KONFERENCJA FLEX-E - 6 czerwca 2018, Warszawa

Jednym  z  największych  wyzwań  stojących  przed  polskim  systemem  energetycznym  jest  poprawa elastyczności,  czyli  zdolności  szybkiego  reagowania  na  zmieniający  się  popyt  i  podaż   energii elektrycznej. Jest to sposób na podniesienie bezpieczeństwa KSE i jego efektywności ekonomicznej.

 

Rynek energii w Polsce w kolejnych latach będzie się zmieniał.  Rozwój krajowego sektora energii powinien  uwzględniać  rosnący  udział  mocy  zainstalowanej  w  źródłach  OZE  o  zmiennej  dynamice produkcji. Istotna jest również możliwość szybkiego reagowania na wypadek niespodziewanej awarii bloków konwencjonalnych. Coraz większą wartością w nowoczesnym systemie energetycznym jest skoordynowanie  pracy  zmiennych  źródeł  OZE  z  jednostkami  konwencjonalnymi,  co  poprawia bezpieczeństwo oraz w dłuższej perspektywie obniża koszty systemu energetycznego. Możliwości poprawy  elastyczności   rosną   wraz   z   możliwościami   technicznymi   –   postępem   digitalizacji   i dostępnością urządzeń inteligentnego opomiarowania.

 

Kluczowym elementem dla wspierania elastyczności systemu energetycznego jest zmiana organizacji rynku  energii  i  odpowiednie  wynagradzanie  elastyczności.  Po  wdrożeniu  rynku  mocy  w  Polsce kluczowa będzie reforma rynku bilansującego. Rynek ten jest kluczowy dla kontraktowania mocy w czasie rzeczywistym – bilansowania zapotrzebowania z produkcją energii w cyklu dobowym.

 

Tematem konferencji będzie dyskusja na temat elastyczności w kontekście spodziewanych zmian organizacji rynku energii w Polsce.

 

 

Termin:            6 czerwca 2018 (środa) od 10.00  do 15.00

Miejsce:           CZIiTT, Politechnika Warszawska,  ul. Rektorska 4, Warszawa

Rejestracja:   www.elastycznosckse.evenea.pl

 

Agenda (6.06.2018)

 

9.30 - 10.00 Rejestracja i kawa powitalna
10.00 - 10.15 Przyszłość - elastyczność w regulacjach europejskich
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii
10.15 - 10.35 Zmiany paradygmatu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
w warunkach rynkowych
Dr inż. Tomasz Sikorski, Wiceprezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
10.35 - 10.55 Pięć sposobów poprawy elastyczności systemu elektroenergetycznego
Prof. Krzysztof Madajewski, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk
10.55 - 11.15 Generacja: możliwości poprawy elastyczności bloków węglowych - wyniki projektu 
Dimitri Pescia, Agora Energiewende (tbc)
11.15 - 11.35 Technologie wspierające elastyczność 
Rasmus Aaen, NIRAS
11.35 - 11.55 Przerwa
11.55 - 12.15 Model rynku wspierający elastyczność w kontekście zmian na poziomie EU

Dr Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Analiz Energetycznych/
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

12.15 - 12.35 Rynek lokalizacyjny - główne elementy modelu
MEng Endika Urresti Padrón, Narodowe Centrum Analiz Energetycznych/
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
12.35 - 13.35 Rozwój modeli i strategii rynkowych a techniczne uwarunkowania pracy systemu - debata
Dr inż. Tomasz Sikorski, PSE S.A.
Prof. Krzysztof Madajewski, InE
Prof. Paweł Skowroński, PW
Moderator: Rafał Zasuń, Wysokie Napięcie
13.35 - 14.00 Zakończenie
14.00 - 15.00 Lunch i networking

 

Rejestracja: www.elastycznosckse.evenea.pl

Kontakt: klaudia.wojciechowska@forum-energii.eu

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE