inną drogę. I znajduje – przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że energia ze wschodnich Niemiec pochodzi głównie ze źródeł odnawialnych –wiatru i słońca. Nie sposób zaplanować jej produkcji.

Jak tłumaczy PSE żeby zapobiec destabilizacji systemu, należy uruchomić wszystkie krajowe elektrownie, najlepiej w pobliżu zachodniej granicy. Upraszczając, chodzi o „odepchnięcie” niechcianego niemieckiego prądu. Gdy pozwalają na to warunki pracy sieci w regionie, taka energia przepływa przez Niemcy, Danię i Szwecję i wraca z powrotem do Polski podmorskim kablem. Drugą, bardziej kosztowną opcją, jest zmniejszenie produkcji energii w Niemczech i wzrost generacji w Polsce – wówczas energia już do nas nie wraca. W ramach tych mechanizmów ubiegłym roku PSE kupiła od krajowych elektrowni i wysłała do Niemiec 1,5 TWh, czyli prawie 1% krajowej produkcji.

Ale jest to coraz trudniejsze, bo dostępnych mocy krajowych brakuje, a prądu z Niemiec jest coraz więcej. Od czerwca do września 2015 roku ilość energii potrzebnej do ograniczenia przepływów kołowych była siedem razy wyższa niż w tym samym czasie w 2014 roku i aż 78 razy wyższa niż latem 2013 roku.

Najdroższym rozwiązaniem ostatniej szansy jest zmniejszanie produkcji energii we wschodnich Niemczech i większa produkcja w innych regionach – zwykle w Austrii, Szwajcarii i południowo-zachodnich Niemczech.

Brak wystarczających zdolności przesyłu energii z północnych Niemiec do Austrii zwiększa przepływy energii przez sieci sąsiadów i może doprowadzić blackoutu w całej Europie

Czasem jednak i to nie wystarczy. Kolejne po sierpniu krytyczne dni, kiedy system był o włos od załamania to 1 i 15 września. W ciągu tych obu dni polski system nie spełniał tzw. kryterium N-1. A więc nie wypełniał podstawowej zasady bezpieczeństwa pracy sieci energetycznych, która mówi, że system zawsze musi pracować w taki sposób, żeby awaria jednego dowolnego elementu (np. odcinka sieci, dużej stacji transformatorowej, czy dowolnego bloku energetycznego w elektrowni) nie doprowadzi do awarii całego systemu.

W sierpniu i wrześniu byliśmy w takiej sytuacji, że jedna awaria mogła doprowadzić do blackoutu w wielu krajach Europy. 1 września trzeba było uruchomić interwencyjny import z Ukrainy oraz zmniejszyć zapotrzebowanie u zakontraktowanych w tym celu firm (tzw. zarządzanie popytem, z ang. demand response).

Najgorszy jednak był 15 września, kiedy trzeba było uruchomić redispatching rekordowej mocy 6237 MW. Tego dnia „PSE pracowało na granicy przez większość dnia i operator nie był w stanie poradzić sobie z nieprzewidzianymi wydarzeniami takimi jak utrata 2,2 GW mocy, która mała miejsce od 9 do 10 sierpnia” – czytamy w dokumencie ENTSO-E.

System nie spełniał kryterium N -1 przez w sumie pięć godzin– między 8:50 a 9:07, potem między 10:47 a 15.10 oraz między 16.30 a 17:10. Na szczęście nic niezaplanowanego się tego dnia już nie wydarzyło.

PSE ostrzega: "w tym czasie zagrożone było bezpieczeństwo wszystkich połączeń na kontynencie (ryzyko kaskadowych awarii prowadzących do rozpadu systemu jak 4 listopada 2006 r. z trudnymi do oszacowania konsekwencjami” )." W wyniku takiej awarii w 2006 roku bez prądu zostało 15 mln Europejczyków w północno-zachodnich Niemczech, Belgii i Holandii.

Czy sytuacja z sierpnia może się powtórzyć? PSE ostrzega, że tak, jeśli warunki w zimie będą trudne, tzn. przyjdą długie i silne mrozy połączone właśnie z niekontrolowanymi przepływami energii z Niemiec. Z prognozy, którą PSE przedstawił, wynika, że największe niebezpieczeństwo braku mocy w systemie będzie w 12 i 14 tygodniu roku czyli w połowie marca.

Trudne są też święta, bo wtedy spada popyt i polskie elektrownie produkują mniej, co powoduje większe przepływy kołowe. „PSE potwierdza, że w czasie trudnych dni w ciągu roku (szczególnie Bożego Narodzenia, Wielkanocy i długiego weekendu majowego) kiedy niski popyt i jednocześnie silne wiatry (napędzają elektrownie wiatrowe w Niemczech –red.) może spowodować problemy z bilansem polskiego systemu energetycznego”.

Uruchomienie przesuwników fazowych na północnym i południowym połączeniu z Niemcami umożliwi nam handel energią, który będzie mógł wzrosnąć po rozbudowie sieci na zachodzie Polski. Na razie nieplanowane przepływy energii uniemożliwiają handlowy obrót energią

Niestety w raporcie ENTSO-E polski operator nie ujawnił kosztów, które ponieśliśmy jako odbiorcy aby zapłacić sąsiednim operatorom za redispatching. Podobno sięgnął „ekstremalnego poziomu”, zapewne w grę wchodzi kilkadziesiąt mln euro.

PSE z goryczą pisze: „odnosząc się do problemów bilansowych tego lata PSE było pytanie przez uczestników rynku dlaczego polski system ze szczytowym letnim zapotrzebowaniem circa 20 GW, działając na obszarze gdzie synchronicznie połączone jest 400 GW, nie był w stanie zapewnić importu 1 gigawata, nawet w sytuacji awaryjnej. Trzeba postawić ważne pytanie jak to się ma do europejskiej idei regionalnego bilansowania? Można też zapytać o korzyści jakie odnoszą klienci spoza Polski z transakcji zawieranych poza Polską (tzn. między Niemcami i Austrią – red.) w relacji do kosztów ponoszonych przez Polskę, aby zredukować ich negatywny wpływ na polski system energetyczny i cały system Środkowej Europy. Polscy konsumenci są odcięci od europejskiego rynku, gdyż większość mocy dostępnej w imporcie jest pochłonięta przez nieplanowane przepływy."

Co na to wszystko Niemcy? W swojej części raportu ENTSO-E są bardzo lakoniczni. Jakkolwiek przyznają, że nieplanowane przepływy powodują problemy, to raczej nie zgadzają się z przedstawioną przez PSE ich skalą.

„Z powodu napiętego bilansu mocy w Polsce, spowodowanego przez suszę, dwustronny redispatching ograniczający niekontrolowane przepływy mógł być prowadzony na mniejszą skalę. Doprowadziło to większego redispatchingu multirateralnego aby utrzymać poziom N minus 1 pomiędzy Polską a Niemcami”.

Przepływy kołowe były jednym z najważniejszych tematów rozmowy kierownictwa polskiego Ministerstwa Energii z unijnym komisarzem ds. energii Miguelem Ariasem Canete. Polska chciałaby aby Komisja pomogła wdrożyć opinię ACER czyli organizacji zrzeszającej unijnych regulatorów rynku energii. Na wniosek polskiego URE ACER uznał, że rynki Austrii i Niemiec powinny zostać rozdzielone, tak aby uwzględniały rzeczywiste zdolności przesyłowe pomiędzy tymi krajami. Według naszych źródeł w polskim rządzie Canete obiecał wesprzeć implementację rekomendacji ACER do kodeksów sieciowych nad którymi pracuje ENTSO-E. Ale kiedy? – Nie powiedział – rozkłada ręce nasz rozmówca z polskiego rządu.

Sytuacja poprawi się dopiero kiedy na granicy polsko-niemieckiej zaczną pracować pierwsze przesuwniki fazowe, które umożliwiają skuteczniejsze zarządzanie importem i eksportem energii. Przesuwniki zainstalowane przez PSE na południowym połączeniu z Niemcami w okolicach Zgorzelca zaczną pracować już w tym roku. Dostawa drugiej partii – na północne połączenie z Niemcami, za zakup których odpowiadają nasi sąsiedzi – się opóźnia.

Jednak mając już pierwsze przesuwniki na południu, PSE chce zacząć testować możliwości zarządzania przepływami energii między Polską i Niemcami w ten sposób, że północne połączenie będzie wyłączane, a pracą tego południowego będziemy sterować. Może się jednak okazać, ze blokowanie przepływów przez Polskę, tym bardziej jeżeli do blokady przyłączyliby się Czesi (którzy przesuwniki fazowe mają już zainstalowane) będzie zagrażać przeciążeniem niemieckich sieci i masową awarią energetyczną za zachodnią granicą, do czego PSE też nie chce dopuścić.

O ile pomiędzy Polską a Niemcami współpraca układa się mimo wszystko nieźle, o tyle Austriacy zachowują się dość egoistycznie. Austriacki operator E-Control zaskarżył opinię ACER do Trybunału Sprawiedliwości UE. Zdaniem Wiednia połączenia między Austrią a Niemcami wcale nie są zatkane, a ACER zbyt pochopnie narzuca najbardziej radykalnie rozwiązanie - rozdzielenie rynków, nie biorąc pod uwagę innych wariantów.

Według austriackiej firmy energetycznej Verbund, która przyłączyła się do skargi E-Control, po rozdzieleniu rynków ceny w Austrii wzrosną o 15 proc. Zmianę sytuacji w swoich portfelach odczuliby prawdopodobnie najwięksi importerzy energii w tym regionie Europy - Włosi, którzy korzystają teraz z niskich cen dzięki energetyce solarnej i wiatrowej w Niemczech oraz elektrowniom wodnym w Austrii.

Wydaje się, że potrzebna jest szybka interwencja Brukseli w tej sprawie.

Zobacz także...

Komentarze

19 odpowiedzi na “Sytuacja na granicy Polski i Niemiec grozi europejskim blackoutem”

 1. ,,polski operator nie ujawnił kosztów, które ponieśliśmy jako odbiorcy aby zapłacić sąsiednim operatorom za redispatching. Podobno sięgnął „ekstremalnego poziomu”, zapewne w grę wchodzi kilkadziesiąt mln euro.” – to jest nr. 1 problemów w optyce PSE….Czyli – nadal udajemy, że wieloletnia polityka NIE INWESTOWANIA w krajowe moce wytworcze spowodowała tragiczne braki w krajowym wytwarzaniu na granicy black-outu iże brak krajowego wytwarzania plus karygodne błedy w projektowaniu przebiegu krajowych ieci przesyłowych przez ,,fachofców” w ubiegłych dziesięcioleciach to faktyczna przyczyna ,,wplywania” niemieckiego prądu na polskie terytorium. Wpływania nie kontrolowanego. Nie kontrolowanego, bo presuwniki fazowe należalo wybudować 18-lat temu kiedy Niemcy rozpoczynali Energiewende o czym ,,fachofcom” było wiadomo.

  • [quote name=”alladyn-solar-batt”],,polski operator nie ujawnił kosztów, które ponieśliśmy jako odbiorcy aby zapłacić sąsiednim operatorom za redispatching. Podobno sięgnął „ekstremalnego poziomu”, zapewne w grę wchodzi kilkadziesiąt mln euro.” – to jest nr. 1 problemów w optyce PSE….Czyli – nadal udajemy, że wieloletnia polityka NIE INWESTOWANIA w krajowe moce wytworcze spowodowała tragiczne braki w krajowym wytwarzaniu na granicy black-outu iże brak krajowego wytwarzania plus karygodne błedy w projektowaniu przebiegu krajowych ieci przesyłowych przez ,,fachofców” w ubiegłych dziesięcioleciach to faktyczna przyczyna ,,wplywania” niemieckiego prądu na polskie terytorium. Wpływania nie kontrolowanego. Nie kontrolowanego, bo presuwniki fazowe należalo wybudować 18-lat temu kiedy Niemcy rozpoczynali Energiewende o czym ,,fachofcom” było wiadomo.[/quote]

   Zaraz, zaraz… to jest chyba stawianie problemu na głowie!.
   Ja sądziłem, że jeśli jakiś kraj stawia sobie za cel kompletne przemodelowanie swojego systemu energetycznego to uwzględnia również możliwości skutecznego przesyłu energii z punktu jej wytworzenia do punktu jej odbioru – to byłoby chyba logiczne prawda ? Jeśli natomiast nie zaprząta sobie głowy takimi „pierdołami” to cos tu jest nie tak – albo wynika to z zupełnej ignorancji (budujemy na potęgę a co dalej to się okaże) albo ze świadomego zaniedbania – ciężko rozstrzygnąć co jest gorsze. Polska teoretycznie mogłaby „wypiąć się” na problemy niemieckiego i austriackiego systemu i zwyczajnie odciąć możliwość przesyłu ale to rodziłoby opisane w artykule konsekwencje… bynajmniej nie dla nas.
   Komentarze w stylu „to nasza wina” są chyba przejawem biczowania się za „grzechy” innych.

   • Niemcy prowadzą politykę (w tym przypadku energetyczną) planowo, z celem jak największych korzyści dla siebie. Skoro mają takie umowy międzynarodowe w zakresie przesyłu energii, że mogą przez Polskę przesyłać za friko, to po co im wydawać 20 (40?) mld ojro na rozwój własnej sieci? Jakieś 4 lata temu dyr.dep. niemieckiego min. energii mówił, że rozumie, że Polska ma kłopoty z przepływami kołowymi, ale to jeszcze musi potrwać, bo ich nie stać na modernizację własnej sieci… Teraz UE sypnęła ojro na rozwój sieci ze względu na oze, to Niemcy poinstalują co trzeba.
    W niemieckim interesie jest to, żeby podnieść (vide polityka klimatyczna) koszty produkcji energii w Polsce powyżej pełnych kosztów oze. Wtedy będą mogli wycofać dotacje, a dzięki sponsorowanym przez UE sieciom wykończą eksportem polską energetykę.
    Winą wielu polskich polityków było/jest to, że nie prowadzą długofalowej polityki (pomijam „politykę” polegającą na oddaniu przywództwa innym – wtedy na pewno nie ma miejsca na przesuwniki fazowe) wg polskiego scenariusza, w naszym interesie. W przypadku energetyki winą było przyzwalanie na kolejne etapy polityki klimatycznej i bezpłatne przesyły z Niemiec do Czech.
    Rozbudowa polskiej sieci, żeby Niemcy nie musieli wydać 20 mld euro u siebie, jak radzi @alladyn-solar-batt? Aż trudno skomentować.

  • [quote name=”alladyn-solar-batt”],,polski operator nie ujawnił kosztów, które ponieśliśmy jako odbiorcy aby zapłacić sąsiednim operatorom za redispatching. Podobno sięgnął „ekstremalnego poziomu”, zapewne w grę wchodzi kilkadziesiąt mln euro.” – to jest nr. 1 problemów w optyce PSE….Czyli – nadal udajemy, że wieloletnia polityka NIE INWESTOWANIA w krajowe moce wytworcze spowodowała tragiczne braki w krajowym wytwarzaniu na granicy black-outu iże brak krajowego wytwarzania plus karygodne błedy w projektowaniu przebiegu krajowych ieci przesyłowych przez ,,fachofców” w ubiegłych dziesięcioleciach to faktyczna przyczyna ,,wplywania” niemieckiego prądu na polskie terytorium. Wpływania nie kontrolowanego. Nie kontrolowanego, bo presuwniki fazowe należalo wybudować 18-lat temu kiedy Niemcy rozpoczynali Energiewende o czym ,,fachofcom” było wiadomo.[/quote]

   Przeciez za redispatching Pse dostaje pieniadze. 90 mln zl. To jest zapisane w pl niemieckiej umowie

 2. To zwalanie winy na sąsiadów jest zwyczajnie żałosne, po prostu źle zarządzana energetyka, ze starą siecią, ze starymi źródłami wytwarzania, przy ciągłym politycznym i związkowym mieszaniu się zwyczajnie sypie.

  • [quote name=”realista”]To zwalanie winy na sąsiadów jest zwyczajnie żałosne, po prostu źle zarządzana energetyka, ze starą siecią, ze starymi źródłami wytwarzania, przy ciągłym politycznym i związkowym mieszaniu się zwyczajnie sypie.[/quote]

   Chyba ten tekst nie jest aż tak trudny do zrozumienia by pisać pod nim tak irracjonalny komentarz ?

