Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Rynek
 4. >
 5. Minister Energii przedstawił priorytety resortu

Minister Energii przedstawił priorytety resortu

Resort energii chce przygotować kilka ważnych ustaw oraz zmienić i notyfikować systemy wsparcia elektrowni atomowej, OZE, przemysłu energochłonnego, kogeneracji i efektywności. Planuje także zaktualizowanie i przyjęcie nowej polityki energetycznej. Wypunktowujemy ponad 20 priorytetów, które wyznaczył sobie minister.

ministerstwo energii energetyki

ministerstwo energii energetykiResort energii chce przygotować kilka ważnych ustaw oraz zmienić i notyfikować systemy wsparcia elektrowni atomowej, OZE, przemysłu energochłonnego, kogeneracji i efektywności. Planuje także zaktualizowanie i przyjęcie nowej polityki energetycznej. Wypunktowujemy ponad 20 priorytetów, które wyznaczył sobie minister.

Minister Energii poinformował o swoich priorytetach w obszernej odpowiedzi na interpelację poselską. W 22 punktach podsumowujemy te plany:

 1. Pierwszym wyzwaniem, jakie stawia przed sobą Ministerstwo Energii, jest utrzymanie płynności finansowej spółek górniczych i trwałe obniżenie kosztów ich działalności.
 2. Regionalna współpraca międzysystemowa powinna być dalej rozwijana, „jednak przy pozostawieniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne w danym państwie członkowskim.”
 3. ME chce, aby system wsparcia wynegocjowany w pakiecie energetyczno-klimatycznym na lata 2021-2030 (darmowe uprawnienia, Fundusz Modernizacyjny) wspierał neutralnie technologicznie inwestycje zastępujące wycofywane moce i pomagał w dywersyfikacji koszyka energetycznego. Z tymi postulatami będzie uczestniczyć w pracach legislacyjnych nad przepisami, które prowadzi Ministerstwo Środowiska.
 4. Kolejnym priorytetem są niezakończone przez poprzedni rząd prace nad ustawą o efektywności energetycznej, która ma poprawić system wsparcia i wdrożyć unijne dyrektywy.
 5. Minister Tchórzewski chce także kontynuować prace nad nowelizacją Prawa energetycznego i ustawy o KDT-ach, która nakłada na spółki sieciowe obowiązek instalacji inteligentnych liczników u 80% odbiorców do 2025 roku i powołuje Operatora Informacji Pomiarowych.
 6. Resort nie przesądził jeszcze, czy wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji, które wygasa w 2018 roku, będzie kontynuowane. Zapowiedział jednak jej podjęcie, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, chce przygotować nową ustawę spełniającą wytyczne Komisji Europejskiej ws. pomocy publicznej. Z informacji Obserwatora Legislacji Energetycznej (OLE) wynika, że resort najprawdopodobniej będzie chciał kontynuować prace nad nowym system wsparcia kogeneracji opartym o aukcje.
 7. W pierwszym kwartale 2016 r. Minister Energii chce w końcu opublikować Mapę ciepła i chłodu, przedstawiającą interaktywnie zapotrzebowanie na ciepło i instalacje wytwórcze w całym kraju.
 8. kontynuowany będzie program atomowy. Ministerstwo chce na początek zaktualizować PPEJ, przyjąć plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby projektu i – co najważniejsze – przygotować stanowisko rządu wobec propozycji PGE ws. systemu wsparcia budowy elektrowni jądrowej.
 9. Ministerstwo liczy ponadto na pozytywne zakończenie postępowań przed Komisja Europejską ws. nadwsparcia elektrowni współspalających biomasę oraz notyfikacji nowego systemu wsparcia OZE oraz systemu ulg dla odbiorców przemysłowych (energochłonnych).
 10. W dalszym ciągu dywersyfikowane mają być źródła i kierunki dostaw. Zlikwidowane mają być bariery w dostępie do rynku gazu w Polsce. Najprawdopodobniej ME dokończy procedurę legislacyjną nowego rozporządzenia dywersyfikacyjnego, które w tej chwili ogranicza zdolności dostaw gazu np. z Niemiec lub poprzez terminal LNG.
 11. Kontynuowane będą projekty rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury gazowej, w szczególności połączeń międzysystemowych.
 12. Wzmacniana ma być współpraca gazowa w regionie.
 13. ME będzie musiało także przygotować projekt rozwiązań, które doprowadzą do deregulacji cen gazu, czego oczekuje od nas Komisja Europejska.
 14. Kolejnym priorytetem ma być „interwencja na rynku energii” – system wsparcia elektrowni konwencjonalnych w postaci płatności za moc. W ocenie ME pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i uniknąć powtórzenia sytuacji z sierpnia 2015 r. Więcej o tym piszemy tutaj: ME: potrzebne wsparcie elektrowni węglowych
 15. Jednocześnie ME będzie wspierać zakończenie budowy wewnętrznego rynku energii i eliminację „zaburzeń rynkowych” (co wydaje się stać w sprzeczności z poprzednim priorytetem).
 16. Najprawdopodobniej wcześniej resort skieruje na posiedzenie rządu projekt nowelizacji ustawy o OZE, zmieniający zasady wsparcia mikroinstalacji prosumenckich. Ustawa ma także wprowadzić nowy system wsparcia dla biogazowni rolniczych (niebieskie certyfikaty).
 17. ME chce także „przygotować scenariusz działań wobec projektu Nord Stream 2”
 18. Rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, który zaostrzy kontrolę bezpieczeństwa eksploatacji złóż węglowodorów znajdujących się pod dnem Bałtyku.
 19. Do końca trzeciego kwartału ministerstwo chce przyjąć Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dokument, wymagany przez unijną dyrektywę, ma określić krajowe cele rozwoju m.in. stacji tankowania LNG i CNG oraz ładowania samochodów elektrycznych.
 20. ME chce także wspierać Ministerstwo Finansów w walce z paliwową „szarą strefą”.
 21. Minister Energii będzie realizował „zadania mające na celu zapewnienie Polsce bezpieczeństwa paliwowego i bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej do Polski poprzez m.in. zapewnienie odpowiedniej wielkości zapasów interwencyjnych paliw i ropy naftowej.”
 22. Resort chce także opublikować w końcu zaktualizowaną Politykę energetyczną Polski do 2050 roku.

Szerzej o projektach legislacyjnych na ten rok przeczytasz tutaj: Jakie zmiany prawne czekają energetykę w 2016 roku?

{loadmodule mod_email}

Rynek energii rozwija:

Wzrost udziału "zielonej" energii w Polsce hamuje, zamiast rosnąć, jak planował rząd. Jeżeli niskie tempo rozwoju OZE się utrzyma, Polska nie spełni celów na 2020 rok – wynika z analizy portalu WysokieNapiecie.pl opartej o opublikowane właśnie dane Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy od lat rząd nie ma powodów do zadowolenia.

oze polska cieplo prad 2015
Zielone technologie rozwijają: