Okrągły Stół Energetyczny - 20 czerwca 2018, Warszawa

Okrągły Stół Energetyczny - 20 czerwca 2018, Warszawa

Okrągły Stół Energetyczny organizowany jest od 2016 roku jako wspólna inicjatywa Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Do tej pory w centrum obrad znalazły się kwestie oczekiwań Unii Europejskiej w zakresie polityki ochrony klimatu oraz krajowe zasoby surowców, które wpływają m.in. na poziom bezpieczeństwa energetycznego, a także temat potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury przesyłowej i mocy wytwórczych. W debatach Okrągłego Stołu udział biorą członkowie rządu, szefowie największych koncernów energetycznych, wpływowi eksperci i naukowcy. Spotkanie co roku gromadzi około 300 gości. Dziś mamy zaszczyt pracować nad trzecią już edycją OSE. Odbędzie się ona 20 czerwca 2018 roku w Warszawie. Wydarzenie ponownie stanie się miejscem dyskusji decydentów i ekspertów odpowiedzialnych za funkcjonowanie szeroko rozumianego sektora energetycznego w Polsce. Wspólnie chcemy rozmawiać o nowych kierunkach i wyzwaniach jakie stoją przed sektorem energetycznym.

Więcej informacji: http://okraglystolenergetyczny.pl/

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE