I Warmińsko - Mazurski Kongres Elektromobilności

I Warmińsko - Mazurski Kongres Elektromobilności

Elektromobilność jest dziś działem gospodarki, która rozwija w bardzo dużym tempie. Innowacyjność związana z rozwojem tej branży w znaczący sposób przełożą się również na inne dziedziny życia naszego społeczeństwa. Jesteśmy prawdopodobnie dziś świadkami rewolucji elektromobilnej nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Dlatego elektromobilność pojawia się na Warmii i Mazurach!!!!!!!!!!!!
W związku z tym kolejnym zadaniem, którym chciałaby zająć się FOWJM jest promowanie elektromobilności na terenie Warmii i Mazur. Chcemy, aby ta innowacyjna gałąź gospodarki stała się nieodłącznym elementem ekologicznego podejścia naszego regionu. Wierzymy, iż Warmia i Mazury są w stanie stać się mekką pojazdów elektrycznych i ogólnie pojętej elektromobilności w Polsce. Chcemy, aby nasz region, który jest uważany za najczystszy obszar Polski, nazywany Zielonymi Płucami Polski, region który miał szansę zostać jednym z siedmiu cudów świata był w dalszym ciągu kojarzony z proekologicznym podejściem gospodarki.
Jednocześnie chcemy aby Warmia i Mazury świeciły przykładem innowacyjnego podejścia do gospodarki i dzięki temu przyczynić się do promowania gospodarczych walorów regionu. Elektromobilność jest dziś działem gospodarki, która rozwija się i będzie rozwijała z bardzo dużym tempie. Innowacyjność związana z rozwojem tej branży w znaczący sposób przełożą się również na inne dziedziny życia naszego społeczeństwa. Jesteśmy prawdopodobnie dziś świadkami rewolucji elektromobilnej nie tylko w Polsce ale i na świecie.
Zapraszamy do Eko Mariny 13 lipca 2018 r.

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE