Menu
Patronat honorowy Patronage

Polska w ogonie rozwoju OZE

Osiem państw Unii Europejskiej już przekroczyło swoje cele udziału energii ze źródeł odnawialnych na 2020 rok. Większość z nich to… kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Polska traci ostatnich kompanów do walki przeciwko polityce energetyczno-klimatycznej UE.

Osiem państw Unii Europejskiej już przekroczyło swoje cele udziału energii ze źródeł odnawialnych na 2020 rok. Większość z nich to… kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Polska traci ostatnich kompanów do walki przeciwko polityce energetyczno-klimatycznej UE.

Unijny lider – Szwecja – wytwarza już ponad połowę energii ze źródeł odnawialnych (OZE). a Finlandia, Łotwa i Austria przynajmniej trzecią część. Łączny udział OZE w całej wspólnocie przekroczył już 16%. Natomiast Polska, z udziałem 11,45%, znalazła się na 20. miejscu na 28 państw Unii – wynika z opublikowanych właśnie wstępnych danych Eurostatu za 2014 rok.

Już osiem państw UE przekroczyło swoje indywidualne cele na 2020 rok. Co ciekawe, oprócz dwóch nordyckich liderów – Szwecji i Finlandii – oraz słonecznych Włoch, pozostałe pięć państw to nowi członkowie Unii – Estonia (25%), Rumunia (24%), Litwa (24%), Bułgaria (18%) oraz Czechy (13%). Blisko realizacji celów na 2020 rok są już także Łotwa, Chorwacja, Słowenia i Słowacja. W Europie Środkowo-Wschodniej najdalej od celu są Polska i Węgry.

Jednak zarówno Warszawa, jak i Budapeszt są dużo powyżej wymaganych celów śródokresowych. W obu krajach rozwój OZE jednak wyhamowuje, a na Węgrzech w ostatnich latach wręcz spadł. Dlatego oba państwa – zdaniem raportu Komisji Europejskiej z ubiegłego roku – mogą mieć problem z osiągnięciem swoich celów do końca 2020 roku. Przypomnijmy, że w przypadku Polski oznacza to 15% udział „zielonej” energii, podczas gdy cała wspólnota chce do końca dekady osiągnąć 20% udział.

Ciemne odcienie zieleni

Gorzej od nas radzi sobie tymczasem kilka państw wysokorozwiniętych – m.in. Wielka Brytania, Francja, Irlandia i Holandia. Ten ostatni w ciągu dekady zrealizował jedynie 40% planowanego rozwoju OZE do 2020 roku. Czasu mu już więc niewiele.

Zobacz więcej: Energetyka słoneczna się przegrzała na Zachodzie. A w Polsce?Dotychczasowy sojusznik Polski w walce z dekarbonizacją właśnie postawił na efektywność, atom i OZE

Jednak bez względu na błędy w politykach wsparcia OZE, szybki rozwój „zielonej” energetyki w państwach naszego regionu to wyraźny sygnał, że polski rząd ma coraz mniej sojuszników w walce z europejską polityką energetyczno-klimatyczną. Boleśnie przekonał się już o tym gabinet Ewy Kopacz, gdy w połowie 2015 r. Czesi ostatecznie nie poparli Polski w głosowaniu nad datą wejścia w życie mechanizmu podnoszącego ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Czeski rząd zmienił front na kilka dni przed oficjalnym przyjęciem nowej polityki energetycznej. Zgodnie z nią udział węgla brunatnego – aktualnej podstawy systemu energetycznego Czech – ma być radykalnie zmniejszany dzięki energetyce atomowej i odnawialnej oraz poprawie efektywności.

Więcej o tym pisaliśmy tutaj: Czesi już nie po polskiej stronie. Kończą z węglem

Zielone technologie rozwijają:

Niskie ceny gazu nie zahamują w 2016 r. wzrostu produkcji i handlu LNG na świecie. Grono odbiorców skroplonego gazu stale się poszerza, co równoważy spadający popyt u najważniejszych tradycyjnych odbiorców. Mimo opóźnień najważniejszych projektów eksportowych w USA i Australii, LNG w najbliższych latach nie będzie brakować.

Pod koniec stycznia do Brukseli trafi nowa notyfikacja pomocy publicznej dla górnictwa. Razem z nią plan finansowy Kompanii Węglowej. Ale sygnały, które płyną z Brukseli powinny chyba lekko zaniepokoić polskich urzędników.

Resort energii chce przygotować kilka ważnych ustaw oraz zmienić i notyfikować systemy wsparcia elektrowni atomowej, OZE, przemysłu energochłonnego, kogeneracji i efektywności. Planuje także zaktualizowanie i przyjęcie nowej polityki energetycznej. Wypunktowujemy ponad 20 priorytetów, które wyznaczył sobie minister.