   Przecież fakty są takie, że to własnie niemiecki system przesyłowy nie jest dostosowany do struktury ich sektora wytwórczego! Wywarzanie na północy – przemysł na południu i brak możliwości przesyłu (chyba prościej się nie da :). Teraz łatwiej ogarnąć ? :))

   • [quote name=”Mattt”][quote name=”realista”]To zwalanie winy na sąsiadów jest zwyczajnie żałosne, po prostu źle zarządzana energetyka, ze starą siecią, ze starymi źródłami wytwarzania, przy ciągłym politycznym i związkowym mieszaniu się zwyczajnie sypie.[/quote]

    Chyba ten tekst nie jest aż tak trudny do zrozumienia by pisać pod nim tak irracjonalny komentarz ?

    Przecież fakty są takie, że to własnie niemiecki system przesyłowy nie jest dostosowany do struktury ich sektora wytwórczego! Wywarzanie na północy – przemysł na południu i brak możliwości przesyłu (chyba prościej się nie da :). Teraz łatwiej ogarnąć ? :))[/quote]
    I to Niemcy zabraniają nam inwestować w nasza sieć??????????? Znowu jakies odwracanie kota ogonem.

    • [quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”]To zwalanie winy na sąsiadów jest zwyczajnie żałosne, po prostu źle zarządzana energetyka, ze starą siecią, ze starymi źródłami wytwarzania, przy ciągłym politycznym i związkowym mieszaniu się zwyczajnie sypie.[/quote]

     Chyba ten tekst nie jest aż tak trudny do zrozumienia by pisać pod nim tak irracjonalny komentarz ?

     Przecież fakty są takie, że to własnie niemiecki system przesyłowy nie jest dostosowany do struktury ich sektora wytwórczego! Wywarzanie na północy – przemysł na południu i brak możliwości przesyłu (chyba prościej się nie da :). Teraz łatwiej ogarnąć ? :))[/quote]
     I to Niemcy zabraniają nam inwestować w nasza sieć??????????? Znowu jakies odwracanie kota ogonem.[/quote]

     Nie 🙂 wręcz przeciwnie! oni sami w swoją infrastrukturę niedostatecznie inwestują i korzystają z naszej. Jeszcze tego nie zrozumiałeś ?

     • [quote name=”Mattt”][quote name=”realista”][quote name=”Mattt”][quote name=”realista”]To zwalanie winy na sąsiadów jest zwyczajnie żałosne, po prostu źle zarządzana energetyka, ze starą siecią, ze starymi źródłami wytwarzania, przy ciągłym politycznym i związkowym mieszaniu się zwyczajnie sypie.[/quote]

      Chyba ten tekst nie jest aż tak trudny do zrozumienia by pisać pod nim tak irracjonalny komentarz ?

      Przecież fakty są takie, że to własnie niemiecki system przesyłowy nie jest dostosowany do struktury ich sektora wytwórczego! Wywarzanie na północy – przemysł na południu i brak możliwości przesyłu (chyba prościej się nie da :). Teraz łatwiej ogarnąć ? :))[/quote]
      I to Niemcy zabraniają nam inwestować w nasza sieć??????????? Znowu jakies odwracanie kota ogonem.[/quote]

      Nie 🙂 wręcz przeciwnie! oni sami w swoją infrastrukturę niedostatecznie inwestują i korzystają z naszej. Jeszcze tego nie zrozumiałeś ?[/quote]

      To wiadome tylko czemu jeszcze płacimy za „import” z którego nie korzystamy, używanie naszej infrastruktury do ich podwójnego zarobku i narażanie naszego systemu energetycznego? My chcemy dbać o dwie strony systemu a Niemcy jak zwykle dbają tylko o SIEBIE. Polityka na kolanach to nie polityka a sługostwo….

 3. i własnie ze względu na takie sytuacje powinniśmy mocno mysleć i planowac nt bezpieczeństwa energetycznego. się interesowałem propo terminala w świnooujściu skąd my jako Polska możemy sprowadzać gaz, żeby zdywersyfikować źródła, czytaj – nie z Rosji. widziałem np to http://lng.edu.pl/pl/centrum-edukacji/mozliwe-kierunki-dostawy-lng-do-polski/ ALE moja obawa była taka, że np wlaśnie taka norwegia jest bardzo droga. więc jest nadzieja że może i my się dogadamy? w końcu czemu by nie…

 4. Problem w 2015 roku dotyczył produkcji prądu a nie przesyłu. Połączenie liniami WN z niemcami nie zabezpiecza polski a umożliwia sprzedaż niemieckiego pradu. Inwestujmy w swoje elektrownie a nie uzależniający się od innych. Jak powstana lliczne linie WN do niemiec, może nastąpić sytuacja że uniabwstrzyma nań budowę elektrowni.

 5. A proste rozwiązanie – umożliwienie (dofinansowanie) budowy mikroelektrowni w Polsce?
  Po pierwsze – zwiększa produkcję energii odnawialnej, po drugie zapewnia spełnienie zapisów norm unijnych, po trzecie uniezależnia chociaż część sieci od awarii bloków węglowych. Ale to oczywiście wymaga wykonania pewnej pracy w rządzie…

  • [quote name=”Michal”]A proste rozwiązanie – umożliwienie (dofinansowanie) budowy mikroelektrowni w Polsce?
   Po pierwsze – zwiększa produkcję energii odnawialnej, po drugie zapewnia spełnienie zapisów norm unijnych, po trzecie uniezależnia chociaż część sieci od awarii bloków węglowych. Ale to oczywiście wymaga wykonania pewnej pracy w rządzie…[/quote]

   Nie wiem czy to jest proste – na pewno jest drogie. A po drugie nie ma nic wspólnego z przepływami kołowymi.

 6. Włosy jeżą się na głowie ….
  Gdyby niemcy mieli prawidłowo zbilansowany własny system energetyczny to tego dnia kupilibyśmy od nich brakującą energię i nie byłoby 20 stopnia zasilania.
  PSE nie mógł tego zrobić bo cokolwiek kupi od Niemców zaraz zabiera to Austria. Nasze sieci są przeciążone prądem płynącym z pólnocnych Niemiec do Austrii przez POLSKE. Nie mając przesuwników nie możemy tym sterować i tu ciekawostka…. przesuwniki są obecnie instalowane … po polskiej stronie terminowo … po niemieckiej są opóxnienia….dlaczego ? 🙂 bo to może spowodować załamanie się systemu energetycznego niemiec (z nadmiaru prądu !).

  • [quote] …. przesuwniki są obecnie instalowane … po polskiej stronie terminowo … [/quote]

   To jakiś żart, o XX lat za późno… ale wiadomo Niemcy winni.

 7. Nie jestem elektrykiem więc możliwe że palnę głupstwo, ale koledzy mnie w razie czego skorygują. Jeśli dobrze zrozumiałem, to kwestia blackoutu z przyczyn w/w nie jest kwestią czy, tylko kiedy? Otóż może blackout otrzeźwiłby poszczególne kraje? Niemców stać na taką inwestycję infrastrukturalną, a Austria jakoś nie martwi się swoim bezpieczeństwem energetycznym. Przeciwwskazaniem jest tylko stwierdzenie o niedających się przewidzieć skutkach takiego blackoutu. Bo elektrownia to nie toster, nie zrobimy pstryk i nie ma…

 8. Pytanie do ekspertów od laika, wracając do krytycznej sytuacji z sierpnia 2015 – skoro w polskim systemie energetycznym brakowało mocy i jednocześnie dużo więcej mocy niż nasz deficyt było pobierane z Niemiec, ale zamiast zostawać zużyta u nas trafiała ona gdzieś dalej przez Czechy i Słowację (bo tam jak rozumiem jest większe „ssanie”?) – to na zdrowy chłopski rozum czy nie można było wtedy wyłączyć tych połączeń międzynarodowych na południu kraju?

 9. A może skuteczna byłaby metoda „ruska”, czyli ciągłe „awarie” róznych elementów sieci przesyłowych na naszej zachodniej granicy tak, jak wieloletnia „awaria” ropociągu do rafinerii w Możejkach? A przynajmniej polskie „awarie” występowałyby na tyle często, aby zniechęcić i rozregulować niemiecki system elektroenergetyczny? Ciekaw jestem, jakie byłyby konsekwencje zadziałania jednego wyzwalacza nadprądowego w newralgicznym miejscu systemu w konsekwencji doprowadzającą do wyłączenia połowy Europy? Nasze bezpieczeństwo w „zaciskach” jednego wyłącznika? Świetny plan…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

W przypadku problemów z serwisem transakcyjnym prosimy o kontakt mailowy: [email protected]